Show simple item record

dc.contributor.authorBanat, Marta
dc.date.accessioned2021-03-15T15:53:20Z
dc.date.available2021-03-15T15:53:20Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/34201
dc.description.abstractPrzedmiotem rozprawy doktorskiej są uprawnienia kontrolne przysługujące członkom wspólnoty samorządowej wobec organów jednostek samorządu terytorialnego. Przeprowadzone badania obejmują uprawnienia kontrolne o charakterze instytucjonalnym – mające konstytucyjną bądź ustawową podstawę na gruncie prawodawstwa polskiego. Zasadniczy cel rozprawy doktorskiej to odpowiedź na pytanie, czy katalog uprawnień kontrolnych przewidzianych na gruncie prawodawstwa polskiego pozwala na rzeczywistą, skuteczną, efektywną oraz kompleksową kontrolę społeczną zachowań organów jednostek samorządu terytorialnego. W powiązaniu ze wskazanym celem pozostaje również sformułowana hipoteza, która wymagała zweryfikowania, a mianowicie, czy w Polsce funkcjonuje system kontroli społecznej organów samorządowych. Jednocześnie w rozprawie doktorskiej ukazano mocne i słabe strony poszczególnych środków kontroli społecznej, co z kolei pozwoliło na sformułowanie postulatów de lege lata i de lege ferenda.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectsamorząd terytorialnypl_PL
dc.subjectprawo administracyjnepl_PL
dc.subjectdemokracja bezpośredniapl_PL
dc.subjectprawo samorządu terytorialnegopl_PL
dc.subjectpartycypacja obywatelskapl_PL
dc.subjectkontrola społecznapl_PL
dc.titleInstytucjonalne uprawnienia kontrolne członków wspólnoty samorządowej wobec organów jednostek samorządu terytorialnego w Polscepl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderMarta Banatpl_PL
dc.page.number541pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracjipl_PL
dc.contributor.authorEmailmarta.banat@tlen.plpl_PL
dc.dissertation.directorJaworska-Dębska, Barbara
dc.dissertation.reviewerPieprzny, Stanisław
dc.dissertation.reviewerSługocki, Janusz
dc.date.defence2021-05-07
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record