Przeglądaj według

Najnowsze pozycje

 • L' aspect social du mal chez Montaigne 

  Osmańska, Krystyna (Uniwersytet Łódzki, 1982)
  Życie człowieka w społeczeństwie ukazane jest przez Montaigne'a w "Próbach" jako sytuacja konfliktowa, dramatyczna. Człowiek nie może żyć poza społeczeństwem ; życie społeczne wywiera jednak na niego negatywna presję, ...
 • Erasme de Rotterdam et Michel de Montaigne - contribution aux idées pédagogiques au XVIe siecle 

  Janiszewska-Kozłowska, Ewa (Uniwersytet Łódzki, 1982)
  Celem powyższego komunikatu było przedstawienie zbieżności w poglądach pedagogicznych Erazma z Rotterdamu i Michała de Montaigne. Obaj humaniści akcentują konieczność takiego wychowania młodego pokolenia, by zapewniło ...
 • Procèdes narratifs dans l'essai "De l'exегоitation" 

  Abramowicz, Maciej (Uniwersytet Łódzki, 1982)
  Dzięki zastosowaniu wyodrębnionych przez E. Benveniste'a wyznaczników formalnych w eseju "De l exercitation" dają się wyodrębnić dwie partie tekstu: refleksyjna, o charakterze subiektywnym, i narracyjna, o charakterze ...
 • Traductions polonaises des "Essais" (essai d'analyse de la phrase et de quelques variantes affectives de signification dans les traductions polonaises de Montaigne) 

  Śpiewak, Anna (Uniwersytet Łódzki, 1982)
  Praca dotyczy wybranych problemów stylistyki porównawczej: długości zdania, jego objętości i ilości zdań tworzących semantyczną całość oraz siły efektywnej i ekspresyjnej słów należących do tego samego pola semantycznego ...
 • Actualité des idées pédagogiques de Montaigne 

  Roszczynowa, Władysława (Uniwersytet Łódzki, 1982)
  Montaigne pragnął szkoły demokratycznej i radosnej, w której uczniowie czuliby się szczęśliwi ucząc się i bawiąc. Ten postulat spełnił się dla generacji naszych czasów. Autor "Prób" oddzielał kształcenie od wychowania, ...
 • Montaigne et l'éducation des femmes 

  Kupisz, Kazimierz (Uniwersytet Łódzki, 1982)
  Tak w ogólnych poglądach pedagogicznych, jak i w uwagach o wychowaniu kobiet, - Montaigne kładzie głównie nacisk na wychowanie moralne. Nie broniąc kobietom pewnego minimum wiedzy, przestrzega je autor "Prób" przed zbytnią ...
 • Aspect personnel de l'idée de la liberté dans les "Essais" de Montaigne 

  Wojtasik, Anna (Uniwersytet Łódzki, 1982)
  Artykuł przedstawia w ogólnym zarysie pojęcie i realizację wolności w odniesieniu do samej osoby autora "Prób". Wolność Montaigne'a, identyfikowana z pojęciem wolności, skuteczności czy też woli tworzenia, wyraża się w ...
 • La problématique morale dans les "Essais" de Montaigne 

  Gierczyński, Zbigniew (Uniwersytet Łódzki, 1982)
  Autor "Prób" ukazuje się w swym dziele jako sceptyk i moralista. Między tymi dwoma .роаълйаяА istnieje ścisłe powiązanie, gdyż to właśnie sceptycyzm czyni go wolnym i pozwala au obrać własną drogę postępowania. Jest ...
 • Montaigne et l'italie 

  Giudici, Enzo (Uniwersytet Łódzki, 1982)
  Zdaniem autora systematyczne badania na powyższy temat winny by obejmować: 1) wspomnienia historyczne włoskie w dziele Montaigne a .oraz omówienie włoskich autorów, o których pisał lub którzy byli źródłem jego ...
 • La lettre sur la mort de La Boetie et la première conception des "Essais" 

  Pórouse, Gabriel (Uniwersytet Łódzki, 1982)
  Estienne de La Boétie, przyjaciel Montaigne'a, zmarł w 1563 г., siedem lat przed napisaniem pierwszych stronic "Prób". Podczas swej choroby poruszał, a nawet szkicował on wszystkie większe tematy, które miały być ...
 • Figures et jeux de langage chez Montaigne 

  Margolin, Jean-Claude (Uniwersytet Łódzki, 1982)
  Montaigne, będąc praktykiem i teoretykiem języka, napotyka w swym tworzeniu na figury retoryczne i gry słowne. Wprawdzie potępiał zawsze nadmierną ozdobność i sztuczną retorykę, ale był zwolennikiem sztuki przekonywania ...
 • Montaigne et le conformisme 

  Kasprzyk, Krystyna (Uniwersytet Łódzki, 1982)
  Wyszedłszy od wypowiedzi studentów, którzy widzą w Montaigne konformistę, autorka zastanawia się najpierw nad ich źródłem (podręczniki?, rygoryzm młodości?), a następnie przechodzi do ustalenia własnego stanowiska w tej ...
 • Montaigne et le devoir d'être heureux 

  Aulotte, Robert (Uniwersytet ŁódzkiWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1982)
  Spośród wielu oryginalnych myśli, jakie zawierają "Próby" pragnienie szczęścia, mimo niespokojnych czasów, w jakich powstawały , nie schodzi na dalszy plan. Natura, jak twierdzi Montaigne, jest dobra i nawet w tych nieszczęsnych ...
 • Słowo wstępne 

  Kupisz, Kazimierz (Uniwersytet Łódzki, 1982)