Show simple item record

dc.contributor.authorBartnik, Adam
dc.contributor.authorJokiel, Paweł
dc.date.accessioned2021-07-27T06:50:08Z
dc.date.available2021-07-27T06:50:08Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationBartnik A., Jokiel P., Geografia wezbrań i powodzi rzecznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012, DOI: 10.18778/7525-716-8pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-716-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38274
dc.descriptionGeografia wezbrań i powodzi rzecznych autorstwa A. Bartnika i P. Jokiela jest dziełem zasługującym na wydanie. Jest to publikacja bardzo dobra, doskonale napisana, zawierająca treści wsparte najnowszą literaturą światową i danymi z ogólnodostępnych, światowych baz danych hydrologicznych. Uważam, że stanowi doskonały podręcznik dla słuchaczy przedmiotów: „Globalne problemy geografii fizycznej”, a także „Ekstremalne zdarzenia w hydrologii” wykładanych na uniwersyteckich studiach geograficznych. Może też być polecana studentom ochrony środowiska i inżynierii środowiska, a także słuchaczom innych kierunków, jako podstawa kształcenia specjalistycznego. Z opinii recenzenta: Prof. Elżbiety Bajkiewicz-Grabowskiejpl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectgospodarka wodnapl_PL
dc.subjectpowodziepl_PL
dc.subjectwezbraniapl_PL
dc.subjectprzypływypl_PL
dc.subjectodpływypl_PL
dc.titleGeografia wezbrań i powodzi rzecznychpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012pl_PL
dc.page.number264pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Hydrologii i Gospodarki Wodnejpl_PL
dc.referencesAbrahamson B.T., 2010, Probable maximum flood estimator for British Columbia, Agriculture and Agri-Foods Canada. Agri-Environment Services Branch, s. 1–35.pl_PL
dc.referencesAldrete G. S., 2006, Floods of the Tiber in Ancient Rome. The Johns Hopkins Univ. Press, Baltimore, 362 s.pl_PL
dc.referencesAllaby M., Garratt R., 2003, Floods. Facts on File. Dangerous Weather Series Inc., Infobase Publ., New York, 196 s.pl_PL
dc.referencesAllen P. A., 2000, Procesy kształtujące powierzchnię Ziemi. PWN, Warszawa, 475 s.pl_PL
dc.referencesBailey J.F., Patterson J.L., Paulhus J.L.H., 1975, Hurricane Agnes Rainfall and Floods, June-July 1972. USGS Professional Paper, 924, Washington: U.S. Govt. Print. Off., 403 s.pl_PL
dc.referencesBajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., 2006, Hydrologia ogólna. PWN, Warszawa, 340 s.pl_PL
dc.referencesBaker V.R., Costa J.E., 1987, Flood power. [w:] L. Mayer, D. Nash (eds.), Catastrophic Flooding. Allen and Unwin, London, s. 1–21.pl_PL
dc.referencesBalek, J., 1977, Hydrology and water resources in tropical Africa. Developments in water science. Vol. 8, Elsevier Sci. Publ. Co., Amsterdam, Oxford, New York, 208 s.pl_PL
dc.referencesBarredo J.I., 2007, Major flood disasters in Europe: 1950–2005. Nat Hazards, No. 42, Springer, s. 125–148.pl_PL
dc.referencesBartnik A., Jokiel P., 2007, Odpływy maksymalne i indeksy powodziowości rzek europejskich. Gosp. Wodna, z.1, s. 28–32.pl_PL
dc.referencesBartnik A., Jokiel P., 2008, Odpływy maksymalne i indeksy powodziowości rzek Półkuli Północnej. Przegl. Geogr., t. 80, z. 3, s. 343–365.pl_PL
dc.referencesBartnik A., Moniewski P., 2010, Formowanie się i charakter wezbrań dwu małych rzek o różnym stopniu zurbanizowania zlewni na przykładzie Sokołówki i Dzierżąznej. [w:] M. Barwiński (red.), Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym. T. 2. 58 Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Łódź, s. 325–336.pl_PL
dc.referencesBartoszewski S., 1998, Reżim odpływu rzek Ziemi Wedel Jarlsberga, Spitsbergen. T. 60. Rozprawy Habilitacyjne, Wyd. UMCS, Lublin, 167 s.pl_PL
dc.referencesBiondić, D., Barbalić, D. & Petraš, J., 2007, Creager and Francou-Rodier envelope curves for extreme floods in the Danube River basin in Croatia. Predictions in Ungauged Basins: PUB Kick-off (Proceedings of the PUB Kick-off meeting held in Brasilia, 20–22 November 2002). IAHS Publ., 309, s. 221–228.pl_PL
dc.referencesBryant E., 2005, Natural hazards. Cambridge Univ. Press, 312 s.pl_PL
dc.referencesBryndal T. 2009, Przepływy maksymalne odnotowane podczas gwałtownych wezbrań, spowodowanych krótkotrwałymi ulewnymi opadami deszczu w małych zlewniach karpackich. [w:] R. Bogdanowicz, J. Fac-Beneda (red), Zasoby i ochrona wód. Gdańsk, s. 329–334.pl_PL
dc.referencesBryndal T., Cabaj W., Ciupa T., 2008, Gwałtowne wezbrania małych cieków w Niecce Nidziańskiej. Przegl. Geogr., t. 80, z. 1, s. 127–146.pl_PL
dc.referencesBurakov, D.A., Avdeyeva, Y.V., Kosmakova V.F., 2007, Floods in Siberian River Basins. [w:] O.F. Vasiliev, P.H.A.J.M. van Gelder, E.J. Plate, M.V. Bolgov (eds.), Extreme Hydrological Events: New Concepts for Security. (Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Extreme Hydrological Events: New Concepts for Security, Novosibirsk, Russia, 11–15 July 2005), NATO Science Series, Ser. IV, Earth and Environmental Sciences, Vol. 78, Springer, s. 111–124.pl_PL
dc.referencesBurroughs W.J., 1998, Pogoda czy fatum. Amber, Warszawa, 244 s.pl_PL
dc.referencesByczkowski A., 1996, Hydrologia. T. 2. Wyd. SGGW, Warszawa, 356 s.pl_PL
dc.referencesCiepielowski A., 1970, Maksymalne wielkości spływów jednostkowych z deszczów nawalnych. Przegl. Geofiz., t. 15 (23), z. 2, s. 179–193.pl_PL
dc.referencesCiepielowski A., 1973, Przegląd wzorów empirycznych do określania maksymalnych przepływów letnich. Zesz. Nauk. Akad. Roln. Warsz., Melior. Roln., nr 12, s. 87–110.pl_PL
dc.referencesClague J.J., Evans S.G., 1997, The 1994 jökulhlaup at Farrow Creek, British Columbia, Canada. Geomorphology, Vol. 19, s. 77–87.pl_PL
dc.referencesClimate Analysis Section, NCAR, Boulder, USA, Hurrell, 1995, aktualizacja: grudzień 2011 http://www.cgd.ucar.edu/cas/jhurrell/pl_PL
dc.referencesCreager W.P., Justin J.D., Hinds J., 1945, Engineering for Dams. Vol. 1. John Wiley, New York, 371 s.pl_PL
dc.referencesCzaja E., 1987, Rzeki kuli ziemskiej. PWN, Warszawa, 289 s.pl_PL
dc.referencesCzaja S.W., 2011, Powodzie w dorzeczu górnej Odry. Wyd. UŚ, Katowice, 211 s.pl_PL
dc.referencesCzarnecka H., Głowacka B., Krupa-Marchlewska J., 2010, Mapa cyfrowa podziału hydrograficznego Polski (MPHP). [w:] A. Magnuszewski (red.), Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska. T. 2. PAN, Kom. Inż. Środowiska, Monografie, nr 69, Warszawa, s. 7–15.pl_PL
dc.referencesDartmouth Flood Observatory, 2011, aktualizacja: grudzień 2011 http://floodobservatory.colorado.edu/pl_PL
dc.referencesDębski K., 1969, O potencjalnym najwyższym odpływie z krótkotrwałych deszczów nawalnych. Rozpr. Hydrotechn., z. 23, ss. 51–63.pl_PL
dc.referencesDębski K., 1970, Hydrologia. Arkady, Warszawa, 368 s.pl_PL
dc.referencesDilley M., Chen R. S., Deichmann U., Lerner-Lam A. L., Arnold M., 2005, Natural Disaster Hotspots. A Global Risk Analysis (Disaster Risk Management). World Bank Publ., 145 s.pl_PL
dc.referencesDobrowolski A., Czarnecka H., Ostrowski J., Zaniewska M., 2004, Floods in Poland from 1946 to 2001 origin, extent and frequency. Proceedings of The International Conference “Risks caused by the geodynamic phenomena in Europe”. Polish Geological Institute. Wysowa, May 20–21, 2004. Wyd. PIG, Warszawa, s. 79–56.pl_PL
dc.referencesDobrowolski A., Mierkiewicz M., Ostrowski J., Sasim M., 2010, Regiony Polski najbardziej zagrożone powodziami katastrofalnymi. [w:] A. Magnuszewski (red.), Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska. T. 2. PAN, Kom. Inż. Środowiska, Monografie, nr 69, Warszawa, s. 55–69.pl_PL
dc.referencesDoganovskij A.M., Malinin W.N., 2004, Gidrosfera Ziemli. Gidrometeoizdat., Sankt Petersburg, 629 s.pl_PL
dc.referencesDomański Cz., 1990, Testy statystyczne. PWE. Warszawa, 326 s.pl_PL
dc.referencesDouglas I., 2005, The Mekong River Basin. [w:] A. Gupta (ed.), The Physical Geography of Southeast Asia. Oxford Regional Environments, Vol. 4, Oxford Univ. Press, 440 s.pl_PL
dc.referencesDubicki A., Głowacki B., Woźniak Z., 1997, Wieloletnie badania hydrometeorologiczne w małych zlewniach sudeckich. Mat. Bad. IMiGW, ser. Hydrologia i Oceanografia, t. 22, s. 95–106.pl_PL
dc.referencesDunne T., Mertes L.A. K., 2007, Rivers. [w:] T.T. Veblen, K.R. Young, A.R. Orme (eds.), The Physical Geography of South America. Oxford Univ. Press, s. 76–90.pl_PL
dc.referencesDynowska I., 1971, Typy reżimów rzecznych w Polsce. Zesz. Nauk. UJ, nr 28, 155 s.pl_PL
dc.referencesEskilsson C., Árnason J.I., Rosbjerg D., 2002, Simulation of the jökulhlaup on Skeiđarársandur, Iceland, in November 1996 using MIKE 21 HD. [w:] The Extremes of the Extremes: Extraordinary Floods (Proceedings of a symposium held at Reykjavik, Iceland. July 2000). IAHS Publ., No. 271, Wallingford, s. 37–43.pl_PL
dc.referencesFal B., 1979, Przestrzenna zmienność przepływów maksymalnych w nizinnej części Polski. Mat. Bad. IMiGW, ser. Hydrologia i Oceanografia, 72 s.pl_PL
dc.referencesFal B., 1993, Zmienność odpływu z obszaru Polski w bieżącym stuleciu. Wiad. IMiGW, z. 3, s. 3–19.pl_PL
dc.referencesFal B., 1997, Przepływy charakterystyczne głównych rzek polskich w latach 1951–1990. Mat. Bad. IMiGW, ser. Hydrologia i Oceanografia, t. 21, 143 s.pl_PL
dc.referencesFekete, B. M., Vorosmarty C. J., Grabs W., 2002, High-resolution fields of global runoff combining observed river discharge and simulated water balances. Global Biogeochem. Cycles, Vol. 16 (3), No. 1042, s. 15.1–15.10.pl_PL
dc.referencesFiedler K. (red.), 2007, Awarie i katastrofy zapór, zagrożenia, ich przyczyny i skutki oraz działania zapobiegawcze. Wyd. IMiGW, Warszawa, 226 s.pl_PL
dc.referencesFrançou J., Rodier J.A., 1969, Essai de classification des crues maximales. Floods and their Computations. Les crues et leur évaluation. Leningrad Symposium 1967. Vol. I, Publ. No. 84, AIHS, IASH – Unesco – WMO, Red Serie, Gentbrugge, s. 518–527.pl_PL
dc.referencesGarreaud R.D., Aceituno P., 2007, Atmospheric Circulation and Climatic Variability. [w] T.T. Veblen, K.R. Young, A.R. Orme (eds.), The Physical Geography of South America. Oxford Univ. Press, s. 45–59.pl_PL
dc.referencesGates A.E., Ritchie D., 2007, Encyclopedia of Earthquakes and Volcanoes. Facts On File, Inc., 346 s.pl_PL
dc.referencesGirguś R., Strupczewski W., 1965, Wyjątki ze źródeł historycznych o nadzwyczajnych zjawiskach hydrologiczno-meteorologicznych na ziemiach polskich w wiekach od X do XVI. PIHM, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa, 214 s.pl_PL
dc.referencesGraaf R. de, Hooimeijer F. (red.), 2008, Urban water in Japan. Urban Water Series, Vol. 11, Taylor & Francis Group, London, 244 s.pl_PL
dc.referencesGumbricht T., Wolski P., McCarthy T.S., Frost P.E., 2004, Forecasting the spatial extent of the annual flood in the Okavango Delta, Botswana. J. Hydrol., No. 290, s. 178–191.pl_PL
dc.referencesGupta S., Collier J.S., Palmer-Felgate A., Potter G., 2007, Catastrophic flooding origin of shelf valley systems in the English Channel. Nature, No. 448, s. 342–345.pl_PL
dc.referencesHerschy R.W., 2003, World Catalogue of Maximum Observed Floods. IAHS-AISH Publ., 284, IAHS Press, Centre for Ecology and Hydrology, Wallingford, Oxfordshire, 285 s.pl_PL
dc.referencesHerschy R.W., Fairbridge R.W. (eds.), 1998, Encyclopedia of Hydrology and Water Resources. Springer, Dordrecht, 803 s.pl_PL
dc.referencesHirschboeck, K.K., 1988, Flood hydroclimatology. [w:] V.R. Baker, R.C. Kochel, P.C. Patton (eds.), Flood Geomorphology. John Wiley & Sons, New York, s. 27–49.pl_PL
dc.referencesHofer T., Messerli B., 2006, Floods in Bangladesh: History, dynamics and rethinking the role of the Himalayas. UN Univ. Press, Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, 468 s.pl_PL
dc.referencesHurrell J.W., 1995, Decadal trends in the North Atlantic oscillation: regional temperatures and precipitation. Science, Vol. 269, s. 676–679.pl_PL
dc.referencesHyndman D., Hyndman D., 2009, Natural Hazards and Disasters. Cengage Learning, 592 s.pl_PL
dc.referencesInternational Comprehensive Ocean–Atmosphere DataSet (ICOADS) and the “National Centers for Environmental Prediction near-real-time”, aktualizacja: grudzień 2011 http://jisao.washington.edu/data/globalsstensopl_PL
dc.referencesJania J., 1997, Glacjologia. Nauka o lodowcach. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 384 s.pl_PL
dc.referencesJarrett R.D., Costa J.E., 2006, 1976 Big Thompson Flood, Colorado – Thirty years later. USGS Publ. Repository, Fact Sheet 2006–3095, July 2006, aktualizacja: grudzień 2011 http://pubs.usgs.gov/fs/2006/3095/pdf/FS06-3095_508.pdfpl_PL
dc.referencesJednorał T., Sztobryn M., Wójcik L., Ziemiański M., 2002, Powódź 2001 w Gdańsku, Gosp. Wodna, z.1, s. 17–25.pl_PL
dc.referencesJelonek L., Wrzeszcz L., Zawiślak J., Walther P., Winkler U., Wortha S., Srejber J., Petr J., 2010, Wspólny polsko-niemiecko-czeski raport dot. zdarzenia powodziowego w dniach 07–10 sierpnia 2010 na rzece Nysie Łużyckiej jako element wstępnej oceny ryzyka powodziowego zgodnie z art. 4 Dyrektywy Powodziowej (2007/60/EG). Wrocław, Drezno, Praga, 50 s.pl_PL
dc.referencesJokiel P., 2002, Woda na zapleczu wielkiego miasta. Możliwości wykorzystania i problemy ochrony zasobów i obiektów wodnych w małej zlewni strefy podmiejskiej Łodzi. Wyd. IMiGW, Warszawa, 148 s.pl_PL
dc.referencesJokiel P., 2004, Zasoby wodne środkowej Polski na progu XXI wieku. Wyd. UŁ, Łódź, 110 s.pl_PL
dc.referencesJokiel P., Kożuchowski K., 1989 Zmiany wybranych charakterystyk hydroklimatycznych Polski w bieżącym stuleciu. Dok. Geogr., z. 6, 94 s.pl_PL
dc.referencesJokiel P., Tomalski P., 2004, Maksymalne odpływy rzek Polski. Czas. Geogr., z.1–2, s. 83–97.pl_PL
dc.referencesJonsson P., Snorrason Á., Pálsson S., 1998, Discharge and sediment transport in the jökulhlaup on Skeiđarársandur in November 1996. [w:] J. Kajander (ed.), XX Nordic Hydrological Conference. NHP Report no. 44, Nordic Association for Hydrology, Helsinki, s. 713–722.pl_PL
dc.referencesJurak D., 1998, Przestrzenny i czasowy rozkład parowania potencjalnego w Polsce. Wiad. IMiGW, z. 3, s. 29–41.pl_PL
dc.referencesKaniecki A., 2004, Poznań. Dzieje miasta wodą pisane. Wyd. Poz. Tow. PN, Poznań, 724 s.pl_PL
dc.referencesKleiber Ch., 2008, A Guide to the Dagum Distributions. [w:] D. Chotikapanich, (ed.) Modeling Income Distributions and Lorenz Curves. Economic Studies in Inequality, Social Exclusion and Well-Being, vol. 5, 6, Springer, s. 97–117.pl_PL
dc.referencesKlemeš V., 1986, Operational testing of hydrologic simulation models. Hydrol. Sc. J., Vol. 31, No. 1, s.13–24.pl_PL
dc.referencesKlimaszewski M., 1978, Geomorfologia. PWN, Warszawa, 1098 s.pl_PL
dc.referencesKorytny L.M., Kichigina N.V., Garstman B.I., Gubareva T.S., 2007, Rain Floods of the Far East and East Siberia, [w:] O.F. Vasiliev, P.H.A.J.M. van Gelder, E.J . Plate, M.V. Bolgov (eds.), Extreme Hydrological Events: New Concepts for Security. (Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Extreme Hydrological Events: New Concepts for Security, Novosibirsk, Russia, 11–15 July 2005), NATO Science Series, Series IV, Earth and Environmental Sciences, Vol. 78, Springer, s. 125–135.pl_PL
dc.referencesKowalczak P., 2007, Konflikty o wodę. Wyd. Kurpisz SA, Przeźmierowo, 480 s.pl_PL
dc.referencesKożuchowski K. (red.), 2000, Pory roku w Polsce. Wyd. UŁ, Łódź, 147 s.pl_PL
dc.referencesKożuchowski K., 1985, Zmienność opadów atmosferycznych w Polsce w stuleciu 1881–1980. Acta Geogr. Lodz., t. 48, 158 s.pl_PL
dc.referencesKożuchowski K., Trepińska J.,1986, Niektóre aspekty wieloletniej zmienności temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w Krakowie. Zesz. Nauk. UJ, Prace Geogr., t. 67, s. 34–44.pl_PL
dc.referencesKożuchowski K., Wibig J., 1988, Kontynentalizm pluwialny w Polsce. Zróżnicowanie geograficzne i zmiany wieloletnie. Acta Geogr. Lodz., t. 55, 102 s.pl_PL
dc.referencesKundzewicz, Z.W., 2000, Gdyby mała wody miarka... Zasoby wodne dla trwałego rozwoju. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 204 s.pl_PL
