Show simple item record

dc.contributor.authorWójcik, Tomasz
dc.date.accessioned2015-03-02T11:45:52Z
dc.date.available2015-03-02T11:45:52Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-83-7969-509-6
dc.identifier.issn2299-7458
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/6935
dc.description.abstractThe article discusses fragments of poems by Julian Tuwim from the volume Rzecz Czarnoleska: poem Fryzjerzy [Barbers] and prose poem Skrzydlaty złoczyńca [Winged Criminal]. Based on these poems, different meanings of the concept of “nothing” are considered: modern (social, urban, twentieth-century) and universal (philosophical, ontological, metaphysical). Analysis of these meanings reveals in Tuwim’s poetry a melancholic vision of the city and a concept of existence close to existentialism.en
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez katedry literaturoznawcze Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytet Łódzki.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesCzytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze; 3
dc.subjectnicpl_PL
dc.subjectmodernizmpl_PL
dc.subjectmelancholiapl_PL
dc.titleNic Juliana Tuwima (dwie wykładnie)pl_PL
dc.title.alternativeNothing by Julian Tuwim (two interpretations)en
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number35-45pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawski, Instytut Literatury Polskiej, Zakład Literatury XX i XXI wiekupl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteTomasz Wójcik – dr hab. prof. UW, profesor w Zakładzie Literatury XX i XXI wieku Uniwersytetu Warszawskiego; redaktor naczelny dwumiesięcz- nika „Przegląd Humanistyczny”. Zainteresowania naukowe: poezja polska XX wieku oraz literatura porównawcza (w szczególności francuska i nie- mieckojęzyczna). Autor kilku książek poświęconych dwudziestowiecznej literaturze polskiej m.in. Pejzaż w poezji Jarosława Iwaszkiewicza. Paramonogra- fia liryki poety (1993); Pisarze awangardy dwudziestolecia międzywojennego. Auto- komentarze (Leśmian – Witkacy – Schulz – Gombrowicz) (1995); Pociecha mieszka w pięknie. Studia o twórczości Jarosława Iwaszkiewicza (1998); Późna twórczość wielkich poetów. Dramat formy (2005).pl_PL
dc.referencesW. Gombrowicz, Kosmos, red. naukowa tekstu Jan Błoński, Kraków 1986.pl_PL
dc.referencesCz. Miłosz, Poezje, Warszawa 1988.pl_PL
dc.referencesJ.-P. Sartre, Mdłości, przeł. i wstępem poprzedził Jacek Trznadel, Warszawa 1974.pl_PL
dc.referencesJ. Tuwim, Wiersze 1–2, oprac. Alina Kowalczykowa, Warszawa 1986.pl_PL
dc.contributor.authorEmailtomasz.wojcik@uw.edu.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record