Show simple item record

dc.contributor.authorBernatowicz, Tadeusz
dc.date.accessioned2017-07-19T08:59:29Z
dc.date.available2017-07-19T08:59:29Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.citationDie Familie Knackfuss. Eine Studie über das Wirken deutscher Gärtner und Architekten in Polen. Deutsch-polnische Kulturkontakte im 16.-18 Jahrhundert, „Barock. Geschichte-Literatur-Kunst“, Warszawa 2006, s. 203-215.pl_PL
dc.identifier.isbn978-3938400135
dc.identifier.issn1234-3233
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22270
dc.language.isodepl_PL
dc.publisherFibrepl_PL
dc.relation.ispartofseriesBarock. Geschichte-Literatur-Kunst;
dc.relation.ispartofseriesBarok. Historia – Literatura – Sztuka;
dc.subjectKnackfuss Familiepl_PL
dc.subjectAugust II Saspl_PL
dc.subjectAugust III Saspl_PL
dc.subjectHistorische Gärtenpl_PL
dc.subjectOłykapl_PL
dc.subjectRadziwiłł Michał Kazimierz "Rybeńko"pl_PL
dc.subjectPolish Art and Architecturepl_PL
dc.subjectOgrody barokowepl_PL
dc.subjectXVIII wiekpl_PL
dc.subjectŁachwapl_PL
dc.subjectWarschaupl_PL
dc.titleDie Familie Knackfuss. Eine Studie über das Wirken deutscher Gärtner und Architekten in Polen. Deutsch-polnische Kulturkontakte im 16.-18 Jahrhundertpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number203-215pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Katedra Historii Sztukipl_PL
dc.referencesArchiwum Główne Akt Dawnych Archiwum Radziwiłłowskie, dz. V, XXV.pl_PL
dc.referencesArchiwum Państwowe w Krakowie, Oddział na Wawelu, Archiwum Potockich z Krzeszowic.pl_PL
dc.referencesCentralnyj Gosudarstwiennyj Istoriczeskij Archiw in St. Petersburg , Zeichnungensammlung, ohne Signatur.pl_PL
dc.referencesR. Aftanazy, Materiały do dziejów rezydencji, Tl. 1, Bd. 4, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesM. Baliński, Dawna Akademia Wileńska. Próba jej historyi od założenia w roku 1579 do ostatecznego jej przekształcenia w roku 1803, Petersburg 1862.pl_PL
dc.referencesA. Bartczakowa, Jakub Fontana architekt warszawski XVIII wieku, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesT. Bernatowicz, Abrysy i planty ogrodnika warszawskiego Carla Georga Knackfussa, [w:] Arx felicitatis. Księga ku czci profesora Andrzeja Rottermunda w sześćdziesiątą rocznicę urodzin od przyjaciół, kolegów i współpracowników, Warszawa 2001, s. 411-423.pl_PL
dc.referencesJ. Bieliński, Uniwersytet Wileński (1579-1831), Bd. 3, Kraków 1899­1900.pl_PL
dc.referencesK. Cerbulenas, Profesoriaus Martyno Knackfiiso kūryba, „Lietuvos TSR Architekturos Klausimai" 7(2)1981 , s. 41­60.pl_PL
dc.referencesV. Drema, Materiały do działalności architekta Marcina Knakfusa, „Biuletyn Historii Sztuki" 1964, t. 286, s. 197-207.pl_PL
dc.referencesCh. H. Erndtel, Warsavia physice illustrata, Dresdae 1730.pl_PL
dc.referencesT. S. Jaroszewski, Dwór w Horodnie, „Biuletyn Historii Sztuki" 1966, t. 28, s. 166-187.pl_PL
dc.referencesJ. Kowalczyk, Jan Jerzy Knackfuss ogrodnik Radziwiłłów w Ołyce, [w:] Hortus vitae. Księga pamiątkowa dedykowana Andrzejowi Michałowskiemu. Warszawa 2001, s. 29-37.pl_PL
dc.referencesJ. Kowalczyk, Rezydencje późnobarokowe na Wołyniu, „Przegląd Wschodni" 1997 (4), Hf. 1(13), s. 25-73.pl_PL
dc.referencesE. Łopaciński, Nieznane dane archiwalne i wiadomości źródłowe do historii sztuki Wilna i W. X. Litewskiego od XVII do początków XIX w., „Prace i materiały sprawozdawcze Sekcji Historii Sztuki TPN w Wilnie” 1938/1939, t. III.pl_PL
dc.referencesE. Łopaciński, Wiadomości o artystach Wilna i ziem okolicznych, „Prace i materiały sprawozdawcze Sekcji Historii Sztuki TPN w Wilnie” 1938/1939, t. III.pl_PL
dc.referencesA. Rachuba, Radziwiłł Karol Stanisław (1669-1719), [w:] Polski Słownik Biograficzny 1987, t. XXX, s. 240-248.pl_PL
dc.referencesJ. Skrabski, Pałac Sanguszków w Zasławiu, „Przegląd Wschodni" 2001, t. 7, s. 1169-1178.pl_PL
dc.referencesW. Tatarkiewicz, Dwa klasycyzmy: warszawski i wileński, [w:] idem, O sztuce polskiej XVII i XVIII wieku, Warszawa 1966, s. 89-107.pl_PL
dc.referencesJ. Winiewicz, Paweł Fontana i inni architekci Fontanowie w Polsce, „Biuletyn Historii Sztuki" 1992, t. 54, s. 49-61.pl_PL
dc.relation.volume2006pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record