Show simple item record

dc.contributor.authorSzkutnik, Piotr
dc.date.accessioned2015-01-07T16:03:10Z
dc.date.available2015-01-07T16:03:10Z
dc.date.issued2014-12
dc.identifier.issn2299-8403
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/6031
dc.description.abstractThe author’s ancestors lived in Uniejów and its region as early as the end of the 18th and in the 19th century. The ascendents of his mother living at the turn of the 18th century were sheep-farmers, of whom the Wiśniewski family lived first in Brudzew, and then their son Marcin in Milejów. The Rosiński family lived in Uniejów and later in Czepów Górny and Chorzepin. Their daughter Monika lived at the beginning of the 19th century in Rożniatów in Wielenin parish, and then moved with her husband Marcin to Zieleń near Spicymierz, where their daughter was born. The ancestors of the author’s father were burghers. The Krąkowski family lived in Wilamów in the years 1857−1863. In 1859 Antonina Krąkowska married Julian Godziński in Wilamów. Later the above mentioned families left the region of Uniejów.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesBiuletyn Uniejowski;3
dc.subjectUniejów i okolicepl_PL
dc.subjectregionalny poradnik genealogicznypl_PL
dc.subjectdokumenty archiwalnepl_PL
dc.subjectbadanie genealogicznepl_PL
dc.subjectUniejów and regionpl_PL
dc.subjectregional genealogy manualpl_PL
dc.subjectarchival documentspl_PL
dc.subjectgenealogy researchpl_PL
dc.titleRegionalny poradnik genealogiczny – kwerendy i ich wyniki na przykładzie badań autora dotyczących Uniejowa i okolicpl_PL
dc.title.alternativeRegional genealogy manual – inquiries and their results on the example of the author’s research in Uniejów and its regionpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number165-177pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationdr, adiunkt, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Historiografii i Nauk Pomocnych Historiipl_PL
dc.referencesArchiwum Diecezjalne we Włocławku, parafia Uniejów, sygn. KM parafia Uniejów 71, 80.pl_PL
dc.referencesArchiwum Diecezjalne we Włocławku, parafia Wielenin, sygn. KM parafia Wielenin 8.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Łodzi, Akta stanu cywilnego parafii Wilamów, sygn. 2−3, 5, 9.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Poznaniu, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Chwalborzyce, sygn. 22.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Poznaniu, Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Wielenin, sygn. 3, 5−6, 8, 10.pl_PL
dc.referencesArchiwum parafialne w Borszewicach, Księga urodzeń 1847−1863.pl_PL
dc.referencesArchiwum parafialne w Łasku, Księga ślubów 1826−1841.pl_PL
dc.referencesArchiwum parafialne w Parznie, Księga zgonów 1862−1869.pl_PL
dc.referencesArchiwum parafialne w Parznie, Księga ślubów 1826−1845.pl_PL
dc.referencesElenchus cleri saecularis ac regularis dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno 1858..., Warszawa [1857], s. 20.pl_PL
dc.referencesElenchus cleri saecularis ac regularis dioecesis Vladislaviensis seu Calissiensis pro anno 1859..., Warszawa [1858], s. 26.pl_PL
dc.referencesHistoria chłopów polskich, red. S. Inglot, Wrocław 1995.pl_PL
dc.referencesHistoria państwa i prawa, red. J. Bardach, t. 3, Warszawa 1981.pl_PL
dc.referencesKolberg J., Atlas Królestwa Polskiego, składający się z 8 map jeograficznych, z których każda wystawia jedno Województwo, jako to: Krakowskie, Sandomierskie, Kaliskie, Lubelskie, Płockie, Mazowieckie, Podlaskie i Augustowskie, Warszawa 1827.pl_PL
dc.referencesRóżański M., Duchowieństwo parafialne archidiakonatu uniejowskiego w XVIII wieku. Studium prozopograficzne, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesS., Kommenda, [w:] Encyklopedja kościelna podług teologicznej encyklopedji Wetzera i Weltego z licznemi jej dopełnieniami przy współpracownictwie kilkunastu duchownych i świeckich osób, wyd. M. Nowodworski, t. 10, Warszawa 1877, s. 542−543.pl_PL
dc.referencesSzkutnik P., Barwna postać w sutannie ksiądz Wiktor Krąkowski (1827–1880), administrator parafii Borszewice, Część I: Okres wikariatu (do 1853 r.), „Biuletyn Szadkowski”, t. 8, 2008, s. 49−84.pl_PL
dc.referencesSzkutnik P., Genealogia rodziny Szkutników, Łódź 2002, mpis.pl_PL
dc.referencesSzkutnik P., Julian Godziński (1840−1913) życiorys wójta Szadku, „Biuletyn Szadkowski”, t. 3, 2003, s. 35−54.pl_PL
dc.referencesSzkutnik P., Regionalny poradnik genealogiczny − treść oraz przydatność do badań metryk i akt stanu cywilnego parafii rzymskokatolickich w gminie Uniejów, „Biuletyn Uniejowski”, t. 2, 2013, s. 125−137.pl_PL
dc.referencesSzkutnik P., Regionalny poradnik genealogiczny − stan zachowania ksiąg metrykalnych parafii rzymskokatolickich w gminie Uniejów, „Biuletyn Uniejowski”, t. 1, 2012, s. 177−188.pl_PL
dc.referencesSzkutnik P., Sprowadzanie użytecznych cudzoziemców. Osadnicy w zachodniej części Królestwa Polskiego w 1 połowie XIX w. na przykładzie przodków autora, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2013, [w druku].pl_PL
dc.referencesUniejowskie strony. Karty z przeszłości odległej, nieznanej i bliskiej gminy Uniejów, red. J. Szymczak, Łódź−Uniejów 2008.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record