Now showing items 1-8 of 1

  małżeństwa binacjonalne (1)
  małżeństwo (1)
  Polska (1)
  procesy demograficzne (1)
  przemiany ludnościowe (1)
  przemiany rodziny (1)
  przełom XX i XXI wieku (1)
  Ukraina (1)