Show simple item record

dc.contributor.authorKubiak, Jarosław
dc.date.accessioned2017-06-26T08:44:33Z
dc.date.available2017-06-26T08:44:33Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21986
dc.description.abstractPrzedmiot zrealizowanych w ramach niniejszej rozprawy doktorskiej badań stanowiła analiza działalności obozu sanacyjnego w województwie łódzkim w latach 1926-1939. Pod pojęciem obozu sanacyjnego rozumiana jest w przedstawionej dysertacji zróżnicowana i wieloaspektowa formacja polityczna, która opierała na tożsamości ideowej utożsamianej z osobą, poglądami i działalnością marszałka Józefa Piłsudskiego. Zakres chronologiczny rozprawy doktorskiej obejmuje trzynaście lat niepodległej Polski. Datę początkową stanowi rok 1926, kiedy w wyniku przewrotu majowego stopniowo kształtować się zaczął obóz sanacyjny, który sprawował następnie władzę w kraju aż do wybuchu II wojny światowej. Natomiast zasięg terytorialny dla poruszanych zagadnień stanowi obszar województwa łódzkiego ustanowiony ustawą o organizacji władz administracyjnych II instancji z 2 VIII 1919 r. wraz z dokonanymi w późniejszym okresie korektami jego terytorium. W rozprawie przeanalizowano również działalność szeregu organizacji społecznych, gospodarczych, zawodowych, kulturalno-oświatowych, kobiecych, kombatanckich i młodzieżowych stanowiących organizacyjne zaplecze obozu rządowego, ze szczególnym uwzględnieniem ich udziału w aktywności politycznej. Poruszone zostały także tematy dotyczące roli i wpływu w ich działalności organów administracji państwowej oraz problematyka struktury społeczno-zawodowej i zasięgu wpływów.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectObóz sanacyjnypl_PL
dc.subjectSanacjapl_PL
dc.subjectII Rzeczpospolitapl_PL
dc.subjectwojewództwo łódzkiepl_PL
dc.titleObóz sanacyjny w województwie łódzkim w latach 1926-1939pl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderJarosław Kubiakpl_PL
dc.page.number484pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Historii, Katedra Historii Polski Najnowszejpl_PL
dc.contributor.authorEmailfernandes@poczta.onet.plpl_PL
dc.dissertation.directorWaingertner, Przemysław
dc.dissertation.reviewerAdamczyk, Arkadiusz
dc.dissertation.reviewerZackiewicz, Grzegorz
dc.date.defence2017-07-13


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record