Show simple item record

dc.contributor.authorDomański, Czesław
dc.contributor.authorWagner, Wiesław
dc.date.accessioned2015-01-20T13:08:49Z
dc.date.available2015-01-20T13:08:49Z
dc.date.issued1997
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/6240
dc.description.abstractIn many statistical tasks a necessity of testing multivariate normality arises. In constructing multivariate normality tests there is a necessity of estimating unknown parameters ц and £ from a given sample. The parameters are regarded as disturbing parameters. The paper deals with some methods, by means of which unknown disturbing parameters are eliminated when the multivariate normality tests are applied. In particular, the following methods are stressed: randomization method, reduction methods and conditional interval probability transformation method.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;Nr 141/1997
dc.subjectmultivariate normality testpl_PL
dc.subjectrandomization methodpl_PL
dc.subjectreduction methodpl_PL
dc.subjectconditional interval probability transformation methodpl_PL
dc.titleThe verification of the multivariate normal distribution hypothesis in a one-sample model with the method of elimination of disturbing parameterspl_PL
dc.title.alternativeSprawdzenie hipotezy o wielowymiarowym rozkładzie normalnym w modelu jednej próby metodą eliminacji parametrów zakłócającychpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number11-23pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationCzeslaw Domański, University of Łódź, Chair of Statistical Methodspl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWiesław Wagner, Poznań, Department of Statistical and Informationpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record