Show simple item record

dc.contributor.authorSipa, Karolina
dc.date.accessioned2019-09-23T09:10:59Z
dc.date.available2019-09-23T09:10:59Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30234
dc.descriptionPraca składa się z cyklu publikacjipl_PL
dc.description.abstractTematyka badań zawartych w prezentowanej przeze mnie rozprawie doktorskiej zatytułowanej ,,Nanomateriały jako modyfikatory powierzchni stałych elektrod węglowych w woltamperometrycznym oznaczaniu wybranych związków biologicznie czynnych” została opisana cyklem spójnych tematycznie 5 publikacji o charakterze eksperymentalnym. Prowadzone przeze mnie badania polegały na wytworzeniu modyfikowanych powierzchniowo komercyjnie dostępnych elektrod stałych za pomocą różnych materiałów, wykonaniu analizy powierzchniowej elektrod niemodyfikowanych oraz modyfikowanych różnymi materiałami za pomocą mikroskopu sił atomowych (AFM) oraz przeprowadzenie ich charakterystyki elektrochemicznej przy zastosowaniu dwóch technik elektrochemicznych, tj. woltamperometrii cyklicznej (CV) oraz elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS). Drugim równie ważnym aspektem mojej pracy było wykorzystanie opracowanych czujników do badania i oznaczania wybranych związków o znaczeniu biologicznym (pestycydów: dichlorofen, karbendazym, metobromuron i leku weterynaryjnego: nitroksynil) z zastosowaniem techniki woltamperometrii fali prostokątnej (SWV) lub adsorpcyjnej woltamperometrii stripingowej fali prostokątnej (SWAdSV). Dodatkowym celem było określenie charakteru procesu elektrodowego techniką CV (dichlorofen, metobromuron, nitroksynil). Sprawdziłam także możliwość zastosowania wytworzonych czujników i opracowanych procedur do oznaczania wyżej wymienionych analitów w różnych próbkach rzeczywistych (woda rzeczna, gleba, mleko). Sprawdziłam także selektywność opracowanych metod oznaczania dichlorofenu oraz metobromuronu.Moje badania w pracy doktorskiej poszerzyłam także o eksperymenty mające na celu wyznaczenie stałych dysocjacji (pKa) dichlorofenu za pomocą miareczkowania potencjometrycznego w celu określenia formy występowania pestycydu w środowisku elektrolitu podstawowego. Pobocznym celem części doświadczalnej mojej pracy doktorskiej było także zbadanie stechiometrii kompleksu inkluzyjnego β–cyklodekstryny–dichlorofen; badania te wymagały zastosowania techniki spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego (1H NMR). Dodatkowo wyznaczona została stała trwałości (β2) tego kompleksu techniką miareczkowania NMR. Kolejnym pobocznym celem części doświadczalnej mojej pracy doktorskiej było określenie właściwości korozyjnych stali nierdzewnej w środowisku wybranego pestycydu (karbendazym). W tych badaniach wykorzystałam metodę pomiaru potencjału korozyjnego w obwodzie otwartym oraz polaryzację anodową. Przeprowadziłam także analizy powierzchni badanej stali przed i po procesach korozyjnych z wykorzystaniem mikroskopu optycznego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectElektrody modyfikowanepl_PL
dc.subjectWoltamperometryczne oznaczaniepl_PL
dc.subjectCharakterystyka topograficznapl_PL
dc.subjectCharakterystyka elektrochemicznapl_PL
dc.subjectZwiązki biologiczne czynnepl_PL
dc.titleNanomateriały jako modyfikatory powierzchni stałych elektrod węglowych w woltamperometrycznym oznaczaniu wybranych związków biologicznie czynnychpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Chemiipl_PL
dc.contributor.authorEmailkarolina.sipa@chemia.uni.lodz.plpl_PL
dc.dissertation.directorSkrzpek, Sławomira
dc.dissertation.directorBrycht, Mariola
dc.dissertation.reviewerNowicka, Anna
dc.dissertation.reviewerBaś, Bogusław
dc.date.defence2019-09-24


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe