Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Kryształy fotoniczne TiO2 modyfikowane nanostrukturami mono- oraz bimetalicznymi jako nowoczesne materiały funkcjonalne o wysokiej aktywności fotokatalitycznej.

This email address is used for sending the document.