Show simple item record

dc.contributor.authorZięba, Bogumił
dc.date.accessioned2015-03-09T06:36:12Z
dc.date.available2015-03-09T06:36:12Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/7097
dc.description.abstractThis article presents aspects of new software model - Open Source Software (OSS). In large extent, this kind of software has influence on new economy. Public access to OSS causes that companies treat this kind of software as a service, not as a product. Another aspect brought up in this article is trend description which presents on software market. It consists in putting in practice and making use of OSS. One of its advantages is decisive: none licence cost. E-commerce technology is based on software standards which come from Open-Source movement. Raised theses are supported by many facts, examples, numbers and statistical data.pl_PL
dc.description.abstractW artykule przedstawiono aspekty nowego modelu oprogramowania - Open Source. Ten rodzaj oprogramowania w coraz większym stopniu wpływa na kształtowanie się nowej ekonomii. Publiczny dostęp do Open Source Software (OSS) powoduje, że firmy traktują ten model oprogramowania jako usługę polegającą na dostarczaniu i wdrożeniu, a nie jako produkt. Kolejnym aspektem poruszonym w artykule jest opis trendu występującego na rynku oprogramowania, polegającym na coraz szerszym wdrażaniu i wykorzystywaniu Wolnego Oprogramowania. Wśród wielu zalet tego OSS jedna z nich jest decydująca: zerowe koszty licencji. Technologia handlu elektronicznego opiera się na standardach i oprogramowaniu wywodzącego się z ruchu Open Source. Tezy stawiane w artykule zostają poparte licznymi faktami, przykładami i danymi statystycznymi.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;167
dc.titleWpływ wolnego oprogramowania na kształtowanie się nowej ekonomiipl_PL
dc.title.alternativeThe Influence of Open Source Software (OSS) on the New Economypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[241]-247pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzipl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record