Show simple item record

dc.contributor.authorSowińska-Heim, Julia
dc.date.accessioned2017-04-19T10:54:56Z
dc.date.available2017-04-19T10:54:56Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1641-9278
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21279
dc.description.abstractArchitecture substantially strengthens and supports the identity of a city and its citizens. Buildings are the most easily and commonly available testimony to culture. The political transformation which took place in Poland in 1989, causing a shift in the sociocultural order, contributed to an important transformation of the urban areas. New contexts and discourses are being created not only by new edifices, but also by old architecture which is being converted and redefined. Historical buildings are adapted to the changing times, balancing between the past and the present. A new semantic code is forming: old contents are being replaced with new ones, compounding the meanings originally and secondarily given to architecture. Old identities are being questioned and new ones are appearing, which is accompanied by substantial overlapping and hybridisation.pl_PL
dc.description.abstractArchitektura w istotny sposób utrwala i podtrzymuje tożsamość miasta i jej mieszkańców. Budynki stanowią najłatwiej i najpowszechniej dostępne świadectwo kultury. Transformacja ustrojowa, która nastąpiła w Polsce w 1989 r., a tym samym zmiana porządku społeczno-kulturowego, doprowadziła również do znaczących przeobrażeń w przestrzeni miejskiej. Nieoczekiwane konteksty i dyskursy tworzone są nie tylko przez nowe realizacje, ale również architek-turę dawną, która poddana zostaje transformacji i redefinicji. Budynki historyczne przystosowują się do zmieniających się czasów balansując pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. Następuje zmiana kodu znaczeniowego. Miejsce dawnej zajmuje nowa treść, odczytywana przez nadkładające się kody semantyczne, pierwotnie i wtórnie nadane architekturze. Dochodzi do kwestionowania starych i tworzenia nowych tożsamości ich nakładania i hybrydyzacji.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherŁódzkie Towarzystwo Naukowepl_PL
dc.relation.ispartofseriesArt Inquiry. Recherches sur les arts;15
dc.subjectidentitypl_PL
dc.subjecthybridisationpl_PL
dc.subjectconversionpl_PL
dc.subjectarchitecturepl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectrevitalizationpl_PL
dc.subjecttożsamośćpl_PL
dc.subjecthybrydyzacjapl_PL
dc.subjectarchitekturapl_PL
dc.subjecttransformacjapl_PL
dc.subjectrewitalizacjapl_PL
dc.titleConversions and Redefinitions – Architecture and Identity of a Placepl_PL
dc.title.alternativeTransformacje i redefinicje - architektura i tożsamość miejscapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number191-204pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodzpl_PL
dc.identifier.eissn2451-0327
dc.referencesAlfrey Judith, Putnam Tim. 1992. The Industrial Heritage. Managing Resources and Uses. Routledge.pl_PL
dc.referencesAuge Marc. 2010. Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesBerenstein Jacques. 2011. "Urban Improvisations: The Profanatory Tactics of Spectacularized Spaces" W Critical Studies in Improvisation/Études critiques en improvisation 7: http://www.criticalimprov.com/article/view/1390/2023 (accessed 8 July 2013).pl_PL
dc.referencesCzepczyński Mariusz. 2008. Cultural Landscapes of Post-Socialist Cities. Representation of Powers and Needs. Hampshire: Ashgate.pl_PL
dc.referencesDolistowska Małgorzta. 2010. Miasta wielokrotnego zapisu – ikonosfera nowych przestrzeni tożsamości W Czasopismo Techniczne: https://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i4/i2/i1/i8/r4218/DolistowskaM_MiastaWielokrotnego.pdfpl_PL
dc.referencesDzieciuchowicz Jerzy. 2012. Wielkie centrum handlowe w przestrzeni miejskiej i podmiejskiej. Manufaktura i Ptak w Rzgowie. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesHatzfeld Ulrich. 2006. "The Inner City: Crystallisation Point for Continuity and Change in Urban Development" W German Journal of Urban Studies 45: http:// www.difu.de/node/5997 (accessed 6 July 2013).pl_PL
dc.referencesJessen John, Schneider J. 2003. Conversions – the New Normal W Building in Existing Fabric. Refurbishment. Extensions. New Design, 11-21. Basel: Institut fur internationale Architektur-Dokumentation GmbH&Co.KG.pl_PL
dc.referencesJażdżewska Iwona ed. 2000. Miasto postsocjalistyczne: organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Katedra Geografii Miast i Turyzmu Łódź: Uniwersytwetu Łodzkiego.pl_PL
dc.referencesKaczmarek Sylwia. 2001. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesKähler Gert. 1991. Zum Alten Eisen. Vom Umgang Mit Den Denkmälern Und Landschaften Der Industriekultur. Bauen und Wohnen: Werk.pl_PL
dc.referencesLiszewski Stanislaw. 1997. The Origins and Stages of Development of Industrial in Łodź and the Łodź Urban Region W A Comparative Study of Łódź and Manchester: Geographies of European Cities in Transition, ed. by S. Liszewski and C. Young, 11-34. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesMakowski Grzegorz. 2003. Świątynia konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego. Warszawa: TRIO.pl_PL
dc.referencesPopławska Irena. 1973. Architektura przemysłowa Łodzi w XIX Wieku. Warszawa: PWN.pl_PL
dc.referencesPuś Wiesław. 1991. "The Development of the City of Łodź (1820-1939)" W Polin: A Journal of Polish-Jewish Studies XXXXX: 3-19.pl_PL
dc.referencesRewers Ewa. 2005. Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczenego miasta. Kraków: Universitas.pl_PL
dc.referencesSmith David M. 2000. Moral Geographies: Ethics in a World of Difference. Edinburgh: Edinburgh University Press.pl_PL
dc.referencesWard Stephen. W. 2010. Marketing Reinvented Cities W Urban regeneration and renewal. Critical Concepts in Urban Studies, ed. Andrew Tallon, Routledge, 48-82. London and New York.pl_PL
dc.referencesVirilio Paul, David Catherine. 1997. "Ślepe pole sztuki", trans. by E. Mikina W Magazyn Sztuki 13: http://magazynsztuki.eu/old/archiwum/nr_15/paul%20virilio_david.htmpl_PL
dc.relation.volume24pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record