Show simple item record

dc.contributor.authorBudzisz, Rafał
dc.contributor.editorJaworska-Dębska, Barbara
dc.contributor.editorOlejniczak-Szałowska, Ewa
dc.contributor.editorBudzisz, Rafał
dc.date.accessioned2021-11-24T14:21:10Z
dc.date.available2021-11-24T14:21:10Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationBudzisz R., Zmiana zasad organizacji i funkcjonowania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego – wzmacnianie czy osłabianie decentralizacji?, [w:] Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Jaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Budzisz R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polska, Łódź 2019, s. 169-183, https://doi.org/10.18778/8142-301-4.10pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-301-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39855
dc.descriptionAutor dokonuje analizy i oceny zmiany zasad organizacji i funkcjonowania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego wprowadzonych nowelizowaną ustawą z dnia 11.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130).pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polskapl_PL
dc.relation.ispartofJaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Budzisz R. (red.), Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polska, Łódź 2019;
dc.relation.ispartofseriesMonografie - Wolters Kluwer Polska;ISSN 1897-4392
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectnowelizacja prawa samorządowegopl_PL
dc.subjectdecentralizacja administracjipl_PL
dc.subjectsamorząd terytorialnypl_PL
dc.subjectpaństwopl_PL
dc.titleZmiana zasad organizacji i funkcjonowania organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego – wzmacnianie czy osłabianie decentralizacji?pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright for this edition by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2019; © Copyright for this edition by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019;pl_PL
dc.page.number169-183pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, Zakład Prawa Samorządu Terytorialnegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-302-1
dc.contributor.authorBiographicalnoteRafał Budzisz – doktor nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji WPiA Uniwersytetu Łódzkiego; członek Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej; autor i współautor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego i ochrony zdrowia.pl_PL
dc.referencesJaworska-Dębska B., Komisje rady gminy, rady powiatu oraz sejmiku województwa [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2016pl_PL
dc.referencesJaworska-Dębska B., Kontrola społeczna [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2016pl_PL
dc.referencesKorczak J., Decentralizacja i recentralizacja w administracji publicznej na przykładzie zadań własnych i zleconych jednostek samorządu terytorialnego [w:] Aktualne problemy funkcjonowania samorządu terytorialnego, red. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Sandomierz–Rzeszów 2017pl_PL
dc.referencesKorczak J., Konstytucyjne podstawy struktury i funkcji samorządu terytorialnego [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 2, Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, red. Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesMartysz C., Komentarz do art. 18(a) [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2016pl_PL
dc.referencesMartysz C., Komentarz do art. 28(a) [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2016pl_PL
dc.referencesNiżnik-Dobosz I., Zasady ustroju polskiej administracji publicznej [w:] Zasady w prawie administracyjnym. Teoria, praktyka, orzecznictwo, red. Z. Duniewska, M. Stahl, A. Krakała, Warszawa 2018pl_PL
dc.referencesOlejniczak-Szałowska E., Pojęcie i cechy samorządu terytorialnego [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2016pl_PL
dc.referencesOlejniczak-Szałowska E., Zasada centralizacji i decentralizacji oraz koncentracji i dekoncentracji [w:] Prawo administracyjne. Pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. M. Stahl, Warszawa 2016pl_PL
dc.referencesSarnecki P., Komentarz do art. 15 [w:] Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej: komentarz, t. 1, Wstęp, art. 1–29, red. L. Garlicki, M. Zubik, Warszawa 2016pl_PL
dc.referencesStarościak J., Decentralizacja administracji, Warszawa 1960pl_PL
dc.referencesWierzbica A., Komentarz do art. 14 [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2016pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-301-4.10
dc.disciplinenauki o polityce i administracjipl_PL
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe