Wszystkie wizyty

Przeglądań
Wpływ wydarzeń 11 września 2001 roku na turystykę światową51794
The Changing Face of Economics? Ethical Issues in Contemporary Economic Schools as a Consequence of Changes in the Concept of Human Nature20505
The Testament Donation of Knyaz Fedor Sanguszko for the Monastery of St. Paul of Xeropotamou on the Holy Mount Athos (9th November 1547)14321
Wyniki badań sondażowych przeprowadzonych przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jakuba Apostoła w Szadku11837
Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej Polaków.3845
Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa3378
2 Briefe Ernst Wiecherts an Lilje Wiechert aus dem Jahre 1929 (Bruch mit Meta)3269
Zagrożenie czy wyzwanie – proces starzenia się ludności3227
Cryptocurrency with a Conscience: Using Artificial Intelligence to Develop Money that Advances Human Ethical Values2537
Piotr Sztompka (2012) Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wydanie nowe poszerzone. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak2349