Show simple item record

dc.contributor.authorGensler, Marek
dc.contributor.editorMaciaszek, Janusz
dc.date.accessioned2020-12-30T13:39:25Z
dc.date.available2020-12-30T13:39:25Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationGensler M., Chrześcijański neoplatonizm – synteza duchowych tradycji Wschodu i Zachodu, [w:] Analiza, racjonalność, filozofia religii. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Kleszczowi, Maciaszek J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020, s. 303-314, doi: 10.18778/8220-034-8.20pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8220-034-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/32999
dc.descriptionZwiązki chrześcijaństwa z neoplatonizmem datują się niemal od samego początku tej religii. Choć wywodziła się z judaizmu, szybko zyskała wyznawców wśród Greków i zhellenizowanych mieszkańców wschodnich prowincji cesarstwa rzymskiego, z których wielu miało wykształcenie filozoficzne. Odrodzony w Aleksandrii platonizm stał się dla chrześcijan narzędziem do poznawania własnej wiary i objaśniania jej innym, a w konsekwencji jego niezbywalnym elementem na równi z tradycją biblijną. Poglądy dwóch wybitnych myślicieli okresu patrystycznego: Orygenesa i Pseudo-Dionizego Areopagity, wywodzących się rzymskiego Wschodu, są przykładem na to, jak myśl neoplatońska tworzy ramy dla religii Jezusa i jego uczniów.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMaciaszek J. (red.), Analiza, racjonalność, filozofia religii. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Ryszardowi Kleszczowi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2020;
dc.relation.ispartofseriesBibliotheca Philosophica;6
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectwczesne chrześcijaństwopl_PL
dc.subjectneoplatonizmpl_PL
dc.subjectpatrystykapl_PL
dc.titleChrześcijański neoplatonizm – synteza duchowych tradycji Wschodu i Zachodupl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number303-314pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-035-5
dc.referencesAltaner B., Stuiber A. (1990), Patrologia, PAX, Warszawa.pl_PL
dc.referencesArmstrong A.H. (red.) (1967), The Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy, CUP, Cambridge.pl_PL
dc.referencesAugustyn Aureliusz, św. (1998), Państwo Boże, Antyk, Kęty.pl_PL
dc.referencesBernard z Clairvaux, św. (2000), O miłowaniu Boga, Klub Książki Katolickiej, Poznań.pl_PL
dc.referencesChadwick H. (1967), Philo and the Beginnings of Christian Thought, [w:] A.H. Armstrong (red.), The Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy, CUP, Cambridge.pl_PL
dc.referencesGilson E. (1987), Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, PAX, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJan Szkot Eriugena (2009), Periphyseon, , Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty.pl_PL
dc.referencesKijewska A. (2009), Wstęp, [w:] Jan Szkot Eriugena, Periphyseon, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty.pl_PL
dc.referencesKlemens z Aleksandrii (1994), Kobierce, Pax, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMarinus of Samaria (1986), The Life of Proclus or Concerning Happiness, Phanes Press, Grand Rapids.pl_PL
dc.referencesOrygenes (2001), Contra Celsum libri VIII, Brill, Leiden–Boston.pl_PL
dc.referencesOrygenes (1996), O zasadach, WAM, Kraków.pl_PL
dc.referencesPietras H. (1996), Wprowadzenie, [w:] Orygenes, O zasadach, WAM, Kraków.pl_PL
dc.referencesPismo Święte Starego i Nowego Testamentu (2000), Pallotinum, Warszawa, Poznań.pl_PL
dc.referencesPlotyn (2000), Enneady I–III, Akme, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPseudo-Dionizy Areopagita (1997), Pisma teologiczne, t. 1, Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesPseudo-Dionizy Areopagita (1999), Pisma teologiczne, t. 2, Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesRoberts A., Donaldson J. (red.) (1994), The Ante-Nicene Fathers, t. 3, Hendrickson Publishers, Peabody.pl_PL
dc.referencesSheldon-Williams I.P., The Greek Christian Platonist Tradition from the Cappadocians to Maximus and Eriugena, [w:] A.H. Armstrong (red.) (1967), The Cambridge History of Later Greek and Early Medieval Philosophy, CUP, Cambridge.pl_PL
dc.referencesSteuchus Augustinus (1540), De perenni philosophia, Seb. Gryphius, Lugduni.pl_PL
dc.referencesStępień T. (1999), Przedmowa, [w:] Pseudo-Dionizy Areopagita, Pisma teologiczne, t. 2, Znak, Kraków.pl_PL
dc.referencesWhitehead A.N. (1979), Processes and Reality, The Free Press, New York.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8220-034-8.20


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe