CONTENT

Artykuły

1. Homogeneity of Focus Groups as a Pathway to Successful Research Findings? Methodological Notes from the Fieldwork
Wojciech Woźniak
2. Badania biograficzne z udziałem klientów instytucji pomocowych. Doświadczenia z badań terenowych z nastoletnimi rodzicami z łódzkich „enklaw biedy”
Paulina Bunio-Mroczek
3. Liminalność jako doświadczenie terenowe w badaniu grupy bezdomnych Polaków w Brukseli
Magdalena Mostowska
4. Pomiędzy światem „czynnego alkoholizmu” a rzeczywistością zdrowienia. Mechanizmy (re)socjalizacyjne anonimowych alkoholików
Jakub Trzebiatowski
5. Konieczność, przeznaczenie, fatum – osoby z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi o sobie i swojej chorobie. Analiza postów uczestników psychologicznego forum internetowego
Elżbieta Michałowska
6. „Precypitacja”, doświadczenie ekstremalne, zwrotnica i zasób: choroba z perspektywy biograficznej
Magdalena Fiternicka-Gorzko
7. Pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, czyli o przemilczeniach w narracji biograficznej
Tomasz Rawski
8. Zastosowanie analizy konstytucji znaczenia (MCA) w badaniu motywacji do twórczości artystycznej
Anna Piechota, Aleksandra Tokarz

Recenzje

1. Recenzja książki: Emmison Michael, Smith Philip, Mayall Margery (2012) Researching the Visual. Second Edition. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage
Tomasz Ferenc
2. Recenzja książki: Howard S. Becker (2013) Warsztat pisarski badacza. Przełożył. Paweł Tomanek.Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
Magdalena Fiternicka-Gorzko
3. Recenzja książki: Ambrozik Wiesław, Kieszkowska Anna, red., (2012) Tożsamość grupowa dewiantów a ich reintegracja społeczna. Część II. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”
Katarzyna Kostrzewa
4. Recenzja książki: Dariusz Kubinowski (2013) Idiomatyczność – synergia – emergencja. Rozwój badań jakościowych w pedagogice polskiej na przełomie XX i XXI wieku. Lublin: Wydawnictwo Makmed
Jakub Niedbalski

Recent Submissions