Show simple item record

dc.contributor.authorJaworski, Bogdan
dc.contributor.editorJaworska-Dębska, Barbara
dc.contributor.editorOlejniczak-Szałowska, Ewa
dc.contributor.editorBudzisz, Rafał
dc.date.accessioned2021-11-24T18:33:08Z
dc.date.available2021-11-24T18:33:08Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationJaworski B., Centralizacja i dekoncentracja terytorialna Policji, [w:] Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Jaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Budzisz R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polska, Łódź 2019, s. 548-563, https://doi.org/10.18778/8142-301-4.30pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-301-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39876
dc.descriptionW artykule dokonano oceny zorganizowania najliczniejszej służby mundurowej w Polsce, jaką jest Policja, będąca komponentem szeroko rozumianej administracji rządowej, w ramach rozważań dotyczących centralizacji i decentralizacji administracji publicznej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polskapl_PL
dc.relation.ispartofJaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Budzisz R. (red.), Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polska, Łódź 2019;
dc.relation.ispartofseriesMonografie - Wolters Kluwer Polska;ISSN 1897-4392
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectPolicjapl_PL
dc.subjectadministracja publicznapl_PL
dc.subjectdekoncentracja terytorialnapl_PL
dc.subjectKomendant Główny Policjipl_PL
dc.subjecthierarchiapl_PL
dc.titleCentralizacja i dekoncentracja terytorialna Policjipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright for this edition by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2019; © Copyright for this edition by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019;pl_PL
dc.page.number548-563pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Rzeszowski, Katedra Prawa Policyjnegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-302-1
dc.referencesAdministracja publiczna i prawo administracyjne w zarysie, red. M. Karpiuk, J. Kowalski, Warszawa–Poznań 2013pl_PL
dc.referencesBodio J., Borkowski G., Demendecki T., Ustrój organów ochrony prawnej. Część szczegółowa, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesFundowicz S., Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin 2005pl_PL
dc.referencesIzdebski H., Ustrój terytorialny Rzeczypospolitej Polskiej i zasada decentralizacji [w:] Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej, red. A. Lutrzykowski, Toruń 2012pl_PL
dc.referencesJaworski B., Pozycja prawna Komendanta Głównego Policji jako centralnego organu administracji rządowej, Rzeszów 2016pl_PL
dc.referencesJurgilewicz M.K., Podstawy systemu organizacyjnego Policji [w:] Państwo administracja Policja. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Rajchelowi, red. A. Letkiewicz, A. Misiuk, Szczytno 2012pl_PL
dc.referencesLeksykon policyjny, red. W. Pływaczewski, G. Kędzierska, Szczytno 2001pl_PL
dc.referencesLetkiewicz A., Szankin T., Organizacja i zarządzanie. Kompetencje menedżerskie w Policji, Szczytno 2013pl_PL
dc.referencesMajchrowicz W.S., Zlecanie zadań służbowych w Policji. Zarys problematyki, Słupsk 2013pl_PL
dc.referencesMaterialne prawo administracyjne, red. M. Miemiec, Warszawa 2013pl_PL
dc.referencesNadzór administracyjny. Od prewencji do weryfikacji, red. C. Kociński, Wrocław 2006pl_PL
dc.referencesNiczyporuk J., Dekoncentracja administracji publicznej, Lublin 2006pl_PL
dc.referencesNiżnik-Dobosz I., Podmiotowość administracyjnoprawna Policji na gruncie ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji [w:] 95 lat służb policyjnych w Polsce, red. E. Ura, S. Pieprzny, Rzeszów 2015pl_PL
dc.referencesNowakowski Z., Pomykała M., Rajchel J., Rajchel K., Tokarski H., Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawno-organizacyjnych Policji, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesPakuła A., Centralne organy administracji rządowej – rządzenie czy zarządzanie sprawami publicznymi [w:] Nowe problemy badawcze w teorii prawa administracyjnego, red. J. Boć, A. Chajbowicz, Wrocław 2009pl_PL
dc.referencesPieprzny S., Między centralizacją a decentralizacją Policji, „Przegląd Policyjny” 2011/2pl_PL
dc.referencesPrawo administracyjne. Część ogólna, red. M. Chmaj, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesPrawo administracyjne, red. M. Wierzbowski, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesRóg M., Problematyka nadzoru i koordynacji w procesach legislacyjnych w organach Policji [w:] Proces dostosowania polskiego prawa policyjnego i prawa stosowanego przez Policję do prawa europejskiego, red. K. Choiński, I. Nowicka, Szczytno 2009pl_PL
dc.referencesSobczak J., Decentralizacja administracji publicznej a zadania samorządu terytorialnego [w:] Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej, red. A. Lutrzykowski, Toruń 2012pl_PL
dc.referencesSprengel B., Decentralizacja policji w Polsce od okresu międzywojennego do III Rzeczypospolitej [w:] Ustrój terytorialny państwa a decentralizacja systemu władzy publicznej, red. A. Lutrzykowski, Toruń 2012pl_PL
dc.referencesWrzosek S., Kompendium wiedzy administratywisty, Lublin 2008pl_PL
dc.referencesZimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2012pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-301-4.30
dc.disciplinenauki o polityce i administracjipl_PL
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe