Wszystkie wizyty

Przeglądań
Wpływ wydarzeń 11 września 2001 roku na turystykę światową51798
The Changing Face of Economics? Ethical Issues in Contemporary Economic Schools as a Consequence of Changes in the Concept of Human Nature20516
The Testament Donation of Knyaz Fedor Sanguszko for the Monastery of St. Paul of Xeropotamou on the Holy Mount Athos (9th November 1547)15939
Wyniki badań sondażowych przeprowadzonych przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jakuba Apostoła w Szadku11840
Sport to zdrowie! Refleksje o aktywności fizycznej Polaków.3874
Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa3743
Zagrożenie czy wyzwanie – proces starzenia się ludności3404
2 Briefe Ernst Wiecherts an Lilje Wiechert aus dem Jahre 1929 (Bruch mit Meta)3276
Cryptocurrency with a Conscience: Using Artificial Intelligence to Develop Money that Advances Human Ethical Values2784
Piotr Sztompka (2012) Socjologia. Analiza społeczeństwa. Wydanie nowe poszerzone. Kraków: Społeczny Instytut Wydawniczy Znak2586