Show simple item record

dc.contributor.authorKowalska, Natalia
dc.date.accessioned2015-05-25T15:11:03Z
dc.date.available2015-05-25T15:11:03Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1505-9057
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/9115
dc.description.abstractThe article consists of two parts. In the first, I analyse the relations between reportage and the feature. There are differences in the definitions of the two genres, in statements by researchers, and in the Polish and western European understanding of the feature and reportage. The main element in Polish radio documentaries is authenticity, while in the feature truth is mixed with fiction. An example of work with a mix of authentic characters and fiction is My Lobotomy by Dave Isay and Piya Kochher. In second part of the article, I focus on an analysis of this American feature. In my opinion, the most interesting aspect is the relation between the authentic, spontaneous reactions of the main characters and the narrative parts, which are read.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica;1
dc.subjectradiopl_PL
dc.subjectfeaturepl_PL
dc.subjectradio documentarypl_PL
dc.titleZachodni ‘feature’ radiowy na przykładzie amerykańskiej audycji „My Lobotomy”pl_PL
dc.title.alternativeThe feature in the West. The case of the American work “My Lobotomy”pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[61]-70pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej; Łódź, 90-236, ul. Pomorska 171/173.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteNatalia Kowalska – doktorantka w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. W centrum jej zainteresowań badawczych znajdują się polskie i zagraniczne audycje radiowe typu feature oraz rola, jaką pełnią elementy zmyślone w reportażu dźwiękowym. Na ten temat przygotowu je dysertację doktorską pod kierunkiem prof. Elżbiety Pleszkun-Olejniczakowej. Jest autorką opracowań: Między prawdą a zmyśleniem, czyli wokół feature i reportaży radiowych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2013, nr 2 (20), s. 223–232; Rola elementów zmyślonych w feature „Dzieci Sodomy i Gomory”, tom pokonferencyjny III Warszawskich Dni Medialnych Dziecko w mediach, Warszawa 2014 [w druku].pl_PL
dc.referencesBachura J., Feature – the marriage of fact and fiction, [w:] Radio: Community, Challenges, Aesthetics, red. G. Stachyra, Lublin 2013.pl_PL
dc.referencesBauer Z., Gatunki dziennikarskie, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, wyd. 4 zm., uzup., rozszerz., Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesBudzyński A., Feature – gatunek otwarty, „Antena” 1983, nr 23.pl_PL
dc.referencesFischer E.K., Hoerpiel. Form und Funktion, http://www.mediaculture-online.de/Autoren_A-Z.253+M53913aff3f5.0.html [dostęp: 13.03.2013].pl_PL
dc.referencesJarisch J., Was ist eigentlich ein Feature?, http://www.yeya.de/journal/faq [dostęp: 4.02.2013].pl_PL
dc.referencesKąkolewski K., hasło: Reportaż, [w:] Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i inni, Wrocław 1993.pl_PL
dc.referencesKlimczak K., Reportaże radiowe o krzywdzie i cierpieniu, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesKoźniewski K., Rzeczywistość i fikcja, [w:] S. Baczyński, A. Kijowski, Pisma krytyczne, Warszawa 1963.pl_PL
dc.referencesPleszkun-Olejniczakowa E., „Muzy rzadko się do radia przyznają”. Szkice o słuchowiskach i reportażach radiowych, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesPleszkun-Olejniczakowa E., Reportaż to gra uczuć i emocji”. O reportażach radiowych wybitnych współczesnych twórców Polskiego Radia Polskiego Radia, [w:] Media studies. Refleksja nad stanem obecnym, red. K. Stępnik, M. Rajewski, Lublin 2008.pl_PL
dc.referencesTuszewski J., Paradoks o sławie i dźwięku. Rozważania o sztuce radiowej, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesWiegner H., Funkcja form reporterskich w „Programie dla Zagranicy” Polskiego Radia, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesWolny K., Reportaż – jak go napisać?, Rzeszów 1996.pl_PL
dc.referencesWolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria – praktyka – język, Warszawa 2006.pl_PL
dc.contributor.authorEmailnatalia.t.kowalska@gmail.compl_PL
dc.relation.volume23


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record