Show simple item record

dc.contributor.authorWojewoda, Michał
dc.date.accessioned2021-09-01T09:31:46Z
dc.date.available2021-09-01T09:31:46Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationWojewoda, M. (2020). Zasada ograniczonej jawności rejestru stanu cywilnego a uzyskiwanie odpisów aktów stanu cywilnego przez powinowatych. Zeszyty Prawnicze, 20(4), 195-216. https://doi.org/10.21697/10.21697/zp.2020.20.4.10pl_PL
dc.identifier.issn1643-8183
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/38971
dc.description.abstractPrawo o aktach stanu cywilnego z 2014 r. przewiduje ograniczoną jawność formalną rejestru stanu cywilnego. Wśród osób uprzywilejowanych, które nie muszą spełniać dodatkowych przesłanek otrzymania odpisu aktu stanu cywilnego dotyczącego innej osoby, ustawa nie wymienia powinowatych, ale jedynie małżonka i pewną grupę najbliższych krewnych. W praktyce natomiast powinowaci dość często występują o wydanie odpisu aktu osoby, z którą łączy ich więź powinowactwa. Dotyczy to zwłaszcza odpisu aktu zgonu, który może być potrzebny w różnych sprawach. Brzmienie art. 45 ust. 1 p.a.s.c. prowadzi do wniosku, że powinowaci, tak jak inne osoby postronne, muszą wykazać interes prawny w uzyskaniu odpisu aktu stanu cywilnego. Autor przekonuje jednak, że przynależność do rodziny osoby, o której akt chodzi, oraz mnogość przypadków, w których powinowaci mogą potrzebować danego dokumentu, powinny wpływać na przyjęcie mniej rygorystycznych wymagań co do wykazania interesu prawnego. Interes taki można zwykle domniemywać. Dlatego też wystarczające wydaje się ogólne wskazanie wiarygodnego powodu, uzasadniającego wniosek o wydanie odpisu aktu, bez konieczności składania szczegółowych wyjaśnień i przedstawiania dodatkowych dokumentów.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe UKSWpl_PL
dc.relation.ispartofseriesZeszyty Prawnicze;20.4
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/*
dc.subjectpowinowactwopl_PL
dc.subjectrejestr stanu cywilnegopl_PL
dc.subjectakty stanu cywilnegopl_PL
dc.subjectinteres prawnypl_PL
dc.titleZasada ograniczonej jawności rejestru stanu cywilnego a uzyskiwanie odpisów aktów stanu cywilnego przez powinowatychpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number195-216pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracjipl_PL
dc.identifier.eissn2353-8139
dc.referencesBorysiak W., Dziedziczenie ustawowe w świetle nowelizacji Kodeksu cywilnego, «Przegląd Sądowy» 2/2011, s. 39-68.pl_PL
dc.referencesCzajkowska A., Pachniewska E., Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesGaffke A., Gaffke M., ‘Vademecum’ kierownika urzędu stanu cywilnego, Warszawa 2019.pl_PL
dc.referencesGondorek K., Ustowska A., Prawo o aktach stanu cywilnego z komentarzem, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesJancewicz Z., Skutki prawne powinowactwa w prawie polskim, Lublin 2018pl_PL
dc.referencesJędrejek G., Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2017.pl_PL
dc.referencesKasprzyk P., Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń w nowej ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego, «Metryka» 2/2015, s. 111-118.pl_PL
dc.referencesKodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. T. Sokołowski, H. Dolecki, Warszawa 2013.pl_PL
dc.referencesKodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, red. J. Wierciński, Warszawa 2014.pl_PL
dc.referencesLitwin J., Jawność formalna ksiąg wieczystych i innych ksiąg publicznych w prawie polskim, «Demokratyczny Przegląd Prawniczy» 3.5/1947, s. 27-32.pl_PL
dc.referencesLitwin J., Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 1961.pl_PL
dc.referencesPrawo administracyjne materialne, red. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl, Warszawa 2016pl_PL
dc.referencesTomaszewska K., Zasada pełnej i ograniczonej dostępności do CRASC, «Przegląd Prawa Publicznego» 2/2018, s. 9-20.pl_PL
dc.referencesŻukowski W., Projektowana nowelizacja przepisów regulujących dziedziczenie ustawowe, «Kwartalnik Prawa Prywatnego» 1/2008, s. 257-270.pl_PL
dc.identifier.doi10.21697/10.21697/zp.2020.20.4.10
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe