Now showing items 1-5 of 1

    drugie przejście demograficzne (1)
    Europa Zachodnia (1)
    przemiany rodziny (1)
    urodzenia pozamałżeńskie (1)
    związki nieformalne (1)