Show simple item record

dc.contributor.authorBartnik, Dorota
dc.contributor.authorPiestrzyński, Tomasz
dc.contributor.editorDietl, Cora
dc.contributor.editorKubisiak, Małgorzata
dc.date.accessioned2020-02-10T08:04:35Z
dc.date.available2020-02-10T08:04:35Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationBartnik D., Piestrzyński T., Zwischen Tradition und Modernität. Zur Geschichte der Universitätsbibliothek in Lodz = Historia Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Między tradycją a nowoczesnością, [w:] Unbekannte Schätze. Germanica des 16. Jahrhunderts in der Universitätsbibliothek Łódź = Nieznane skarby. Germanika XVI-wieczne w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, pod red. C. Dietl i M. Kubisiak, Łódź 2018, s. 29-60.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-251-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/31452
dc.language.isodepl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofUnbekannte Schätze. Germanica des 16. Jahrhunderts in der Universitätsbibliothek Łódź = Nieznane skarby. Germanika XVI-wieczne w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego;
dc.subjectBiblioteka Uniwersytetu Łódzkiego
dc.titleZwischen Tradition und Modernität. Zur Geschichte der Universitätsbibliothek in Lodzpl_PL
dc.title.alternativeHistoria Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Między tradycją a nowoczesnościąpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number29-60.pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-252-9
dc.referencesAndrzejewski J., Piśmiennictwo niemieckie w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, „BIBIK. Biuletyn Informacji Bibliotecznych i Kulturalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łodzi” 2005, R. 9, nr 4 (32).pl_PL
dc.referencesAndrzejewski J., Uniwersytecka książnica [w:] Kronika: pismo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydanie specjalne, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesAndrzejewski J., Współczesne technologie biblioteczne na przykładzie Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesAndrzejewski J., Współpraca Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi z bibliotekami berlińskim, „Notes Konserwatorski” 2006.pl_PL
dc.referencesBaranowski B., Baranowski K, Pierwsze lata Uniwersytetu Łódzkiego (1945-1949). Łódź 1985.pl_PL
dc.referencesDoc. Dr Jan Baumgart Dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej do mgr. Michała Kuny, Wicedyrektora Biblioteki Głównej UŁ w Łodzi [Pismo dot. akcji przekazana zbiorów do Berlina - podsumowanie], Kraków 29 XI 1965, rps. ze zbiorów BUŁ.pl_PL
dc.referencesDylik Z., Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi w pierwszym okresie istnienia, „ Życie Szkoły Wyższej”1980, nr 7-8.pl_PL
dc.referencesFrontczakowa W., Jaworska J., Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi. Informator dla czytelników. Łódź 1966.pl_PL
dc.referencesFundacja Librarius 1995-1999. Fundacja na rzecz nauki polskiej. Toruń 2001.pl_PL
dc.referencesHandbuch deutscher historischer Buchbestände in Europa: eine Übersicht über Sammlungen in ausgewählten Bibliotheken. B.6, Polen, Bulgarien, hrsg. von Bernhard Fabian, bearb. M. Zacharska, T. Nikolova, Hildesheim [etc.] 1999.pl_PL
dc.referencesHilmes C., M. Kubisiak M., Deutschsprachige Reiseliteratur des achtzehnten Jahrhunderts in Łódź, „Aus dem Antiquariat. Zeitschrift für Antiquare und Büchersammler” 2003, nr 5.pl_PL
dc.referencesHilmes C., M. Kubisiak M., Niemieckojęzyczna literatura podróżnicza osiemnastego wieku na podstawie zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi, „Folia Librorum” 2007, nr 14.pl_PL
dc.referencesJaniak J., „Horizon” w bibliotekach naukowych Łodzi [w:] Biblioteki łódzkie w okresie transformacji ustrojowej 1989-1999, pod red. J. Andrzejewskiego, Łódź 2000.pl_PL
dc.referencesKatalog der Sammlung Spitta = Katalog zbiorów Spitty, bearb. von Peter Suhring unter Mitarb. von Krystyna Bielska, Berlin 2005.pl_PL
dc.referencesKita J., Pytlas S., Uniwersytet Łódzki w latach 1945-1995, Łódź 1996.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk K., Wolny dostęp do zbiorów w nowoczesnej bibliotece akademickiej na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] Stare i nowe w bibliotece. Współpraca czy konkurencja, red. M. Wrocławska, J. Jerzyk-Wojtecka, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesNowicki R., Działalność Aleksandra Birkenmajera na rzecz ochrony zbiorów bibliotecznych: ziemie zachodniej i północnej Polski w latach 1945-1947, Poznań 2006.pl_PL
dc.referencesPiestrzyński T., Architektura i rozwiązania technologiczne w nowoczesnej bibliotece akademickiej na przykładzie nowego gmachu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, „Forum Bibliotek Medycznych” 2011, R. 4, nr 2(8).pl_PL
dc.referencesPiestrzyński T., Wywiad z kustoszem dypl. mgr. Tomaszem Piestrzyńskim - Dyrektorem Biblioteki UŁ, „Biuletyn Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” 2015, nr 11-12.pl_PL
dc.referencesPotemska J., Polonika XVI-wieczne w księgozbiorze Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi. Ogląd pierwszy. Listy Bibliofilskie 1983pl_PL
dc.referencesRaczyński M., Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945-1980, [w:] Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 1945-2015, pod red. M. Wrocławskiej, I. Kujawskiej i I. Łabiszewskiej, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesSprawozdania Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi za rok 1945/46 i 1946/47, 1947/48, 1948, 1949, 1950,1952, 1955, 1958, 1960,1961,1969, 1961, 1964, 1997, 1998, 2017.pl_PL
dc.referencesWaliszewska G., Świat sieciowych źródeł informacji, [w:] Od przeszłości do teraźniejszości. Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego 1945-2015, pod red. M. Wrocławskiej, I. Kujawskiej i I. Łabiszewskiej, Łódź 2015.pl_PL
dc.referencesWięckowska H., Pierwsze dziesięciolecie Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi 1945-1954. Łódź 1955.pl_PL
dc.referencesWrocławska M., Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego bazą sukcesów naukowych użytkowników? Zmiany w organizacji komunikacji naukowej w latach 2006-2007, [w:] Biblioteka: klucz do sukcesów użytkowników, red. M. Kocójowa, „Seria III. ePublikacje Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ” 2008, nr 5, s. 4.pl_PL
dc.disciplinehistoriapl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record