SPIS TREŚCI

  1. Wartość predykcyjna zysku całkowitego spółek akcyjnych
    Artur Robert Sajnóg
  2. Corporate Governance and the Time to Full Exit in the Private Equity Divestment Process on Warsaw Stock Exchange
    Tomasz Sosnowski
  3. Is Health Status a Determinant of The Economic Activity? Some Evidence From Poland
    Paweł Ulman, Agnieszka Wałęga, Grzegorz Wałęga
  4. Responsible Research and Innovation in the Context of University Technology Transfer
    Jerzy Piotr Gwizdała, Karol Śledzik
  5. The Future of Polish Labour Market and the Issue of Work Motivation in Older People
    Edyta Łaszkiewicz, Anna Bojanowska
  6. Spatial‑Temporal Analysis of Selected Socio‑Economic Problems Related to Sustainable Development in the Pressure‑State‑Response Framework
    Beata Bal‑Domańska
  7. Ocena jakości rządu i dostarczania wybranych dóbr publicznych w Polsce w ujęciu regionalnym
    Danuta Miłaszewicz
  8. Pomiar i ocena stabilności makroekonomicznej w Polsce
    Jarosław Janecki
  9. Kierunki migracji emerytów w Polsce
    Sławomir Piotr Pytel
  10. Wpływ wolności gospodarczej na korupcję na przykładzie wybranych państw europejskich
    Anna Maria Pluskota
  11. Rodzaje umów o pracę a elastyczność zatrudnienia w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej w latach 2000–2014
    Eugeniusz Kwiatkowski, Przemysław Włodarczyk
  12. Application of The Leading Sector Identification Method in The Portfolio Analysis
    Waldemar Stefan Tarczyński, Małgorzata Ludmiła Tarczyńska-Łuniewska
  13. Synchronizacja wahań koniunkturalnych krajów Europy Środkowo‑Wschodniej ze strefą euro
    Katarzyna Piłat
  14. Testowanie hipotezy niezabezpieczonego parytetu stóp procentowych na przykładzie kursów USD/PLN oraz EUR/PLN w latach 2006–2010
    Paweł Śliwiński

Recent Submissions