Show simple item record

dc.contributor.authorJabłoński, Paweł
dc.contributor.editorKról, Małgorzata
dc.contributor.editorBartczak, Adam
dc.contributor.editorZalewska, Monika
dc.date.accessioned2021-05-28T09:35:00Z
dc.date.available2021-05-28T09:35:00Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationJabłoński P., Adama Podgóreckiego hipoteza trójstopniowego działania prawa a wybrane elementy koncepcji Ericha Fromma, [w:] Jurysprudencja 3. Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych cz. 2, Król M., Bartczak A., Zalewska M. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 71-81, DOI: 10.18778/7969-149-4.06pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-149-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/35964
dc.descriptionNiniejsze opracowanie autora wynika z nie tylko ze szkicowego charakteru hipotezy trójstopniowego działania prawa, lecz również z interesujących korelacji między ustaleniami Podgóreckiego a twierdzeniami wypracowanymi poza szeroko rozumianym prawoznawstwem. Poniższe rozważania składają się z trzech części. W pierwszej zostanie zrekonstruowana hipoteza trójstopniowego działania prawa. W części drugiej autor zestawia koncepcje Adama Podgóreckiego i Ericha Fromma. Wreszcie trzecia część będzie poświęcona aplikowaniu wypracowanych przez autora „Ucieczki od wolności” pojęć charakteru społecznego i dwóch modusów egzystencji do hipotezy trójstopniowego działania prawa.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKról M., Bartczak A., Zalewska M. (red.), Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych cz. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.relation.ispartofseriesJurysprudencja;3
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectAdam Podgóreckipl_PL
dc.subjecthipoteza trójstopniowego działania prawapl_PL
dc.subjectErich Frommpl_PL
dc.subjectczynniki osobowościowepl_PL
dc.titleAdama Podgóreckiego hipoteza trójstopniowego działania prawa a wybrane elementy koncepcji Ericha Frommapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number71-81pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Katedra Teorii i Filozofii Prawapl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-149-4.06
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe