Show simple item record

dc.contributor.authorGrzegorczyk, Wojciech
dc.contributor.editorGrzegorczyk, Wojciech
dc.date.accessioned2017-12-19T09:55:17Z
dc.date.available2017-12-19T09:55:17Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationGrzegorczyk W., Strategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych, [w:] Grzegorczyk W., (red.), Marketing w obliczu nowych wyzwań rynkowych. Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia Profesora Gregora, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 67-80, doi: 10.18778/7969-046-6.08pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-046-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/23655
dc.descriptionPrzedsiębiorstwo, które zamierza wejść na rynki międzynarodowe, powinno postępować racjonalnie, tzn. zgodnie z etapami ekspansji na te rynki. W literaturze podnoszącej problemy marketingu międzynarodowego, w której przedstawione są wyniki badań nad tymi zagadnieniami, dominuje koncepcja, wywodząca się z modelu internacjonalizacji Uniwersytetu w Uppsali. Według niej proces angażowania się przedsiębiorstw w wejście na rynki zagraniczne obejmuje kilka faz i wiąże się ze strategią ich uczenia się i systematycznego zdobywania wiedzy o tych rynkach. Druga koncepcja zakłada, że przedsiębiorstwo wchodząc na rynki zagraniczne może pominąć niektóre fazy, korzystając z doświadczenia innych przedsiębiorstw w swojej branży. Natomiast według kolejnego poglądu, przedsiębiorstwo odchodzi od modelu fazowego i od początku swojego istnienia stara się działać na jak największej liczbie rynków zagranicznych, a w skrajnym przypadku na rynku globalnym. Wybór którejkolwiek z koncepcji ekspansji na rynki międzynarodowe warunkuje stosowanie przez przedsiębiorstwo określonej strategii marketingowej na wybranych rynkach zagranicznych. Przygotowanie trafnej strategii marketingowej, opartej na rzetelnej analizie zasobów przedsiębiorstwa, jego pozycji konkurencyjnej i czynników otoczenia rynków międzynarodowych, na które przedsiębiorstwo zamierza dokonać ekspansji, jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu na tych rynkach.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofGrzegorczyk W., (red.), Marketing w obliczu nowych wyzwań rynkowych. Księga jubileuszowa z okazji 70-lecia Profesora Gregora, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectmarketingpl_PL
dc.subjectstrategie marketingowepl_PL
dc.subjectmarketing międzynarodowypl_PL
dc.subjectrynek międzynarodowypl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwopl_PL
dc.titleStrategie marketingowe polskich przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number67-80pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania, Katedra Marketingu, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26pl_PL
dc.referencesBartosik-Purgat M., Mruk H., Schroder J., Dostępność i wykorzystanie informacji o rynkach i partnerach zagranicznych w procesie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2012pl_PL
dc.referencesBruns J., Internationales Marketing, F. Kiehl Verlag, Ludwigshafen 2003pl_PL
dc.referencesCiesielska D., Uwarunkowania zewnętrzne handlu zagranicznego w okresie kryzysu finansowego i ich wpływ na rentowność polskich eksporterów, „Handel Wewnętrzny” 2012, nr 5pl_PL
dc.referencesEkspansja międzynarodowa polskich przedsiębiorstw produkcyjnych, KPMG i PAI i Z, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesGorynia M., Eksport szansą Polski, „Rzeczpospolita”, 13.07.2012pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk W., Marketing na rynku międzynarodowym, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2013pl_PL
dc.referencesHandel globalny w 2012 roku i prognozy na 2013 rok, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 12.04.2013, www.mg.gov.plpl_PL
dc.referencesJałowiecki D., Kierunki i tendencje rozwoju eksportu, http://www.rig.katowice.plpl_PL
dc.referencesJonas A., Strategie obecności polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, „Marketing i Rynek” 2013, nr 2pl_PL
dc.referencesKeegan W., Schlegelemilch B., Stoettinger B., Globales Marketing-Management, Oldenbourg R. Verlag, München–Wien 2002pl_PL
dc.referencesKryzys finansowy a handel zagraniczny, Biuro Analiz Sejmowych, Wydawnictwo Sejmu, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesMaciejewicz P., Wzrost płac nie szkodzi zyskom, „Gazeta Wyborcza”, 21.11.2007pl_PL
dc.referencesPolskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2008 roku, NBP, Warszawa, grudzień 2009, http://www.nbp.pl/publikacje/pib/pib.htmlpl_PL
dc.referencesPolskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2009 roku. Aneks Statystyczny. NBP, Warszawa, wrzesień 2010, http://www.nbp.pl/publikacje/pib./pib.htmlpl_PL
dc.referencesPolskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2011 roku. Raport Ministerstwa Gospodarki, Warszawa 2013, http//www.mg.gov.pl/files/upload.84399pl_PL
dc.referencesRaport o stanie handlu zagranicznego w 2012 roku, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2013, http//www.mg.gov.pl/file/upload 8437pl_PL
dc.referencesRaport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesRocznik statystyczny, GUS, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesRocznik statystyczny handlu zagranicznego, GUS, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesRocznik statystyczny RP, GUS Warszawa 2006pl_PL
dc.referencesRocznik statystyki międzynarodowej, GUS, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesSmoleń T., Działania polskich eksporterów na rynkach międzynarodowych. Analiza wyników badań, „Marketing i Rynek” 2013, nr 2pl_PL
dc.referencesWoźniak A., Mocno rośnie eksport na Wschód, „Rzeczpospolita”, 13.08.2013pl_PL
dc.referencesŻbikowska A., Uwarunkowania ekspansji eksportowej polskich przedsiębiorstw, „Marketing i Rynek” 2013, nr 2pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-046-6.08


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska