Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Zastosowanie sprzężonych nienasyconych ketonów arylowych w syntezie wybranych związków organicznych i metaloorganicznych o właściwościach fluorescencyjnych

This email address is used for sending the document.