Now showing items 1-1 of 1

    • Die Idealisierungsraethode in technischen Wissenschaften 

      Gregorowicz, Jan; Horbaczewska, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1988)
      Analiza postępowania inżynieryjnego przeprowadzona przez pracowników Politechniki Wrocławskiej potwierdza zasadność użycia metody optymalizacyjnej, będącej szczególnym rodzajem stosowanej w naukach teoretycznych metody ...