Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Badanie struktury produkcyjno-organizacyjnej przemysłu (na przykładzie przemysłu obuwniczego )

This email address is used for sending the document.