Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Synteza i zastosowanie nowych cząsteczek zawierających fragmenty metalokarbonylowe oraz grupy fosforoorganiczne lub nanocząstki magnetyczne

This email address is used for sending the document.