dc.referencesKundzewicz Z.W., Kowalczak P., 2008, Zmiany klimatu i ich skutki. Wyd. Kurpisz SA, Poznań, 214 s.pl_PL
dc.referencesLangbein W.B., 1972, Water data today and in prospect. Hydrol. Sc. Bull., Vol. 17, Issue 4, s. 369–385.pl_PL
dc.referencesLinsley R.K. Jr., Kohler M.A., Paulhus J.L., 1958, Hydrology for Engineers. McGraw-Hill, New York, s.151–155.pl_PL
dc.referencesLlasat M.C., 2009, Storms and Floods. [w:] J.C. Woodward (ed.), The physical geography of the Mediterranean. Oxford regional environments. Vol. 8. Oxford Univ. Press, s. 513–540.pl_PL
dc.referencesLlasat M.C., Rigo T., Barriendos M., 2003, The ‘Montserrat-2000’ flash-flood event: A comparison with the floods that have occurred in the northeastern Iberian peninsula since the 14th century. Int. J. Climat., Vol. 23, s. 453–469.pl_PL
dc.referencesLorenc H., 1994, Symptomy zmian klimatu w strefach ograniczonych wpływów antropogenicznych. Mat. Bad. IMiGW, ser. Meteorologia, z. 19, 52 s.pl_PL
dc.referencesLwowicz M.I., 1979: Zasoby wodne świata. PWN, Warszawa, 438 s.pl_PL
dc.referencesMajewski W., 2003, Powódź w Gdańsku w lipcu 2001 r. Propozycje zabezpieczenia w przyszłości. [w:] J. Cyberski (red.), Powódź w Gdańsku 2001. Gdańskie TN, Gdańsk, s. 81–88.pl_PL
dc.referencesMakowski J., 1999, Czy katastrofy powodziowej latem 1997 r. można było uniknąć? [w:] Materiały III Sympozjum, Zabytki Hydrotechniki w Polsce, 18 września 1999.pl_PL
dc.referencesMarchi L., Borga M., Preciso E., Gaume E., 2010, Characterisation of selected extreme flash floods in Europe and implications for flood risk management. J. Hydrol., Vol. 394, s. 118–133.pl_PL
dc.referencesMargul T., 1995, Święte rzeki świata. [w:] J. Kułtuniak (red.), Rzeki – kultura, cywilizacja, historia. Z. 4. Wyd. Śląsk, Katowice, s. 55–73.pl_PL
dc.referencesMed-Hycos, 2001, Mediterranean Hydrological Cycle Observing System, aktualizacja: grudzień 2011 http://medhycos.mpl.ird.frpl_PL
dc.referencesMichalczyk Z., 2008, Zasoby wodne Polski, ich wykorzystanie i ochrona. [w:] J. Gliński, Z. Michalczyk (red.), Wybrane problemy retencji wodnej. Lublin, s. 11–33.pl_PL
dc.referencesMierkiewicz M., Sasim M., 2004, Flood hazard – regions of frequent high water. Polish Geological Institute Special Papers, t.15, Warszawa, s. 77–84.pl_PL
dc.referencesMikulski Z., 1963, Zarys hydrografii Polski. PWN, Warszawa, 286 s.pl_PL
dc.referencesMilliman J.D., Farnsworth K.L., 2011, River Discharge to the Coastal Ocean: A Global Synthesis. Cambridge Univ. Press, 392 s.pl_PL
dc.referencesMilly P. C., Betancourte J., Falkenmark M., Hirsch R. M., Kundzewicz Z., Lettenmayer D. P., Stouffer R. J., 2008, Stationarity is dead: whiter water management? Science, No. 319, s. 573–574.pl_PL
dc.referencesMolga M., 1980, Meteorologia rolnicza. PWRiL. Warszawa, 571 s.pl_PL
dc.referencesNachtnebel H.P., 2007, Revised strategies for flood risk management: Lessons from the 2002 flood in Europe. [w:] O.F. Vasiliev, P.H.A.J.M van Gelder, E.J. Plate, M.V. Bolgov (eds.), Extreme Hydrological Events: New Concepts for Security. (Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Extreme Hydrological Events: New Concepts for Security, Novosibirsk, Russia, 11–15 July 2005), NATO Science Series, Series IV, Earth and Environmental Sciences, Vol. 78, Springer, ss. 417–436.pl_PL
dc.referencesNałkowski W., 1894, Zarys geografii powszechnej (rozumowej), Wyd. T. Paprockiego i S-ki, Warszawa, 516 s.pl_PL
dc.referencesNiedbała A., Soja., R, 1998, Odpływ z opadu nawalnego w dniu 18 maja 1996 roku w Sułoszowej. Dok. Geogr., z. 11, s. 31–38.pl_PL
dc.referencesO’Connor J.M., Costa J.E., 2004, The world’s largest floods, past and present-their causes and magnitudes, US Geolog. Survey Circular, No.1254, 18 s.pl_PL
dc.referencesOsiński S., 2001, Ustrój hydrologiczny rzek Półwyspu Iberyjskiego: Tag i Mondego, Duero i Gwadiana, [w:] M. Gutry-Korycka (red.), Geograficzne uwarunkowania ustroju rzek. Wyd. UW, Warszawa, s. 101–134.pl_PL
dc.referencesOstrowski J., Zaniewska M., 2007, Odwzorowanie i symulacja katastrofalnych fal powodziowych typu „flash flood” w Polsce za pomocą modelu MOREMAZ-2. [w:] J. Szkutnicki, U. Kossowska-Cezak, E. Bogdanowicz, M. Ceran (red.), Cywilizacja i żywioły. Wyd. IMiGW ser. Monografie, Warszawa, s.177–189.pl_PL
dc.referencesOzga-Zielińska M., Kupczyk E., Ozga-Zieliński B., Suligowski R., Niedbała J., Brzeziński J., 2003, Powodziogenność rzek pod kątem bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych i zagrożenia powodziowego. Mat. Bad. IMiGW, ser. Hydrologia i Oceanologia, nr 29, 91 s.pl_PL
dc.referencesOzga-Zielińska M., Ozga-Zieliński B., 2006, Metody oceny zdarzeń ekstremalnych na przykładzie zjawisk hydrologicznych. [w:] M. Maciejewski, M. Ostojski (red.), Zagrożenia środowiska naturalnymi zjawiskami ekstremalnymi. Wyd. IMiGW, ser. Monografie, Warszawa, s. 58–68.pl_PL
dc.referencesOzga-Zieliński B., 2010, Ryzyko hydrologicznych zdarzeń ekstremalnych. Hydrologia w inżynierii i gospodarce wodnej. [w:] B. Więzik (red.), Hydrologia w inżynierii i gospodarce wodnej. T. 1. PAN, Kom. Inż. Środowiska, Monografie, nr 68, Warszawa, s. 319–325.pl_PL
dc.referencesPapp F., 2002, Extremeness of extreme floods. [w:] The Extremes of the Extremes: Extraordinary Floods (Proceedings of a symposium held at Reykjavik. Iceland. July 2000). IAHS Publ., No. 271, s. 373–378.pl_PL
dc.referencesPDOk (Pacific Decadal Oscillation), aktualizacja: grudzień 2011 http://jisao.washington.edu/pdo/PDO.latestpl_PL
dc.referencesPilarczyk K.W., 1998, Dikes and revetments: design, maintenance and safety assessment. Taylor & Francis, Rotterdam, 562 s.pl_PL
dc.referencesPiskozub A., 2000, Rzeki w dziejach odkryć geograficznych. [w:] J. Kułtuniak (red.), Rzeki – kultura, cywilizacja, historia. Z. 4., Wyd. Śląsk, Katowice, s. 55–86.pl_PL
dc.referencesPiskozub J., 1995, Ren – rzeka Europy. [w:] J. Kułtuniak (red.), Rzeki – kultura, cywilizacja, historia. Z. 4., Wyd. Śląsk, Katowice, s. 177–201.pl_PL
dc.referencesPittcock B., Abbs D., Suppiah R., Jones R., 2006, Climatic background to past and future floods in Australia. [w:] A. Poiani (ed.), Floods in an Arid Continent. Adv. Ecol. Res., Vol. 39, Elsevier, s. 13–39.pl_PL
dc.referencesPociask-Karteczka J., 2009, Płynie Wisła, płynie... [w:] J. Partyka (red.), Tu wszystko jest Polską… Eseje krajoznawcze o Krakowie i Małopolsce. Wyd. Oddz. Krakowski PTTK im. Ks. Karola Wojtyły, Kraków, s. 41–80.pl_PL
dc.referencesPowódź w Bogatyni, 2010, „Kwartalny Biuletyn Informacyjny Węgiel Brunatny” nr 3 (72), Dział: Górniczy flesz, Związek Pracodawców Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego, Bogatynia http://www.ppwb.org.pl/wb/72/9.phppl_PL
dc.referencesPrzepływy charakterystyczne rzek polskich w latach 1951–70, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 1967, Warszawa 1976, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesRakhecha P.R., 2002, Highest floods in India. The extremes of the extremes: extraordinary floods (Proceedings of a symposium held at Reykjavik. Iceland, July 2000). IAHS Publ., No. 271, s. 167–173.pl_PL
dc.referencesRoberts M.J., Russell A.J., Tweed F.S., Knudsen Ó., 2002, Controls on the development of supraglacial floodwater outlets during jökulhlaups. [w:] A. Snorrason, H.P. Finnsdóttir (eds.), The Extremes of the Extremes: Extraordinary Floods. (Proceedings of an international symposium on extraordinary floods held at Reykjavik, Iceland in July 2000). IAHS Publ., No. 271, Wallingford, s. 71–76.pl_PL
dc.references„Roczniki Hydrologiczne Wód Powierzchniowych” 1951–1983.pl_PL
dc.referencesRodier J.A., 1987, Aspekty gidrologii aridnoj zony. [w:] J.C. Rodda (red.) Grani gidrologii. Gidrometeoizdat., Leningrad, s. 255–307.pl_PL
dc.referencesRodier J.A., Roche M., 1984, World Catalogue of Maximum Observed Floods. IAHS Publ., No. 143, Wallingford, Oxfordshire, 354 s.pl_PL
dc.referencesRodriguez R.N., 1977, A guide to the Burr Type XII distributions. Biometrika, Vol. 64, No. 1, s. 129–134.pl_PL
