Show simple item record

dc.contributor.authorMarcinkowska, Monika
dc.date.accessioned2014-11-26T15:16:34Z
dc.date.available2014-11-26T15:16:34Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationM. Marcinkowska, Odpowiedzialne przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym - czyli o giełdowych indeksach zrównoważonego rozwoju, [w:] J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 123-144pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-403-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/5769
dc.description.abstractArtykuł przedstawia ideę inwestycji społecznie odpowiedzialnych, a wskazując na wzrost zainteresowania tym nurtem, opisuje powstanie indeksów giełdowych zrównoważonego rozwoju. Szczególną uwagę poświęcono prezentacji istniejącego na GPW od listopada 2009 r. RESPECT Indeksu; ocenie poddano także politykę informacyjną spółek tego indeksu w zakresie CSR.pl_PL
dc.description.abstractThe paper presents the idea of socially responsible investments. While pointing the growth of interest in this strand, the paper describes the stock market sustainable indices. Special attention is brought to RESPECT Index (in existence on Warsaw Stock Exchange since November 2009). The information policy of the companies included in the index, concerning CSR, is assessed.
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectspołeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwpl_PL
dc.subjectinwestycje społecznie odpowiedzialnepl_PL
dc.subjectindeksy zrównoważonego rozwojupl_PL
dc.subjectRESPECT Indexpl_PL
dc.titleOdpowiedzialne przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym - czyli o giełdowych indeksach zrównoważonego rozwojupl_PL
dc.title.alternativeSocially responsible company on the capital market sustainable indices
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number123-144pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska