Show simple item record

dc.contributor.authorLewaszkiewicz-Petrykowska, Biruta
dc.contributor.editorHajn, Zbigniew
dc.contributor.editorSkupień, Dagmara
dc.date.accessioned2022-06-01T13:54:05Z
dc.date.available2022-06-01T13:54:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationLewaszkiewicz-Petrykowska B., Czy reforma odpowiedzialności cywilnej jest konieczna?, [w:] Problemy odpowiedzialności cywilnej we Francji i w Polsce, Hajn Z., Skupień D. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, s. 33-60, https://doi.org/10.18778/8088-055-9.03pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-055-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42053
dc.descriptionZawarte w artykule rozważania podzielone są na dwie części: tendencje i cechy rozwoju prawa deliktów wspólne dla wszystkich krajów europejskich (I) oraz źródła i struktura prawa deliktów w Polsce (II).pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja współfinansowana ze środków Stowarzyszenia Henri Capitant des amis de la culture juridique française.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofHajn Z., Skupień D. (red.), Problemy odpowiedzialności cywilnej we Francji i w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectreformypl_PL
dc.subjectodpowiedzialność cywilnapl_PL
dc.subjectkonstytucjapl_PL
dc.subjectgodność ludzkapl_PL
dc.subjectprawa człowiekapl_PL
dc.subjectpolskie prawo odpowiedzialności cywilnejpl_PL
dc.titleCzy reforma odpowiedzialności cywilnej jest konieczna?pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number33-60pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-056-6
dc.contributor.authorBiographicalnoteBiruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Profesor zwyczajny, dr hab., Katedra Prawa Cywilnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego (1997–2006), wykładowca Faculté Internationale de Droit Comparé w Strasburgu (1976–2006).pl_PL
dc.referencesBöhmer E., Das Reichshaftpflichtgesetz, Berlin 1950.pl_PL
dc.referencesBrox H., Allgemeines Schuldrecht, München 1984.pl_PL
dc.referencesBrox H., Besonderes Schuldrecht, München 1988.pl_PL
dc.referencesDeumier P., Gout O., La constitutionnalisation de la responsabilité civile, Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, no 31 (Dossier: les droits des biens et des obligations) – mars 2011.pl_PL
dc.referencesKomisja Kodyfikacyjna, Uzasadnienie projektu kodeksu zobowiązań [Exposé des motifs du projet du Code des obligations], Komisja Kodyfikacyjna, t. I (art. 1–293), Warszawa 1936.pl_PL
dc.referencesKoch A., Związek przyczynowy jako podstawa odpowiedzialności odszkodowawczej [Le lien de causalité en tant que base de la responsabilité réparatrice], Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesKöhler H., BGB – Allgemeiner Teil, München 1989.pl_PL
dc.referencesMalaurie Ph., L. Aynès, Les personnes Les incapables, Paris 1992.pl_PL
dc.referencesMarty G., Raynaud P., Droit civil, t. II, Paris 1962.pl_PL
dc.referencesOetker H. [w:] Münchener Kommentar zum BGB, Band 2a, Schuldrecht, Allgemeiner Teil (§§ 241–432), red. W. Kruger, München 2003.pl_PL
dc.referencesOnato T., La responsabilité civile dans la jurisprudence du conseil constitutionnel français, « Revista Estudios Socio-Juridicos » [Bogota (Colombia)] 2004, vol. 6, nun. 2.pl_PL
dc.referencesQuézel-Ambrunaz Chr., La responsabilité civile et les droits du titre I du livre I du code civil, « Revue Trimestrielle de Droit civil » 2012, no 4–6.pl_PL
dc.referencesRadé Chr., Liberté, égalité responsabilité dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Les Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, no16 (Dossier: le Conseil constitutionnel et les diverses branches du droit) – juin 2004.pl_PL
dc.referencesRadwański Z., Zobowiązania – część ogólna [Les obligations – partie générale], Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesSchwerdtner P. [w:] Münchener Kommentar zum BGB, Allgemeiner Teil (§ 1–240) (red. F. J. Säcker), München 1984.pl_PL
dc.referencesSieczkowski S., Wasilkowski J., Avec collaboration de H. Mazeaud, Code des obligations, Sirey, Paris 1935.pl_PL
dc.referencesSzpunar A., Ustalenie odszkodowania w prawie cywilnym [La fixation de l’indemnité en droit civil], Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesWagner G. [w:] Münchener Kommentar zum BGB, Band 5, Schuldrecht, Besonderer Teil III, 2004.pl_PL
dc.referencesWitz Cl., Droit privé allemand, 1. Actes juridiques, droits subjectifs, Paris 1992.pl_PL
dc.referencesZweigert K., Kötz H., Einführung in die Rechtsvergleichung, Tübingen 1996.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-055-9.03
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe