Show simple item record

dc.contributor.authorKorczak, Jerzy
dc.contributor.editorJaworska-Dębska, Barbara
dc.contributor.editorOlejniczak-Szałowska, Ewa
dc.contributor.editorBudzisz, Rafał
dc.date.accessioned2021-11-24T18:37:52Z
dc.date.available2021-11-24T18:37:52Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKorczak J., W sprawie rewizji modelu nadzoru ogólnego nad działalnością komunalną, [w:] Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Jaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Budzisz R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polska, Łódź 2019, s. 224-244, https://doi.org/10.18778/8142-301-4.13pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-301-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39878
dc.descriptionAutor otwiera dyskusję dotyczącą potrzeby zmian modelu nadzoru ogólnego przyjętego w polskim prawie samorządowym celem zapewnienia samorządowi gwarancji respektowania jego samodzielności, bez względu na polityczne aspekty kreowania członków i piastunów organów samorządowych i administracji rządowej sprawującej nadzór nad działalnością.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polskapl_PL
dc.relation.ispartofJaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Budzisz R. (red.), Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polska, Łódź 2019;
dc.relation.ispartofseriesMonografie - Wolters Kluwer Polska;ISSN 1897-4392
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectsamorząd terytorialnypl_PL
dc.subjectnadzór ogólnypl_PL
dc.subjectadministracja rządowapl_PL
dc.subjectwojewodapl_PL
dc.titleW sprawie rewizji modelu nadzoru ogólnego nad działalnością komunalnąpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright for this edition by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2019; © Copyright for this edition by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019;pl_PL
dc.page.number224-244pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Wrocławski, Instytut Nauk Administracyjnychpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-302-1
dc.contributor.authorBiographicalnoteJerzy Korczak – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny UWr, Instytut Nauk Administracyjnych, Uniwersytet Wrocławskipl_PL
dc.referencesBabczuk A., Komentarz do art. 15 [w:] Regionalne izby obrachunkowe. Charakterystyka ustrojowa i komentarz do ustawy, red. M. Stec, Warszawa 2010pl_PL
dc.referencesDąbek D., Zimmermann J., Decentralizacja poprzez samorząd terytorialny w ustawodawstwie i orzecznictwie konstytucyjnym [w:] Samorząd terytorialny. Zasady ustrojowe i praktyka, red. P. Sarnecki, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesDolnicki B., Nadzór nad samorządem terytorialnym, Katowice 1993pl_PL
dc.referencesDolnicki B., Samorząd terytorialny, Kraków 2006pl_PL
dc.referencesUstawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2016pl_PL
dc.referencesUstawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesUstawa o samorządzie województwa. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesKieres L., Analiza zgodności polskiego prawa samorządu terytorialnego z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego, ST 1998/9pl_PL
dc.referencesKorczak J., Konstytucyjne podstawy struktury i funkcji samorządu terytorialnego [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 2, Konstytucyjne podstawy funkcjonowania administracji publicznej, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesKorczak J., Przejawy patologii w sprawowaniu nadzoru nad samorządem terytorialnym [w:] Patologie w administracji publicznej, red. P.J. Suwaj, D.R. Kijowski, Warszawa 2009pl_PL
dc.referencesKorczak J., Sytuacja prawna osoby zajmującej wyższe stanowisko w służbie cywilnej z perspektywy zmian w ustawie o służbie cywilnej [w:] Jednostka wobec działań administracji publicznej, red. E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny, Rzeszów 2016pl_PL
dc.referencesKorczak J., Wdrażanie reformy administracji publicznej – próba oceny [w:] Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, t. 1, Prawo samorządowe i administracyjne, red. S. Dolata, Opole 2000pl_PL
dc.referencesKorczak J., Współdziałanie organów administracji rządowej i samorządowej w stanach nadzwyczajnych [w:] Powszechna ochrona ludności w stanach nadzwyczajnych w zadaniach terenowej administracji publicznej, red. T. Kocowski, M. Błażewski, M. Raduła, „Przegląd Prawa i Administracji” 2016/106, Wrocław 2016pl_PL
dc.referencesKorczak J., Lisowski P., Ostapski A., Ustrój samorządu terytorialnego. Materiały dydaktyczne, Wrocław 2017pl_PL
dc.referencesPanejko J., Geneza i podstawy samorządu europejskiego, Paryż 1926pl_PL
dc.referencesSarnecki P., Ustroje konstytucyjne państw współczesnych, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesSkotnicki K., Pojęcie autonomii w teorii prawa państwowego, „Studia Prawno-Ekonomiczne” 1986/36pl_PL
dc.referencesStasikowski R., Pozycja ustrojowa regionalnych izb obrachunkowych, „Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka” 2006/4pl_PL
dc.referencesSzewc A., Komentarz do art. 81 u.s.w. [w:] A. Szewc, Ustawa o samorządzie województwa. Komentarz, Warszawa 2008pl_PL
dc.referencesUstawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2016pl_PL
dc.referencesUstawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2007pl_PL
dc.referencesUstawa o samorządzie województwa. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2012pl_PL
dc.referencesKieres L., Analiza zgodności polskiego prawa samorządu terytorialnego z Europejską Kartą Samorządu Terytorialnego, ST 1998/9pl_PL
dc.referencesWiktorowska A., Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2002pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-301-4.13
dc.disciplinenauki o polityce i administracjipl_PL
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe