Now showing items 1-10 of 1

  autokorelacja przestrzenna (1)
  bezrobocie (1)
  business entities (1)
  C10 (1)
  E24 (1)
  labour market (1)
  podmioty gospodarcze (1)
  przestrzenne i przestrzenno‑czasowe modele autoregresyjne (1)
  R58 (1)
  rynek pracy (1)