Show simple item record

dc.contributor.authorStępień, Jakub
dc.date.accessioned2022-06-08T07:11:09Z
dc.date.available2022-06-08T07:11:09Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42094
dc.description.abstractStosunki państwa i Kościoła katolickiego w III Rzeczpospolitej Polskiej pozostają stałym elementem debaty publicznej. Doniosłość tego zagadnienia jest konsekwencją faktu, iż Kościół katolicki odegrał istotną rolę w historii polskiej państwowości, przekładającą się także współcześnie na konkretny, społeczny wpływ katolickich duchownych. Wpływ ten obejmuje również możliwość kształtowania postaw oraz poglądów, a także umacniania poparcia bądź sprzeciwu wobec konkretnych środowisk politycznych. W związku z powyższym, problematyka konkretnego kształtu stosunków wzajemnych pomiędzy wspólnotą państwową i kościelną pozostawała przedmiotem sporów od czasu przemian demokratycznych po 1989r., zaś od uchwalenia Konstytucji z 2 kwietnia 1997r. w debacie publicznej zaczęły pojawiać się liczne zarzuty dotyczące naruszenia właściwych regulacji Ustawy zasadniczej, dotyczących ww. kwestii. Celem rozprawy doktorskiej jest swoiste ustosunkowanie się do wskazanych zarzutów w drodze kompleksowej analizy współczesnego kształtu stosunków pomiędzy państwem i Kościołem katolickim w prawnej, społecznej oraz politycznej rzeczywistości III Rzeczypospolitej Polskiej. Rozważania prowadzone w dysertacji oparte zostały o analizę właściwych regulacji prawnych a następnie zestawienie tychże z przykładami działań podejmowanych przez przedstawicieli władzy świeckiej oraz kościelnej. Badania tego rodzaju służyć mają udzieleniu odpowiedzi na konkretne pytania – czy ww. postępowanie pozostaje zgodne z polskim porządkiem prawnym; czy mechanizmy prawne przewidziane w treści Konstytucji z 2 kwietnia 1997r. stanowią wystarczający gwarant funkcjonowania systemu separacji wspólnoty państwowej i kościelnej; czy na gruncie współczesnej regulacji konstytucyjnej możliwe jest wprowadzenie zmian w zakresie relacji wzajemnych pomiędzy państwem polskim a Kościołem katolickim?pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsAttribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/*
dc.subjectPaństwopl_PL
dc.subjectKościół katolickipl_PL
dc.subjectIII Rzeczypospolita Polskapl_PL
dc.subjectKonstytucjapl_PL
dc.titleStosunki państwa i Kościoła katolickiego w konstytucyjnym porządku III Rzeczypospolitej Polskiejpl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.page.number721pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Konstytucyjnegopl_PL
dc.contributor.authorEmailstepienjakub92@gmail.compl_PL
dc.dissertation.directorDomańska, Aldona
dc.dissertation.reviewerBrzozowski, Wojciech
dc.dissertation.reviewerGranat, Mirosław
dc.dissertation.reviewerJamróz, Lech
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe