Show simple item record

dc.contributor.authorPanasiuk, Ryszard
dc.date.accessioned2015-04-29T07:00:13Z
dc.date.available2015-04-29T07:00:13Z
dc.date.issued1983
dc.identifier.issn0208-6107
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/8454
dc.description.abstractProces rozwoju myśli filozoficznej Zachodu - poczynając od antyku poprzez tradycję chrześcijańską aż do Oświecenia - prowadzi do destrukcji absolutu «»oralnego i metafizycznego. Najdobitniej opozycję między pozbawionym treści aksjologicznych światem a człowiekiem Jako bytem wolnym uświadamia sobie po raz pierwszy Kant. Hegel pragnie kantowski dualizm bytu naturalnego i człowieka przezwyciężyć w kreującym w czasie wartości absolucie. Historia staje się u niego obszarem odsłaniania się treści aksjologicznych. Krok dokonany przez młodszych Jego uczniów, a przede wszystkim Feuerbacha i Marksa, prowadzi do ujęcia Universum Jako porządku czysto przyrodniczego, przestrzenno-czasowego, w który człowiek przez swoją aktywność świadomą - tworząc kulturę - wpisuje wartości. Istnieją one jedynie intencjonalnie i są rozpoznawalne tylko w relacji do świata ludzkiego.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isofrpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica;2
dc.titleL'homme, l'histoire et l'Univers chez Hegel et Marxpl_PL
dc.title.alternativeCzłowiek, historia i Wszechświat w filozofii Hegla i Marksapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number83-97pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity de Łódź, Polognepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record