Show simple item record

dc.contributor.authorKamiński, Łukasz
dc.contributor.editorJaworska-Dębska, Barbara
dc.contributor.editorOlejniczak-Szałowska, Ewa
dc.contributor.editorBudzisz, Rafał
dc.date.accessioned2021-11-25T15:00:14Z
dc.date.available2021-11-25T15:00:14Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKamiński Ł., O modelu administracyjnoprawnego nadzoru nad pewnymi szczególnymi kategoriami zgromadzeń z perspektywy zasady decentralizacji, [w:] Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Jaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Budzisz R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polska, Łódź 2019, s. 359-372, https://doi.org/10.18778/8142-301-4.20pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-301-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39887
dc.descriptionAutor dokonuje charakterystyki modelu administracyjnoprawnego w Polsce, dotyczącego nadzoru nad pewnymi szczególnymi kategoriami zgromadzeń z perspektywy zasady decentralizacji. Zauważa, iż wśród tych niektórych kategorii zgromadzeń pojawia się tendencja do centralizacji.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polskapl_PL
dc.relation.ispartofJaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Budzisz R. (red.), Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polska, Łódź 2019;
dc.relation.ispartofseriesMonografie - Wolters Kluwer Polska;ISSN 1897-4392
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectzgromadzenia publicznepl_PL
dc.subjectnadzór administracyjnoprawnypl_PL
dc.subjectkompetencjepl_PL
dc.subjectsamorząd terytorialnypl_PL
dc.subjectustawodawcapl_PL
dc.titleO modelu administracyjnoprawnego nadzoru nad pewnymi szczególnymi kategoriami zgromadzeń z perspektywy zasady decentralizacjipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright for this edition by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2019; © Copyright for this edition by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019;pl_PL
dc.page.number359-372pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji, Zakład Prawa Samorządu Terytorialnegopl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-302-1
dc.referencesAdamiak B., Zagadnienie domniemania formy decyzji administracyjnej [w:] Podmioty administracji publicznej i prawne formy ich działania. Studia i materiały z Konferencji Naukowej Poświęconej Jubileuszowi 80-tych urodzin Profesora Eugeniusza Ochendowskiego, Toruń 2005pl_PL
dc.referencesBodnar A., Ziółkowski M., Zgromadzenia spontaniczne, PiP 2008/5pl_PL
dc.referencesFundowicz S., Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin 2005pl_PL
dc.referencesHabuda L., Decentralizacja vs centralizacja administracji w strukturze zasadniczego podziału kraju, Toruń 2009pl_PL
dc.referencesKamiński Ł., Funkcjonariusze Policji na zgromadzeniu. Służba dobru wspólnemu a ochrona wolności zgromadzeń [w:] W służbie dobra wspólnego – ludzie, postawy i kompetencje w administracji publicznej, red. B. Jaworska-Dębska, A. Dobaczewska, Warszawa 2016pl_PL
dc.referencesKijowski D., Pozwolenia w administracji publicznej. Studium z teorii prawa administracyjnego, Białystok 2000pl_PL
dc.referencesKołaczkowski B., Kompetencje organu gminy w sprawach zgromadzeń. Uwagi krytyczne w kontekście wejścia w życie nowego Prawa o zgromadzeniach [w:] W służbie dobra wspólnego – ludzie, postawy i kompetencje w administracji publicznej, red. B. Jaworska-Dębska, A. Dobaczewska, Warszawa 2016pl_PL
dc.referencesKołaczkowski B., Kształtowanie się regulacji prawnych zgromadzeń w Polsce oraz w wybranych krajach o anglosaskiej tradycji prawnej, Warszawa 2014pl_PL
dc.referencesNaleziński B., Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18.01.2006 r. (sygn. akt K 21/05), „Przegląd Sejmowy” 2006/3pl_PL
dc.referencesZadrożniak H., Zgromadzenia publiczne jako forma udziału obywateli w życiu społecznym, ST 2009/5pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-301-4.20
dc.disciplinenauki o polityce i administracjipl_PL
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe