Show simple item record

dc.contributor.authorSzulc, Izabela
dc.date.accessioned2020-02-10T07:49:51Z
dc.date.available2020-02-10T07:49:51Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31451
dc.description.abstractCelem pracy badawczej było otrzymanie nowych, chiralnych ligandów pochodnych cukrów, a następnie sprawdzenie ich skuteczności w reakcji asymetrycznego allilowego alkilowania katalizowanej kompleksami palladu, jak również w reakcji addycji dietylocynku do α,β-nienasyconych związków karbonylowych w obecności triflanu miedzi(II). Praca została podzielona na trzy główne rodziały - Część literaturową, Omówienie wyników badań własnych i Część eksperymentalną. W części literaturowej wyodrębniono dwa zasadnicze podrozdziały, w których zaprezentowane zostały ligandy fosforowe takie jak fosfiny, fosfiniany czy fosforany(III), a także P,P - mieszane jak i bidentne P,S-, P,N-, P,O- oraz N,S- ligandy oparte na szkielecie cukrowym. Omówienie wyników badań własnych podzielone jest na 4 główne zagadnienia. Pierwsze z nich zawiera krótkie wprowadzenie w tematykę prowadzonych przeze mnie badań. W drugiej części przedstawiłam prostą i skuteczną metodę syntezy 10-ciu nowych, chiralnych ligandów pochodnych węglowodanów. Aby zbadać skuteczność otrzymanych związków, poddałam je reakcjom asymetrycznej substytucji allilowej w warunkach katalitycznych, a także reakcji addycji dietylocynku do chalkonu. Ostatnia część została poświęcona podsumowaniu rezultatów uzyskanych w toku prowadzenia pracy badawczej. W części eksperymentalnej opisano procedury otrzymywania nowych ligandów oraz reakcji, w których aktywność tych związków była sprawdzana. W tym rozdziale znajdują się równeż wszystkie dane analityczne, które umożliwiły identyfikację otrzymanych związków.pl_PL
dc.description.sponsorshipPraca wykonana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UDA-POIG.01.01.02-14-102/09 “Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej”pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectwęglowodanypl_PL
dc.subjectligandypl_PL
dc.subjectsynteza asymetrycznapl_PL
dc.subjectchiralne ligandypl_PL
dc.subjectsynteza związków optycznie czynnychpl_PL
dc.titleSynteza nowych chiralnych ligandów pochodnych cukrów i ich wykorzystanie w reakcjach asymetrycznych.pl_PL
dc.title.alternativeSynteza nowych chiralnych ligandów pochodnych cukrów i ich wykorzystanie w reakcjach asymetrycznych.pl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderIzabela Szulcpl_PL
dc.page.number110pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Chemiipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteIzabela Szulc urodziła się 15.10.1988 r. w Tomaszowie Mazowieckim. W 2004 r. rozpoczęła naukę w Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Opocznie w klasie o profilu medyczno-technolodgicznym. W 2007 roku rozpoczęła studia chemiczne na Wydziale Chemii UŁ. W 2010 roku obroniła pracę licencjacką i rozpoczęła studia magisterskie. W 2012 roku obroniła pracę magisterską. Studia doktoranckie, które rozpoczęła w 2013, zakończyły się obroną rozprawy doktorskiej w 2019 roku.pl_PL
dc.contributor.authorEmailiza.szulc08@gmail.compl_PL
dc.dissertation.directorZawisza, Anna
dc.dissertation.reviewerGłowacka, Iwona
dc.dissertation.reviewerPakulski, Zbigniew
dc.date.defence2019
dc.disciplinenauki chemicznepl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record