Now showing items 1-1 of 1

    • Kultura polityczna w kontekście procesu legitymizującego władzę polityczną 

      Przybyszewski, Krzysztof (Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, 2014)
      Celem artykułu jest zaprezentowanie głównych problemów związanych z legitymizacją władzy politycznej. W pierwszej części syntetycznie przedstawiono możliwe rozumienia samego pojęcia legitymizacji oraz terminów z nią ...