Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Choroba w majestacie władzy. Stan zdrowia władców bizantyńskich z dynastii Paleologów w pierwszej połowie XV wieku.

This email address is used for sending the document.