dc.referencesRussell A.J., Tweed F.S., Knudsen Ó., Roberts M.J., Harris T.D., Marren P.M., 2002, Impact of the July 1999 jökulhlaup on the proximal River Jökulsá á Sólheimasandi, Mýrdalsjökull Glacier, southern Iceland [w:] A. Snorrason, H.P. Finnsdóttir (eds.), The Extremes of the Extremes: Extraordinary Floods. (Proceedings of an international symposium on extraordinary floods held at Reykjavik, Iceland in July 2000). IAHS Publ., No. 271, Wallingford, s. 71–76.pl_PL
dc.referencesShahin M., 2003, Hydrology and water resources of Africa. Kluver Acad. Publ., Dordrecht, 688 s.pl_PL
dc.referencesShaw E.M., 1998, Hydrology in Practice. Routledge, 592 s.pl_PL
dc.referencesShershevsky A.I., 2007, The conditions of the formation and development of extreme floods in Zakarpatye (the basin of Tisa river). [w:] O.F. Vasiliev, P.H.A.J.M. van Gelder, E.J. Plate, M.V. Bolgov, (eds.) Extreme Hydrological Events: New Concepts for Security. (Proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Extreme Hydrological Events: New Concepts for Security, Novosibirsk, Russia, 11–15 July 2005), NATO Science Series, Ser. IV, Earth and Environmental Sciences, Vol. 78, Springer, s. 417–436.pl_PL
dc.referencesShiklomanov I.A., Rodda J.C., 2004, World water resources at the beginning of the twenty-first century. Cambridge Univ. Press, 435 s.pl_PL
dc.referencesSłota H., Zieliński J., Dubicki A., 1999a, Dorzecze Odry: monografia powodzi lipiec 1997. Wyd. IMiGW, Warszawa, 241 s.pl_PL
dc.referencesSłota H., Zieliński J., Dubicki A., 1999b, Dorzecze Wisły: monografia powodzi lipiec 1997. Wyd. IMiGW, Warszawa, 241 s.pl_PL
dc.referencesSmith K., Ward R., 1998, Floods. Physical Processes and Human Impacts. John Wiley & Sons, New York, 394 s.pl_PL
dc.referencesSobkowiak L., 2007, Zasoby wodne Chin Północno-Zachodnich i ich eksploatacja w drugiej połowie XX wieku. Czas. Geogr., t. 78, z. 3, s. 213–224.pl_PL
dc.referencesSoczyńska U. (red.), 1997, Hydrologia dynamiczna, PWN, Warszawa, 412 s.pl_PL
dc.referencesStachý J., 1969, Wieloletnia prognoza odpływu rzek polskich. Wiad. Służby Hydrol.-Meteor., z. 3, PIHM, Warszawa, s. 23–34.pl_PL
dc.referencesStachý J., 1970, Wieloletnia zmienność odpływu rzek Polski, Pr. Państ. Inst. Hydrol. Meteor., nr 100, 35 s.pl_PL
dc.referencesStachý J., 1984a, Odpływ rzek polskich w latach 1971–1980 na tle danych wieloletnich. Gosp. Wodna, nr 5, s. 138–141.pl_PL
dc.referencesStachý J., 1984b, Odpływ rzek polskich w latach 1971–1980 na tle danych wieloletnich. Gosp. Wodna, nr 6, s. 163–167.pl_PL
dc.referencesStachý J., Bogdanowicz E., 1997, Przyczyny i przebieg powodzi w lipcu 1997. Gosp. Wodna, nr 11, s. 344–350.pl_PL
dc.referencesStachý J., Fal B., Dobrzyńska I., Hołdakowska J., 1996, Wezbrania rzek polskich w latach 1951–1990. Mat. Bad. IMiGW, ser. Hydrologia i Oceanologia, 80 s.pl_PL
dc.referencesStanescu V.A., Matreata M., 1997, Large floods in Europe. Proc. Flow Regimes from International Experimental and Network Data, 3rd Rep, UNESCO, Cemagref, Paris, s. 229–236.pl_PL
dc.referencesSzafraniec J., 2008, Powodzie lodowcowe na Pomorzu – zapis w morfometrii powierzchni sandrowych. Landform Analysis, Vol. 8, s. 73–77.pl_PL
dc.referencesTamulewicz J., 1993, Struktura pola opadów atmosferycznych Polski w okresie 1951–1980. Wyd. UAM, ser. Geografia, Poznań, 181 s.pl_PL
dc.referencesThoms M. C., Rayburg S. C., Neave M. R., 2007, The Physical Diversity and Assessment of a Large River System: the Murray-Darling Basin, Australia. [w:] A. Gupta (ed.), Large Rivers: Geomorphology and Management, John Wiley & Sons Ltd., New York, s. 586–607.pl_PL
dc.referencesThornes J., Lopez-Bermudes F., Woodward J.C., 2009, Hydrology, River Regimes, and Sediment Yield. [w:] J.C. Woddward (ed.), The Physical Geography of the Mediterranean. Vol. 8. Oxford Univ. Press, s. 229–253.pl_PL
dc.referencesTodhunter P. E., 2002, A hydroclimatic analysis of the 1997 flood at Grand Forks, North Dakota (USA). [w:] A. Snorrason, H.P. Finnsdóttir (eds.), The Extremes of the Extremes: Extraordinary Floods. (Proceedings of a symposium held al Reykjavik. Iceland. July 2000). IAHS Publ., No. 271,Wallingford, s. 87–92.pl_PL
dc.referencesTomasson H., 2002, Catastrophic floods in Iceland. [w:] A. Snorrason, H.P. Finnsdóttir (eds.), The Extremes of the Extremes: Extraordinary Floods. (Proceedings of an international symposium on extraordinary floods held at Reykjavik, Iceland in July 2000). IAHS Publ., No. 271, Wallingford, s. 121–126.pl_PL
dc.referencesTomaszewski E., 2001, Sezonowe zmiany odpływu podziemnego w Polsce w latach 1971–1990. Acta Geogr. Lod., nr 79, 149 s.pl_PL
dc.referencesSasim M., Ceran, M., 2006, Ekstremalne zdarzenia wynikające z występowania pokrywy śnieżnej o dużej zawartości wody. [w:] M. Maciejewski, M. Ostojski (eds.), Zagrożenia środowiska naturalnymi zjawiskami ekstremalnymi. Wyd. IMiGW, Warszawa. s. 113–130.pl_PL
dc.referencesTrenberth K.E., Hurrel J.W., 1994, Decadal Atmosphere-Ocean Variations in the Pacific, Climate Dynamics, Vol. 9, s. 303–319.pl_PL
dc.referencesTrotter P.S., Johnson G.A., Ricks R., Smith D.R., Woods D., 1998, Floods on the lower Mississippi: An historical economic overview http://www.srh.noaa.gov/topics/attach/html/ssd98-9.htmpl_PL
dc.referencesTwaróg B., 2004, Powiązanie podejścia Françou-Rodiera z formułami na obliczanie przepływów maksymalnych rocznych o określonym prawdopodobieństwie przewyższenia. Materiały XIV Ogólnopolskiej Szkoły Gospodarki Wodnej nt. „Oceny oddziaływania na środowisko w Polsce i w standardach Unii Europejskiej”, Paszkówka (maszynopis).pl_PL
dc.referencesUSGS, 2011, USGS Water Data for the Nation, aktualizacja: grudzień 2011 http://waterdata.usgs.gov/nwis/pl_PL
dc.referencesUstrnul Z., 1999, Strultura synoptyczno-klimatyczna ekstremalnych zjawisk klimatycznych w Polsce. [w:] A. Dubicki (red.), Zmiany i zmienność klimatu Polski i ich wpływ na gospodarkę, ekosystemy i człowieka. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Łódź, 4–6 listopada 1999, IMiGW, Warszawa, s. 275–281.pl_PL
dc.referencesVincenz S., 1980, Z perspektywy podróży. Wyd. Znak, Kraków, 416 s.pl_PL
dc.referencesVojeikov A.I., 1884, Klimaty zemnogo shara w osobennosti Rossii. Izd. Kartografičeskogo Zawedenija A. Ilina, Sankt Petersburg, 640 s.pl_PL
dc.referencesWalker K.F., Sheldon F., Puckridge J.T., 1995, A perspective on dry land river ecosystems. Regulated Rivers: Research & Management, Vol.11, s. 85–104.pl_PL
dc.referencesWęglarczyk S., 1998, Wybrane problemy hydrologii stochastycznej. Wyd. Politechniki Krakowskiej, ser. Monografie, nr 235, 214 s.pl_PL
dc.referencesWhite K.D., Tuthill A.M., Furman L., 2007, Studies of ice jam flooding in the United States. [w:] O.F. Vasiliev et al. (ed.), Extreme Hydrological Events: New Concepts for Security, Springer, s. 255–268.pl_PL
dc.referencesWibig J., 2001, Wpływ cyrkulacji atmosferycznej na rozkład przestrzenny anomalii temperatury i opadów w Europie. Wyd. UŁ, Łódź, 208 s.pl_PL
dc.referencesWielka encyklopedia PWN. 2004, t. 24, PWN, Warszawa, 576 s.pl_PL
dc.referencesZakład Kriologii i Badań Polarnych, Inst. Geografii UMK, 2011: Serwis Lodowy – Dolna Wisła, aktualizacja: grudzień 2011 http://www.geo.uni.torun.pl/www/zaklady/zkibp/archiwum_lod.htmpl_PL
dc.referencesZekai S., 2008, Wadi Hydrology. CRC Press, 368 s.pl_PL
dc.referencesZektser J.S., Dzhamalov R.G., 1989, Podzemnyje vody w vodnom balansie krupnych regionov. Nauka, Moskva, 124 s.pl_PL
dc.referencesZieliński, J., Słota, H., Madej, P., Rafalina, K., Konieczny, R. Grela, J., 1996, Stan i wykorzystanie zasobów wód powierzchniowych Polski. Mat. Bad. IMiGW, ser. Gospodarka Wodna i Ochrona Wód, z. 20, 52 s.pl_PL
dc.referencesŻebrowski E., 1998, Niespokojna planeta. Amber, Warszawa, 320 s.pl_PL
dc.referencesŻurawicki L., 1983, Holandia. PWN, Warszawa, 348 s.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-716-8
dc.disciplinegeografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzennapl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe