Now showing items 1-1 of 1

    • Turystyka społeczna — istota, determinanty, możliwości i kierunki rozwoju 

      Stasiak, Andrzej; Włodarczyk, Bogdan (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012)
      Artykuł jest próbą wskazania głównych problemów związanych z definiowaniem, badaniem i określeniem możliwości rozwoju turystyki społecznej. W ciągu ostatnich lat widać wyraźną ewolucję poglądów związanych z definiowaniem ...