Now showing items 1-1 of 1

    • Wybrane aspekty przestrzeni turystycznej Lubelszczyzny 

      Świeca, Andrzej; Brzezińska-Wójcik, Teresa; Jóźwik Marta, Jolanta; Krukowska, Renata; Skowronek, Ewa; Tucki, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014-11-20)
      The article presents the results of studies on the tourist space of the Lublin Region conducted so far by employees of the Department of Regional Geography and Tourism at the Faculty of Earth Sciences and Spatial Management ...