Repozytorium UŁ - Application of Small Area Statistics in Agriculture Investigations

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Application of Small Area Statistics in Agriculture Investigations

Pokaż pełny rekordTytuł: Application of Small Area Statistics in Agriculture Investigations
Autor: Błażczak, Piotr; Wysocki, Feliks
Streszczenie: The paper presents investigative proposition for assessment of usefulness of SAS regressive methods to the analysis of economic phenomena in agriculture. Objects of investigation are administrative districts of Wielkopolska province. To statistical analysis one subjected separately two pair of features, in accordance with their reason-result connection. Results, obtained for the investigated, randomly selected sample of objects, are compared with the known values of indices, calculated for the whole population. Methodical aspects, leaning on regressive problems, are illustrated on statistical data originating from last farming register in Poland.Niniejsza praca przedstawia propozycję badawczą zmierzającą do oceny przydatności metod regresyjnych SMO w opisie cech ekonomicznych w rolnictwie. Obiektami badania są powiaty województwa wielkopolskiego. Analizie statystycznej poddano oddzielnie dwie pary cech, zgodnie z ich powiązaniem przyczynowo-skutkowym. Uzyskane wyniki dla rozpatrywanej wylosowanej próby obiektów są porównywane ze znanymi wartościami parametrów wyliczonymi dla całej populacji. Aspekty metodyczne, oparte na zagadnieniach regresyjnych, są ilustrowane na danych statystycznych pochodzących z ostatniego spisu rolnego w Polsce.
URI: http://hdl.handle.net/11089/6799
Data: 2003

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie
91-108.pdf 7.893MB PDF Oglądaj/Otwórz

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź