Ośrodek Spraw Azjatyckich skupia profesjonalistów zajmujących się problematyką azjatycką. Misja OSA to przedkładanie realnego i obiektywnego obrazu zmian, wyzwań i sukcesów państw azjatyckich w odniesieniu do polityki polskiej, unijnej i globalnej.
Ośrodek Spraw Azjatyckich przygotowuje analizy, raporty, rekomendacje dla instytucji państwowych szczebla centralnego i samorządowego, instytucji otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców. Przedstawiamy perspektywę makro a także mikro związaną bezpośrednio z aktywnością wymienionych podmiotów.
Analitycy Ośrodka Spraw Azjatyckich to grono osób mających doświadczenie w państwach azjatyckich. Od lat zajmujemy się problematyką polityczną, społeczną i gospodarczą tego regionu. Każdy z ekspertów studiował, mieszka bądź prowadzi biznes w Azji.
Ośrodek Spraw Azjatyckich realizuje projekty naukowo-badawcze związane z analizą sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Azji. Analitycy OSA uczestniczą projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Fundusz Wyszehradzki czy ECRAN. OSA ściśle współpracuje z Centrum Karier i Współpracy z Przedsiębiorcami UŁ

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

View more