Show simple item record

dc.contributor.authorKołodziejczyk, Artur
dc.date.accessioned2020-10-06T08:30:08Z
dc.date.available2020-10-06T08:30:08Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1731-5638
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32289
dc.description.abstractMiniony wiek był czasem tragicznego doświadczenia zła w postaci Auschwitz i Kołymy, które spowodowały orzeczenie śmierci Boga i człowieka. Ostatni Sobór, mając na względzie troskę o prawdę dotyczącą człowieka i potrzebę aktualizacji przesłania Ewangelii w świecie z zachowaniem jej niezmiennej istoty, wskazał na konieczność solidnego rozeznania w kondycji świata i człowieka po- przez odczytywanie znaków czasu. Soborowa Konstytucja Gaudium et spes sugeruje między innymi potrzebę refleksji nad współczesnym ateizmem. Teza tego artykułu głosi, że źródłem współczesnej postawy odrzucania Boga jest postępujący uwiąd myślenia metafizycznego. Nowatorskość opracowania wyraża się w tym, że Autor jako pierwszy przeanalizował kilka wybranych konsekwencji uwiądu wyobraźni metafi- zycznej, które kumulują się w dostrzegalnej ludzkiej postawie braku uwagi wobec własnego człowieczeństwa. Konsekwencje tejże atrofii wyrażają się także w ele- mentach właściwych tylko osobie ludzkiej jako takiej, to jest przykładowo: w braku uwagi nad wymiarem Tajemnicy, czy też w kryzysie moralności zorientowanej na sposób horyzontalny. Erozja stawiania pytań podstawowych jest fundamentalnym i wspólnym przejawem wspomnianych powyżej objawów zaniku myślenia meta- fizycznego. Autor przestrzega, że jeżeli człowiek zaniecha refleksji nad wymiarem Tajemnicy, to rozminie się wówczas z właściwym sobie zmysłem religijnym oraz zatraci możliwość odnalezienia odpowiedzi na pytanie o sens własnego istnienia.pl_PL
dc.description.abstractThe last century was a time of the tragic experience of evil in the form of Auschwitz and Kolyma. For this reason, many people have announced the death of God and denied the sense of humanity as such. In other words, the twentieth century was a time when evil occurred because of man, humans were wrongdoers. This issue was taken up, inter alia, by Hannah Arendt, a witness to the trial of Adolf Eichmann in Israel. As a result of this event, in 1963, she published a controversial, especially in the Jewish world, book Eichmann in Jerusalem, which has argued for the banality of evil. According to this conception, those who were responsible for crimes committed during the totalitarian period of the last century, weren’t always utterly depraved. What does it mean? Arendt concluded that often they were persons whom political systems allowed for complete thoughtlessness while doing things. This paper argues that today the current question is: what’s the cause of atheism? The general answer is that at the core of the modern phenomenon of atheism and evil, of course in the context of the last world war crimes, is the atrophy of metaphysical imagination, most seriously manifested in the failure to perceive the Absolute dimension, which gives rise to a specific ethos.en_GB
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniupl_PL
dc.relation.ispartofseriesTeologia i Człowiek;4
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectantropologia filozoficznapl_PL
dc.subjectateizmpl_PL
dc.subjectHolokaustpl_PL
dc.subjectczłowieczeństwopl_PL
dc.subjectBógpl_PL
dc.subjectfilozofia religiipl_PL
dc.subjectphilosophical anthropologypl_PL
dc.subjectatheismpl_PL
dc.subjectHolocaustpl_PL
dc.subjecthumanitypl_PL
dc.subjectGodpl_PL
dc.subjectphilosophy of religionpl_PL
dc.titleAtrofia wyobraźni metafizycznej u źródeł współczesnego ateizmupl_PL
dc.title.alternativeThe atrophy of metaphysical imagination at the root of atheismen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderArtur Kołodziejczykpl_PL
dc.page.number49-63pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Institute of Philosophypl_PL
dc.identifier.eissn2391-7598
dc.contributor.authorBiographicalnote(born 1991) philosopher, theologian; PhD candidate at the Department of Contemporary Philosophy of the Institute of Philosophy of the University of Lodz, where preparing a doctoral dissertation on the impact of the Holocaust on the post-war philosophy of God and man as perceived by Hannah Arendt and Hans Jonas. Member of Collegium Invisibile since 2013.He worked as a researcher at the Philosophy Department of the Tel Aviv University, where he conducted research related to his dissertation and didactic classes in contemporary Polish philosophy. In 2019, he received a grant "Prom" of the Polish National Agency for Academic Exchange for a research internship at The New School in New York.pl_PL
dc.contributor.authorEmailartur.kolodziejczyk@unilodz.eupl_PL
dc.identifier.doi10.12775/TiCz.2014.057
dc.relation.volume28pl_PL
dc.disciplinefilozofiapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe