Show simple item record

dc.contributor.authorJankowska, Magdalena
dc.contributor.editorJaworska-Dębska, Barbara
dc.contributor.editorOlejniczak-Szałowska, Ewa
dc.contributor.editorBudzisz, Rafał
dc.date.accessioned2021-11-24T18:36:46Z
dc.date.available2021-11-24T18:36:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationJankowska M., Podmiotowość i samodzielność związku międzygminnego w świetle decentralizacji władzy publicznej, [w:] Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Jaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Budzisz R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polska, Łódź 2019, s. 184-201, https://doi.org/10.18778/8142-301-4.11pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-301-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39877
dc.descriptionAutorka przedstawia charakter prawny i kompetencje związków międzygminnych, które wskutek zaimplementowania zasady decentralizacji otrzymały przymioty władztwa publicznego. Podkreśla się samodzielność i niezależną pozycję tychże podmiotów prawa publicznego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polskapl_PL
dc.relation.ispartofJaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Budzisz R. (red.), Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polska, Łódź 2019;
dc.relation.ispartofseriesMonografie - Wolters Kluwer Polska;ISSN 1897-4392
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectzwiązek międzygminnypl_PL
dc.subjectgminapl_PL
dc.subjectsamorząd terytorialnypl_PL
dc.subjectpodmiotowośćpl_PL
dc.subjectsamodzielnośćpl_PL
dc.subjectzwiązek międzygminny, gmina, samorząd terytorialny, podmiotowość, samodzielnośćpl_PL
dc.titlePodmiotowość i samodzielność związku międzygminnego w świetle decentralizacji władzy publicznejpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright for this edition by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2019; © Copyright for this edition by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019;pl_PL
dc.page.number184-201pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniupl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-302-1
dc.referencesAdamiak B., Statut gminy, ST 1993/5pl_PL
dc.referencesAdamiak B., Borkowski J., Instytucje prawne sądowej ochrony samodzielności gminy, ST 1991/1–2pl_PL
dc.referencesAgopszowicz A., Gilowska Z., Ustawa o gminnym samorządzie terytorialnym. Komentarz, Warszawa 1999pl_PL
dc.referencesBanaszak B., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesBanaszak B., Prawo konstytucyjne, Warszawa 2015pl_PL
dc.referencesBłaś A., Funkcje osobowości prawnej gmin i związku komunalnego, „Przegląd Prawa i Administracji” 1996/35pl_PL
dc.referencesBukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2013pl_PL
dc.referencesBrzozowski W., Współdziałanie władz publicznych, PiP 2010/2pl_PL
dc.referencesCzechowski P., Jaroszyński A., Piątek S., Komentarz do ustawy o samorządzie terytorialnym, Warszawa 1997pl_PL
dc.referencesDąbek D., Zimmermann J., Decentralizacja poprzez samorząd terytorialny w ustawodawstwie i orzecznictwie pokonstytucyjnym [w:] Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, red. P. Sarnecki, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesDolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2016pl_PL
dc.referencesDominowska J., Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesFundowicz S., Decentralizacja władzy publicznej [w:] Encyklopedia samorządu terytorialnego, red. K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesGiejłaszewska G., Wpływ decentralizacji na organizację terytorialną państwa [w:] Decentralizacja współczesnego państwa. Wybrane problemy, red. R. Radek, Katowice 2013pl_PL
dc.referencesGurdek M., Status prawny zastępcy wójta, „Przegląd Prawa Publicznego” 2008/7–8pl_PL
dc.referencesIzdebski H., Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014pl_PL
dc.referencesJezioro J., Osobowość prawna [w:] Mała encyklopedia prawa, red. U. Kalina-Prasznic, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesKarankowski P., Związki komunalne i ich rozmieszczenie w układzie wojewódzkim, „Finanse Komunalne” 1996/6pl_PL
dc.referencesKastelik J., Gospodarka finansowa związku komunalnego, „Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka” 2007/2(7)pl_PL
dc.referencesKonstytucja RP, red.. M. Safjan, L. Bosek, t. 2, Komentarz do art. 87–243, Warszawa 2016pl_PL
dc.referencesKrawczyk M., Związki i porozumienia międzygminne, „Zeszyty Naukowe UPH w Siedlcach – Seria Administracja i Zarządzanie” 2011/91pl_PL
dc.referencesKruszewska-Gagoś M., Związki międzygminne i związki powiatów w aspekcie oddziaływań nadzorczych, „Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka” 2014/1pl_PL
dc.referencesLipiec-Warzecha L., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesŁokucijewski K., Decentralizacja, centralizacja [w:] Leksykon prawa administracyjnego. 100 podstawowych pojęć, red. E. Bojanowski, K. Żukowski, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesMiruć A., Współdziałanie podmiotów zajmujących się pomocą społeczną [w:] Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, red. B. Dolnicki, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesNowacka E.J., Polski samorząd terytorialny, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesNowacka E.J., Samorząd terytorialny w administracji publicznej, Warszawa 1997pl_PL
dc.referencesOchendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Toruń 2006pl_PL
dc.referencesOfiarska M., Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesOfiarska M., Statuty związków międzygminnych – uwarunkowania prawne a praktyka [w:] Formy współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, red. B. Dolnicki, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesPiątek S., Ustawowe podstawy związków komunalnych, ST 1991/1–2pl_PL
dc.referencesRaszewska-Skałecka R., Statut i regulamin zakładu administracyjnego jako źródło prawa, Wrocław 2007pl_PL
dc.referencesRaszewska R., Statut związku komunalnego, „Przegląd Prawa i Administracji” 1996/35pl_PL
dc.referencesSkrzydło-Niżnik I., Model ustroju samorządu terytorialnego w Polsce na tle zagadnień ustrojowego prawa administracyjnego, Kraków 2007pl_PL
dc.referencesStępień J., Samorząd w ustawie zasadniczej, ST 1994/11pl_PL
dc.referencesSzewc A., Jyż G., Pławecki Z., Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesUstawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2016pl_PL
dc.referencesUstawa o samorządzie gminnym. Raport specjalny, red. B. Dolnicki, Warszawa 2016pl_PL
dc.referencesWiktorowska A., Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2002pl_PL
dc.referencesZimmermann J., Prawo administracyjne, Warszawa 2014pl_PL
dc.referencesZwiązki międzygminne. Komentarz, R. Adamus, T. Jasiński, E. Kurowska, A. Marekwia, Warszawa 2012pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-301-4.11
dc.disciplinenauki o polityce i administracjipl_PL
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe