Show simple item record

dc.contributor.authorKobak, Maciej
dc.contributor.authorNiemczuk, Przemysław
dc.contributor.authorŻukowski, Lech J.
dc.contributor.editorJaworska-Dębska, Barbara
dc.contributor.editorOlejniczak-Szałowska, Ewa
dc.contributor.editorBudzisz, Rafał
dc.date.accessioned2021-11-25T15:03:47Z
dc.date.available2021-11-25T15:03:47Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationKobak M., Niemczuk P., Żukowski L.J., Decentralizacja i finansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, [w:] Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Jaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Budzisz R. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polska, Łódź 2019, s. 393-426, https://doi.org/10.18778/8142-301-4.22pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8142-301-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/39889
dc.descriptionW artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia związane z decentralizacją i finansowaniem zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia psychicznego. Z przedstawionych rozwiązań wyłania się paradygmat decentralizacji finansowania świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu zdrowia psychicznego; przekazanie do realizacji określonej części zadań jednostkom samorządu terytorialnego pociąga za sobą obowiązek ich finansowania.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polskapl_PL
dc.relation.ispartofJaworska-Dębska B., Olejniczak-Szałowska E., Budzisz R. (red.), Decentralizacja i centralizacja administracji publicznej. Współczesny wymiar w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Wolters Kluwer Polska, Łódź 2019;
dc.relation.ispartofseriesMonografie - Wolters Kluwer Polska;ISSN 1897-4392
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectdecentralizacja zadań publicznychpl_PL
dc.subjectzdrowie psychicznepl_PL
dc.subjectfinansowanie świadczeń opieki zdrowotnejpl_PL
dc.subjectochrona zdrowiapl_PL
dc.titleDecentralizacja i finansowanie zadań z zakresu ochrony zdrowia psychicznegopl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright for this edition by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2019; © Copyright for this edition by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019;pl_PL
dc.page.number393-426pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationRzeszowska Szkoła Wyższa, Wyższa Szkoła Prawa i Administracjipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationRzeszowska Szkoła Wyższa, Wyższa Szkoła Prawa i Administracjipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationRzeszowska Szkoła Wyższa, Wyższa Szkoła Prawa i Administracjipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8142-302-1
dc.referencesBoć J., Lisowski P., Normatywizacja wartości w prawie administracyjnym [w:] Wartości w prawie administracyjnym, red. J. Zimmermann, Warszawa 2015pl_PL
dc.referencesCallach D., Health and Society: Same Ethical Imperatives, „Deadalus” 1977/106/1pl_PL
dc.referencesComplak K., Preambuły do konstytucji [w:] Prawniczy słownik wyrazów trudnych, red. J. Boć, Wrocław 2005pl_PL
dc.referencesCrithley M., Butterworths Medical Dictionary, Londyn 1978pl_PL
dc.referencesDercz M., Samorząd terytorialny w systemie ochrony zdrowia, Warszawa 2005pl_PL
dc.referencesDercz M., Izdebski H., Organizacja ochrony zdrowia w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle obowiązującego ustawodawstwa, Warszawa–Poznań 2001pl_PL
dc.referencesDobra chronione w prawie administracyjnym, red. Z. Duniewska, Łódź 2014pl_PL
dc.referencesFrąckiewicz L., Polityka ochrony zdrowia – synteza, Katowice 1991pl_PL
dc.referencesFundowicz S., Decentralizacja administracji publicznej w Polsce, Lublin 2005pl_PL
dc.referencesIndulski J., Leowski J., Podstawy medycyny społecznej, Warszawa 1971pl_PL
dc.referencesIzdebski H., Kulesza M., Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesJaroszyński M., Współpraca z rządem w samorządzie, „Gazeta Polska” 1934/44pl_PL
dc.referencesJeżewski J., Podział kompetencji między samorząd terytorialny a państwo we Francji, ST 1992/3pl_PL
dc.referencesKallas M., Lipowicz I., Niewiadomski Z., Szpor G., Prawo administracyjne. Część ustrojowa, Warszawa 2003pl_PL
dc.referencesKant J.W., Biologiczne podstawy psychologii, Warszawa 2011pl_PL
dc.referencesKonstytucje Rzeczypospolitej Polskiej oraz komentarz do Konstytucji RP z 1997 roku, red. J. Boć, Wrocław 1998pl_PL
dc.referencesLalond M., A New Perspective on Health of Canadians, a work document, Ministry of Supply and Services of Canada, Ottawa 1978pl_PL
dc.referencesLatoszek E., Proczek M., Organizacje międzynarodowe. Założenia, cele, działalność, Warszawa 2001pl_PL
dc.referencesLeoński Z., Zarys prawa administracyjnego, Warszawa 2004pl_PL
dc.referencesLeowski J., Polityka zdrowotna – dylematy i wyzwania reformy ochrony zdrowia w Polsce i na świecie, „Prawo i Medycyna” 1999/2pl_PL
dc.referencesLewandowski S., Kontrowersje wokół preambuł, „Studia Iuridica” 1996/31pl_PL
dc.referencesLongstaff A., Neurobiologia, Warszawa 2002pl_PL
dc.referencesNiewiadomski Z., Polski samorząd terytorialny w świetle standardów europejskich, ST 1992/11pl_PL
dc.referencesNiewiadomski Z., Samorząd terytorialny w warunkach współczesnego państwa kapitalistycznego, Warszawa 1988pl_PL
dc.referencesNosko J., Promocja zdrowia i ochrona zdrowia jako zadania własne samorządu terytorialnego – cz. 1, „Zdrowie Publiczne” 2000/4pl_PL
dc.referencesNosko J., Promocja zdrowia i ochrona zdrowia jako zadania własne samorządu terytorialnego – cz. 2, „Zdrowie Publiczne” 2000/5pl_PL
dc.referencesNowacka E., Spór o pojęcie samorządu terytorialnego w doktrynie prawnej okresu międzywojennego, ST 1992/4pl_PL
dc.referencesOlejniczak-Szałowska E., Zadania własne i zlecone samorządu terytorialnego, ST 2000/12pl_PL
dc.referencesOniszczuk J., Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego na początku XXI w., Kraków 2004pl_PL
dc.referencesOrganizacja ochrony zdrowia, red. J. Indulski, Warszawa 1984pl_PL
dc.referencesPańko W., Nie przeceniam swojej roli, „Wspólnota” 1991/43pl_PL
dc.referencesPiekara A., Wartość, istota, uwarunkowania i funkcje społeczne samorządu terytorialnego a rozwój lokalny [w:] Samorząd terytorialny a rozwój lokalny, red. A. Piekara, Z. Niewiadomski, Warszawa 1992pl_PL
dc.referencesPodgórski K., Ustawowa regulacja zadań gmin jako jednostki samorządu terytorialnego, ST 1991/11–12pl_PL
dc.referencesPosłuszny J., O nowej koncepcji administracji świadczącej [w:] Aktualne problemy administracji i prawa administracyjnego, red. Z. Leoński, Z. Niewiadomski, J. Posłuszny, J. Stelmasiak, J. Szreniawski, K. Ziemski, L. Żukowski, Przemyśl–Rzeszów 2003pl_PL
dc.referencesPrawo administracyjne, red. J. Boć, Wrocław 2000pl_PL
dc.referencesSeligman M., Walker E., Rosenhan D., Psychopatologia, Poznań 2003pl_PL
dc.referencesStahl M., Szczegółowe prawne formy działania administracji [w:] System Prawa Administracyjnego, t. 5, Prawne formy działania administracji, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel, Warszawa 2013pl_PL
dc.referencesStarościak J., Decentralizacja administracji, Warszawa 1960pl_PL
dc.referencesThe Future of Public Health, Committee for the Study of the Future of Public Health, Institute of Medicine, Washington D.C. 1988pl_PL
dc.referencesTykwińska-Rutkowska D., Ochrona życia i zdrowia człowieka w prawie administracyjnym (przyczynek do dyskusji) [w:] Dobra chronione w prawie administracyjnym, red. Z. Duniewska, Łódź 2014pl_PL
dc.referencesUstrój administracji publicznej, red. J. Szreniawski, Lublin 1995pl_PL
dc.referencesWebster’s Medical Dictionary, Springfield 1986pl_PL
dc.referencesWegner-Kowalska J., Zdrowie człowieka jako przedmiot ochrony prawa administracyjnego [w:] Dobra chronione w prawie administracyjnym, red. Z. Duniewska, Łódź 2014pl_PL
dc.referencesWiktorowska A., Prawne determinanty samodzielności gminy. Zagadnienia administracyjnoprawne, Warszawa 2002pl_PL
dc.referencesWinczorek P., Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r., Warszawa 2000pl_PL
dc.referencesWłodarczyk C., Polityka zdrowotna w społeczeństwie demokratycznym, Łódź–Kraków–Warszawa 1996pl_PL
dc.referencesWłodarczyk C., Paździoch S., Pojęcie i zakres zdrowia publicznego [w:] Zdrowie publiczne, red. A. Czupryna, C. Włodarczyk, t. 1, Kraków 2000pl_PL
dc.referencesWłodarczyk C., Paździoch S., Systemy zdrowotne – zarys problematyki, Kraków 2001pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8142-301-4.22
dc.disciplinenauki o zdrowiupl_PL
dc.disciplinenauki o polityce i administracjipl_PL
dc.disciplinenauki o zarządzaniu i jakościpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe