Now showing items 1-2 of 2

  • Turystyka społeczna — istota, determinanty, możliwości i kierunki rozwoju 

   Stasiak, Andrzej; Włodarczyk, Bogdan (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012)
   Artykuł jest próbą wskazania głównych problemów związanych z definiowaniem, badaniem i określeniem możliwości rozwoju turystyki społecznej. W ciągu ostatnich lat widać wyraźną ewolucję poglądów związanych z definiowaniem ...
  • Uwarunkowania i bariery rozwoju turystyki społecznej w Polsce 

   Stasiak, Andrzej (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 2011)
   „Turystyka społeczna” w ostatnich latach stała się za sprawą Unii Europejskiej (Śledzińska 2010) jednym z bardziej popularnych i wywołujących żywe reakcje słów-kluczy branży turystycznej. Może to budzić pewne zdziwienie – ...