Now showing items 1-5 of 1

    długowieczność (1)
    ludzie bardzo starzy (1)
    parametryczne modele wymierania (1)
    tablice trwania życia (1)
    umieralność (1)