Show simple item record

dc.contributor.authorJakubek-Lalik, Jowanka
dc.contributor.editorJaworska-Dębska, Barbara
dc.contributor.editorOlejniczak-Szałowska, Ewa
dc.contributor.editorBudzisz, Rafał
dc.date.accessioned2021-11-24T18:28:38Z
dc.date.available2021-11-24T18:28:38Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationJakubek-Lalik, J., Decentralizacja czy recentralizacja? Kilka uwag o regulacji konstytucyjnej i praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, [w:] Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Jaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Budzisz R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polska, Łódź 2019, s. 105-118, https://doi.org/10.18778/8142-301-4.06pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-301-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39874
dc.descriptionArtykuł odnosi się do zagadnień związanych z organizacją i funkcjonowaniem samorządów terytorialnych w Polsce w relacjach z władzą centralną. Autorka zwraca uwagę na potrzeby wprowadzenia jakościowej zmiany wewnątrz samorządów, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnot lokalnych jako współdecydentów i aktorów zarządzania publicznego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polskapl_PL
dc.relation.ispartofJaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Budzisz R. (red.), Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polska, Łódź 2019;
dc.relation.ispartofseriesMonografie - Wolters Kluwer Polska;ISSN 1897-4392
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectsamorząd terytorialnypl_PL
dc.subjectautonomia samorządowapl_PL
dc.subjectwładza centralnapl_PL
dc.subjectpodział kompetencjipl_PL
dc.titleDecentralizacja czy recentralizacja? Kilka uwag o regulacji konstytucyjnej i praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polscepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright for this edition by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2019; © Copyright for this edition by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019;pl_PL
dc.page.number105-118pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawski, Instytut Nauk Prawno-Administracyjnychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-302-1
dc.referencesIzdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesIzdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesKomninos N., Intelligent Cities and Globalisationof Innovation Networks, London–New York 2008pl_PL
dc.referencesKulesza M., Ile decentralizacji w centralizacji, czyli o nawykach uczonych administratywistów, ST 2009/12pl_PL
dc.referencesKulesza M., Słowo końcowe, Pełnomocnik i polityka [w:] J. Milewicz, A. Wołek, Reformatorzy i politycy: gra o reformę ustrojową 1998 roku widziana oczami jej aktorów, Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesMintzberg H., Rebalancing Society: Radical Renewal Beyond Left, Right, and Center http://www.mintzberg.org/sites/default/files/rebalancing_society_pamphlet.pdfpl_PL
dc.referencesRegulski J., Samorząd a model państwa, „Infos” z 20.05.2010 r.pl_PL
dc.referencesSmart City – Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem, red. D. Gotlib, R. Olszewski, Warszawa 2016pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-301-4.06
dc.disciplinenauki o polityce i administracjipl_PL
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe