Show simple item record

dc.contributor.authorWojtczak, Sylwia
dc.date.accessioned2022-06-13T16:30:36Z
dc.date.available2022-06-13T16:30:36Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationWojtczak S., O niewspółmierności wartości i jej konsekwencjach dla stosowania prawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, https://doi.org/10.18778/7525-479-2pl_PL
dc.identifier.isbn978–83–7525–479–2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/42142
dc.descriptionKsiążka dotyczy słabo opracowanego w polskiej literaturze filozoficznej i filozoficznoprawnej zjawiska niewspółmierności wartości oraz jego konsekwencji dla procesu stosowania prawa. Przedstawiono w niej różne sposoby rozumienia pojęcia niewspółmierności wartości oraz opisano, z jakimi kierunkami filozoficznymi założenie o niewspółmierności może się łączyć. Przeprowadzono analizę problemów związanych z podejmowaniem decyzji w sytuacji niewspółmierności wartości, będącą odpowiedzią na niepokoje krytyków założenia o niewspółmierności wartości, którzy twierdzą, że zjawisko takie – gdyby faktycznie występowało – stanowiłoby zagrożenie dla ludzkiej racjonalności. Przedstawiono argumentację zwolenników tezy o niewspółmierności wartości, zdaniem których w sytuacji niewspółmierności wartości można podejmować decyzje w sposób w pełni racjonalny. Następnym analizowanym w pracy zagadnieniem jest wpływ zjawiska niewspółmierności na proces stosowania prawa, przy czym temat ten został przedstawiony na kilku wybranych przykładach: zadośćuczynienia za krzywdę oraz sądowego wymiaru kary kryminalnej. Przeanalizowano także związki pomiędzy niewspółmiernością wartości a warunkami przeprowadzania wnioskowania „a fortiori”. Na koniec zbadano, jaki jest związek pomiędzy przyjętym stanowiskiem w kwestii niewspółmierności wartości a głoszoną przez R. Dworkina tezą o jednym słusznym rozwiązaniu.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectniewspółmierność wartościpl_PL
dc.subjectkonflikt wartościpl_PL
dc.subjectrozumowania prawniczepl_PL
dc.subjectważeniepl_PL
dc.subjectzadośćuczynieniepl_PL
dc.subjectsądowy wymiar karypl_PL
dc.titleO niewspółmierności wartości i jej konsekwencjach dla stosowania prawapl_PL
dc.title.alternativeOn Incommensurability of Values and its Consequences for the Application of Lawpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Sylwia Wojtczak, 2010pl_PL
dc.page.number494pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8220-923-5
dc.referencesADLER Mathew: Incommensurability and Cost-Benefit Analysis. „University of Pennsylvania Law Review”, vol. 146, no. 5, June 1998, s. 1371–1418, [online database] Academic Search Complete, EBSCOhost, [dostęp:] 5 marca 2008, [@:] http://search.ebscohost.com/pl_PL
dc.referencesADLER Mathew: Law and Incommensurability: Introduction. „University of Pennsylvania Law Review”, vol. 146, no. 5, June 1998, s. 1169–1184, [online database] Academic Search Complete, EBSCOhost, [dostęp:] 5 marca 2008, [@:] http://search.ebscohost.com/pl_PL
dc.referencesAJDUKIEWICZ Kazimierz: Pomiar. [w:] Idem: Język i poznanie. Wybór pism z lat 1945-1963. T. 2, Warszawa, PWN, 2006.pl_PL
dc.referencesALEXANDER Larry: Banishing the Bogey of Incommensurability. „University of Pennsylvania Law Review”, vol. 146, no. 5, June 1998, s. 1641–1649, [online database] Academic Search Complete, EBSCOhost, [dostęp:] 1 marca 2008, [@:] http://search.ebscohost.com/pl_PL
dc.referencesALEXY Robert: A Theory of Legal Argumentation. The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification. Transl.: R. Adler, N. MacCormick. Oxford, Clarendon Press, 1989.pl_PL
dc.referencesALEXY Robert: On Balancing and Subsumption. A Structural Comparison. „Ratio Juris”, vol. 16, no. 4, December 2003, s. 433–449.pl_PL
dc.referencesALLAN [Trevor] T. R. S.: Justice and Fairness in Law's Empire. „The Cambridge Law Journal”, vol. 52, no 1, March 1993, s. 64-88.pl_PL
dc.referencesANDERSON Elisabeth: Practical Reason and Incommensurable Goods. [w:] Incommensurability, Incomparability, and Practical Reason. Ed.: R. Chang, Cambridge (Massachusetts), London (England), Harvard University Press, 1997, s. 90–109.pl_PL
dc.referencesANDERSON Elisabeth: Value in Ethics and Economics. Cambridge (Massachusetts), London (England), Harvard University Press, 1993.pl_PL
dc.referencesARROW Kenneth J.: Invaluable Goods. „Journal of Economic Literature”, vol. 35, June 1997, s. 757–765.pl_PL
dc.referencesARROW Kenneth J.: Social Choice and Individual Values. New York, Wiley, 1951.pl_PL
dc.referencesARYSTOTELES: Etyka nikomachejska. Przeł.: D. Gromska, Warszawa, PWN, 2007.pl_PL
dc.referencesBAGNOLI Carla: Deliberare, comparare, misurare. „Ragion Pratica”, no. 1, giugno 2006, s. 65–80.pl_PL
dc.referencesBARAŃCZAK Stanisław: Ocalone w tłumaczeniu. Wyd. 3, popr., Kraków, Wydawnictwo a5, 2004.pl_PL
dc.referencesBATOR Andrzej, GROMSKI Włodzimierz, KOZAK Artur, KAŹMIERCZYK Stanisław, PULKA Zbigniew: Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny. Wyd. 1, Warszawa, LexisNexis, 2006.pl_PL
dc.referencesBAYLES Michael: Hart vs. Dworkin. „Law and Philosophy”, vol. 10, no. 4, November 1991, s. 349–381.pl_PL
dc.referencesBERLIN Isaiah: Cztery eseje o wolności. Przekł.: D. Grinberg, D. Lachowska, J. Łoziński, Poznań, Zysk i S-ka, 2000, [Tyt. oryg.: Four Essays on Liberty].pl_PL
dc.referencesBERLIN Isaiah: Pokrzywione drzewo człowieczeństwa. Red.: H. Hardy, przeł.: M. Pietrzak-Merta, M. Tański, Warszawa, Prószyński i S-ka, 2004, [Tyt. oryg.: The Crooked Timber of Humanity].pl_PL
dc.referencesBIX Brian: Dealing with Incommensurability for Dessert and Desert: Comments on Chapman and Katz. „University of Pennsylvania Law Review”, vol. 146, no. 5, June 1998, s. 1651–1670, [online database] Academic Search Complete, EBSCOhost, [dostęp:] 5 marca 2008, [@:] http://search.ebscohost.com/pl_PL
dc.referencesBIX Brian: Law, Language and Legal Determinacy. Oxford, Clarendon Press, 1995.pl_PL
dc.referencesBORUCKA-ARCTOWA Maria: Poglądy na społeczne funkcje prawa w świetle badań empirycznych. „Państwo i Prawo”, z. 5, 1981.pl_PL
dc.referencesBROOME John: Is Incommensurability Vagueness? [w:] Incommensurability, Incomparability, and Practical Reason. Ed.: R. Chang, Cambridge (Massachusetts), London (England), Harvard University Press, 1997, s. 67–89.pl_PL
dc.referencesBUDA Stanisław: Dynamika analogii. „Zagadnienia Filozoficzne w Nauce”, nr 38, 2006, s. 127–141.pl_PL
dc.referencesBULLOCK Allan, STALLYBRASS Oliver, TROMBLEY Stephen: Słownik pojęć współczesnych. Katowice, Książnica, 1999, [Tyt. oryg.: The Fontana Dictionary of Modern Thought].pl_PL
dc.referencesBYRON Michael: Could Aristotle Satisfice? [w:] Satisficing and Maximizing. Moral Theorists on Practical Reason. Ed.: M. Byron, Cambridge (UK), Cambridge University Press, 2004, s. 190–212.pl_PL
dc.referencesBYRON Michael: Introduction. [w:] Satisficing and Maximizing. Moral Theorists on Practical Reason. Ed.: M. Byron, Cambridge (UK), Cambridge University Press, 2004, s. 1–13.pl_PL
dc.referencesCALABRESI Guido, BOBBITT Philip: Tragic Choices. New York, W. W. Norton & Company, 1978.pl_PL
dc.referencesCHANG Ruth: Against Constitutive Incommensurability or Buying and Selling Friends. „Philosophical Issues”, vol. 11, no. 1, October 2001, s. 33–60.pl_PL
dc.referencesCHANG Ruth: Comparisons and the Justification of Choice. „University of Pennsylvania Law Review”, vol. 146, no. 5, June 1998, s. 1569–1598, [online database] Academic Search Complete, EBSCOhost, [dostęp:] 5 marca 2008, [@:] http://search.ebscohost.com/pl_PL
dc.referencesCHANG Ruth: Introduction. [w:] Incommensurability, Incomparability, and Practical Reason. Ed.: R. Chang, Cambridge (Massachusetts), London (England), Harvard University Press, 1997, s. 1–34.pl_PL
dc.referencesCHANG Ruth: Making Comparisons Count. New York, London, Routledge, 2002.pl_PL
dc.referencesCHANG Ruth: The Possibility of Parity. „Ethics”, vol. 112, no. 4, July 2002, s. 659–688.pl_PL
dc.referencesCHAPMAN Bruce: Law, Incommensurability, and Conceptually Sequenced Argument. „University of Pennsylvania Law Review”, vol. 146, no. 5, June 1998, s. 1487–1528, [online database] Academic Search Complete, EBSCOhost, [dostęp:] 5 marca 2008, [@:] http://search.ebscohost.com/pl_PL
dc.referencesCHMIELEWSKI Adam: Niewspółmierność, nieprzekładalność, konflikt. Relatywizm we współczesnej filozofii analitycznej. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997.pl_PL
dc.referencesCOHN Georg: Existentialism and Legal Science. Transl.: G. H. Kendal, Dobbs Ferry (NY), Oceana Publications Inc., 1967.pl_PL
dc.referencesCOLEMAN Jules L., HOLAHAN William L.: Tragic Choices by Guido Calabresi and Philip Bobbitt [review]. „California Law Review”, vol. 67, no. 6, December 1979, s. 1379–1393.pl_PL
dc.referencesCOLEMAN Jules L., LEITER Brian: Determinacy, Objectivity, and Authority. [w:] Law and Interpretation. Essays in Legal Philosophy. Ed.: A. Marmor, New York, Oxford University Press, 1997, s. 202–278.pl_PL
dc.referencesCOWEN Tyler: How Do Economists Think About Rationality? [w:] Satisficing and Maximizing. Moral Theorists on Practical Reason. Ed.: M. Byron, Cambridge (UK), Cambridge University Press, 2004, s. 213–236.pl_PL
dc.referencesCRASWELL Richard: Incommensurability, Welfare Economics, and the Law. „University of Pennsylvania Law Review”, vol. 146, no. 5, June 1998, s. 1419–1464, [online database] Academic Search Complete, EBSCOhost, [dostęp:] 5 marca 2008, [@:] http://search.ebscohost.com/pl_PL
dc.referencesDEVENNEY Mark: Toward an Ethics of Incommensurability. „Strategies”, vol. 14, no. 2, 2001, [online] [dostęp:] 4 marca 2008, [@:] http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a713697884&db=allpl_PL
dc.referencesDICKSON Julie: Interpretation and Coherence in Legal Reasoning. [w:] Stanford Encyclopedia of Philosophy. Ed.: E. N. Zalta [online], 2001, sub. rev. 2005, [dostęp:] 4 czerwca 2008, [@:] http://plato.stanford.edu/entries/legal-reas-interpret/pl_PL
dc.referencesDicta. Zbiór łacińskich sentencji, przysłów, zwrotów, powiedzeń z indeksem osobowym i tematycznym. Zebrał, oprac. i zredagował: Cz. Michalunio, Kraków, WAM, 2007.pl_PL
dc.referencesDREIER James: Why Ethical Satisficing Makes Sense and Rational Satisficing Doesn't. [w:] Satisficing and Maximizing. Moral Theorists on Practical Reason. Ed.: M. Byron, Cambridge (UK), Cambridge University Press, 2004, s. 131–154.pl_PL
dc.referencesDWORKIN Ronald: A Matter of Principle. Cambridge (Massachusetts), London (England), Harvard University Press, 1985.pl_PL
dc.referencesDWORKIN Ronald: A Reply by Ronald Dworkin. [w:] Ronald Dworkin and Contemporary Jurisprudence. Ed.: M. Cohen, London, Duckworth, 1984.pl_PL
dc.referencesDWORKIN Ronald: Biorąc prawa poważnie. Przeł.: T. Kowalski, Warszawa, PWN, 1998, [Tyt. oryg.: Taking Rights Seriously].pl_PL
dc.referencesDWORKIN Ronald: Imperium prawa. Tłum.: J. Winczorek, Warszawa, Wolters Kluwer, 2006 [Tyt. oryg.: Law’s Empire].pl_PL
dc.referencesDWORKIN Ronald: Objectivity and Truth: You'd Better Believe It. „Philosophy & Public Affairs”, vol. 25, no. 2, Spring 1996, s. 87–139.pl_PL
dc.referencesDWORKIN Ronald: On Gaps in the Law. [w:] Controversies About Law’s Ontology. Eds: N. MacCormick, P. Amselek, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1991, s. 84–90.pl_PL
dc.referencesDWORKIN Ronald: Replies to Critics. [w:] Dworkin and His Critics: With Replies by Dworkin. Ed.: J. Burley, Edinburgh, Blackwell Publishing, 2004.pl_PL
dc.referencesELLIS Stephen: The Main Argument for Value Incommensurability (and Why It Fails). „The Southern Journal of Philosophy”, vol. 46, no. 1, Spring 2008, s. 27–43.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia szkolna PWN. Literatura i nauka o języku. Red.: K. Damm, M. Kardasz, Warszawa, PWN, 2003.pl_PL
dc.referencesEPSTEIN Richard A.: Are Values Incommensurable, or Is Utility the Ruler of the World? „Utah Law Review”, vol. 1995, no. 3, s. 683–715.pl_PL
dc.referencesESKRIDGE William N., Jr., FEREJOHN John: Politics, Interpretation, and the Rule of Law. [w:] Nomos XXXVI: The Rule of Law. Ed.: I. Shapiro, New York, NY University Press, 1994, s. 265–294.pl_PL
dc.referencesFALLON Richard H., Jr.: Reflections on Dworkin and the Two Faces of Law. „Notre Dame Law Review”, vol. 67, no. 3, 1992, s. 553–585.pl_PL
dc.referencesFARBER Daniel A.: Saving Overton Park: a Comment on Environmental Values. „University of Pennsylvania Law Review”, vol. 146, no. 5, June 1998, s. 1671–1685, [online database] Academic Search Complete, EBSCOhost, [dostęp:] 5 marca 2008, [@:] http://search.ebscohost.com/pl_PL
dc.referencesFEIGL Herbert: Uzasadnianie a usprawiedliwianie pragmatyczne. Tłum.: E. Klimowicz, [w:] Metaetyka. Wybór i red.: I. Lazari-Pawłowska, Warszawa, PWN, 1975, s. 124–144.pl_PL
dc.referencesFINNIS John: Commensuration and Public Reason. [w:] Incommensurability, Incomparability, and Practical Reason. Ed.: R. Chang, Cambridge (Massachusetts), London (England), Harvard University Press, 1997, s. 215–233.pl_PL
dc.referencesFINNIS John: Concluding Reflections. „Cleveland State Law Review”, vol. 38, 1990, s. 231–250.pl_PL
dc.referencesFINNIS John: Natural Law and Legal Reasoning. „Cleveland State Law Review”, vol. 38, 1990, s. 1–13.pl_PL
dc.referencesFINNIS John: On Reason and Authority in Law's Empire. „Law and Philosophy”, vol. 6, no. 3, December 1987, s. 357–380.pl_PL
dc.referencesFINNIS John: Prawo naturalne i uprawnienia naturalne. Tłum.: K. Lossman, Warszawa, Dom Wydawniczy ABC, 2001, [Tyt. oryg.: Natural Law and Natural Rights].pl_PL
dc.referencesFINNIS John, BOYLE Joseph, GRISEZ Germain: Nuclear Deterrence, Morality and Realism. Oxford, New York, Oxford University Press, 1987.pl_PL
dc.referencesFLETCHER George P.: The Right and Reasonable. „Harvard Law Review”, vol. 98, no.5, March 1985, s. 949+.pl_PL
dc.referencesFRYDMAN Roman, GOLDBERG Michael D.: Ekonomia wiedzy niedoskonałej. Przeł.: M. Krawczyk, Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2009.pl_PL
dc.referencesFULLER Lon L.: Moralność prawa. Tłum.: S. Amsterdamski, Warszawa, Dom Wydawniczy ABC, 2004, [Tyt. oryg.: The Morality of Law].pl_PL
dc.referencesGARDBAUM Stephen: Law, Incommensurability, and Expression. „University of Pennsylvania Law Review”, vol. 146, no. 5, June 1998, s. 1687–1700, [online database] Academic Search Complete, EBSCOhost, [dostęp:] 5 marca 2008, [@:] http://search.ebscohost.com/pl_PL
dc.referencesGARDOCKI Lech: O relacji między typem przestępstwa a zagrożeniem ustawowym, „Państwo i Prawo”, z. 8–9, 1979, s. 129–134.pl_PL
dc.referencesGEORGE Robert P.: In Defense of Natural Law. New York, Clarendon / Oxford University Press, 1999.pl_PL
dc.referencesGIZBERT-STUDNICKI Tomasz: Konflikt dóbr i kolizja norm. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z.1, 1989, s. 1–15.pl_PL
dc.referencesGIZBERT-STUDNICKI Tomasz: Znamiona porównawcze w kodeksie karnym. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny”, z.1, 1981, s. 157–165.pl_PL
dc.referencesGLENN Patrick H.: Are Legal Traditions Incommensurable? „The American Journal of Comparative Law”, vol. 49, no. 1, Winter 2001, s. 133–145.pl_PL
dc.referencesGŁĄB Anna: Rozum w świecie praktyki. Poglądy filozoficzne Marthy C. Nussbaum. Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010.pl_PL
dc.referencesGRABOWSKI Andrzej: Prawnicze pojęcie obowiązywania prawa stanowionego. Krytyka niepozytywistycznej koncepcji prawa. Kraków, Księgarnia Akademicka, 2009.pl_PL
dc.referencesGRAY John: Dwie twarze liberalizmu. Przeł.: P. Rymarczyk, Warszawa, Fundacja ALETHEIA, 2001, [Tyt. oryg.: Two Faces of Liberalism].pl_PL
dc.referencesGRIFFIN James: Incommensurability: What's the Problem? [w:] Incommensurability, Incomparability, and Practical Reason. Ed.: R. Chang, Cambridge (Massachusetts), London (England), Harvard University Press, 1997, s. 35–51.pl_PL
dc.referencesGRIFFIN James: Mixing Values. „Proceedings of the Aristotelian Society”, Supplementary Volumes, vol. 65, 1991, s. 83–118.pl_PL
dc.referencesGRIFFIN James: Well-Being: Its Meaning, Measurement, and Moral Importance. Oxford, Clarendon Press, 1986.pl_PL
dc.referencesGRIMM Stephen R.: Easy Cases and Value Incommensurability. „Ratio” (New Series), vol. 20, no. 1, March 2007, s. 26–44.pl_PL
dc.referencesGRISEZ Germain, BOYLE Joseph, FINNIS John: Practical Principles, Moral Truth, and Ultimate Ends. „American Journal of Jurisprudence”, vol. 32, 1987, s. 99–151.pl_PL
dc.referencesHABERMAS Jürgen: Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego. Przeł.: A. Romaniuk, R. Marszałek, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe „Scholar”, 2005, [Tyt. oryg.: Faktizität und Geltung. Beiträge zur diskursiven Theorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats].pl_PL
dc.referencesHADFIELD Gilian K.: An Expressive Theory of Contract: from Feminist Dillemas to a Reconceptualization of Rational Choice in Contract Law. „University of Pennsylvania Law Review”, vol. 146, no. 5, June 1998, s. 1235–1285, [online database] Academic Search Complete, EBSCOhost, [dostęp:] 5 marca 2008, [@:] http://search.ebscohost.com/pl_PL
dc.referencesHAMPSHIRE Stuart: Justice is Conflict. Princeton, N.Y., Princeton University Press, 2000.pl_PL
dc.referencesHART Herbert L. A.: Eseje z filozofii prawa. Tłum.: J. Woleński, Warszawa, Dom Wydawniczy ABC, 2001, [Tyt. oryg.: Essays in Jurisprudence and Philosophy].pl_PL
dc.referencesHART Herbert L. A.: The Ascription of Responsibility and Rights. „Proceedings of the Aristotelian Society”, New Series, vol. 49, 1948–1949, s. 171–194.pl_PL
dc.referencesHAYEK Fridrich August von: The Pretence of Knowledge (Nobel Memorial Lecture December, 11, 1974). [w:] Nobel Lectures in Economics Sciences 1969–1980. Ed.: Assar Lindbeck, Singapore, World Scientific Publishing Co., 1992, s. 179–188.pl_PL
dc.referencesHSIEH Nien-hê: Incommensurable Values. [w:] Stanford Encyclopedia of Philosophy. Ed.: E. N. Zalta [online], Mon 23 July, 2007, [dostęp:] 4 czerwca 2008, [@:] http://plato.stanford.edu/entries/value-incommensurable/pl_PL
dc.referencesHUANG Peter H.: Dangers of Monetary Commensurability: A Psychological Game Model of Contagion. „University of Pennsylvania Law Review”, vol. 146, no. 5, June 1998, s. 1701–1722, [online database] Academic Search Complete, EBSCOhost, [dostęp:] 5 marca 2008, [@:] http://search.ebscohost.com/pl_PL
dc.referencesHURKA Thomas: Satisficing and Substantive Values. [w:] Satisficing and Maximizing. Moral Theorists on Practical Reason. Ed.: M. Byron, Cambridge (UK), Cambridge University Press, 2004, s. 71–76.pl_PL
dc.referencesJABŁOŃSKA-BONCA Jolanta, LANGER Tomasz: Weberowska idea racjonalizującego wyjaśniania a założenie racjonalności w koncepcjach J. Wróblewskiego. „Studia Prawnicze”, z. 3–4, 1985, s. 71–86.pl_PL
dc.referencesJEFFREY Richard: The Logic of Decision. Chicago, University of Chicago Press, 1990.pl_PL
dc.referencesJOHNSTON Jason Scott: Million-dollar Mountains: Prices, Sanctions, and the Legal Regulation of Collective Social and Environmental Goods. „University of Pennsylvania Law Review”, vol. 146, no. 5, June 1998, s. 1327–1369, [online database] Academic Search Complete, EBSCOhost, [dostęp:] 5 marca 2008, [@:] http://search.ebscohost.com/pl_PL
dc.referencesKACZMAREK Tomasz, DOLIŃSKA Grażyna, GIEZEK Jacek, SITEK Wojciech: Decyzja sędziego w sprawie wymiaru kary i jej psychospołeczne uwarunkowania. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1987.pl_PL
dc.referencesKANT Immanuel: Ugruntowanie metafizyki moralności. Przeł.: P. Zarychta, Kraków, Wydawnictwo Zielona Sowa, 2005, [Tyt. oryg.: Grundlegung zur Metaphisik der Sitten].pl_PL
dc.referencesKATZ Leo: Incommensurable Choices and the Problem of Moral Ignorance. „University of Pennsylvania Law Review”, vol. 146, no. 5, June 1998, s. 1465–1485, [online database] Academic Search Complete, EBSCOhost, [dostęp:] 5 marca 2008, [@:] http://search.ebscohost.com/pl_PL
dc.referencesKAUFMANN Arthur: Analogia e «natura della cosa». Un contributo alla dottrina del tipo. Trad.: G. Carlizzi, Napoli, Vivarium, 2004, [Tyt. oryg.: Analogie und «Natur der Sache» – Zugleich ein Beitrag zur Lehre vom Typus].pl_PL
dc.referencesKEKES John: The Morality of Pluralism. Princeton, N.Y., Princeton University Press, 1993.pl_PL
dc.referencesKELLY John M.: Historia zachodniej teorii prawa. Przeł.: D. Pietrzyk-Reeves et al., Kraków, WAM, 2006, [Tyt. oryg.: A Short History of Western Legal Theory].pl_PL
dc.referencesKMITA Jerzy: Rehabilitacja „racjonalności instrumentalnej”. [w:] Rozum jest wolny, wolność – rozumna. Red.: R. Marszałek, E. Nowak-Juchacz, Warszawa, IFiS PAN, 2002, s. 364–374.pl_PL
dc.referencesKMITA Jerzy: Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej. Warszawa, PWN, 1971.pl_PL
dc.referencesKOCHANOWSKI Janusz: Standard „rozsądnego człowieka” w prawie karnym. „Studia Iuridica”, t. 20., 1991, s. 125–135.pl_PL
dc.referencesKOJDER Andrzej: Godność i siła prawa. Warszawa, Oficyna Naukowa, 1995.pl_PL
dc.referencesKONARSKA-WRZOSEK Violetta: Dyrektywy wyboru kary w polskim ustawodawstwie karnym. Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2002.pl_PL
dc.referencesKORDELA Marzena: Zarys typologii uzasadnień aksjologicznych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Bydgoszcz – Poznań, OW BRANTA, 2001.pl_PL
dc.referencesKORNHAUSER Lewis A.: No Best Answer? „University of Pennsylvania Law Review”, vol. 146, no. 5, June 1998, s. 1599–1637, [online database] Academic Search Complete, EBSCOhost, [dostęp:] 5 marca 2008, [@:] http://search.ebscohost.com/pl_PL
dc.referencesKORSGAARD Christine M.: The Dependence of Value on Humanity. [w:] Joseph Raz: The Practice of Value. New York, Oxford University Press, 2003 [repr. 2008], s. 63–85.pl_PL
dc.referencesKRĄPIEC Mieczysław A.: Analogia. [w:] Powszechna encyklopedia filozofii [online:] Internetowa wersja PEF, [dostęp:] 12 czerwca 2008, [@:] http://ptta.pl/pef/pdf/a/analogia.pdfpl_PL
dc.referencesKRĄPIEC Mieczysław A.: Dzieła. Teoria analogii bytu. T. 1, Lublin, RW KUL, 1993.pl_PL
dc.referencesKRÓLIKOWSKI Michał: Sprawiedliwość karania w społeczeństwach liberalnych. Zasada proporcjonalności. Warszawa, Wyd. C. H. Beck, 2005.pl_PL
dc.referencesKUHN Thomas: Postscriptum (1969). Przeł.: J. Nowotniak, [w:] Thomas Kuhn: Struktura rewolucji naukowych. Przeł.: H. Ostromęcka, Warszawa, Fundacja ALETHEIA, 2001 [Tyt. oryg.: The Structure of Scientific Revolutions].pl_PL
dc.referencesLANG Wiesław, WRÓBLEWSKI Jerzy: Współczesna filozofia i teoria prawa w USA. Warszawa, PWN, 1986.pl_PL
dc.referencesLAUTMANN Rüdiger: Uwagi o metaetyce. Tłum.: I. Lazari-Pawłowska, [w:] Metaetyka. Wybór i red.: I. Lazari-Pawłowska, Warszawa, PWN, 1975, s. 13–18.pl_PL
dc.referencesLAZARI-PAWŁOWSKA Ija: Relatywizm etyczny. [w:] Eadem: Etyka. Pisma wybrane. Red.: P. Smoczyński, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992, s. 109–120.pl_PL
dc.referencesLEITER Brian: Incommensurability: Truth or Consequences? „University of Pennsylvania Law Review”, vol. 146, no. 5, June 1998, s. 1723–1731, [online database] Academic Search Complete, EBSCOhost, [dostęp:] 5 marca 2008, [@:] http://search.ebscohost.com/pl_PL
dc.referencesLESZCZYŃSKI Jerzy: Pozytywizacja prawa w dyskursie dogmatycznym. Kraków, Universitas, 2010.pl_PL
dc.referencesLEVY Edward H.: An Introduction to Legal Reasoning. Chicago & London, The University of Chicago Press, 1949.pl_PL
dc.referencesLEWANDOWSKI Sławomir, MALINOWSKI Andrzej, PETZEL Jacek: Logika dla prawników. Słownik encyklopedyczny. Warszawa, LexisNexis, 2004.pl_PL
dc.referencesLUCY William: Understanding and Explaining Adjudictaion. New York, Oxford University Press, 1999.pl_PL
dc.referencesLUKES Steven: Comparing the Incomparable: Trade-offs and Sacrifices. [w:] Incommensurability, Incomparability, and Practical Reason. Ed.: R. Chang, Cambridge (Massachusetts), London (England), Harvard University Press, 1997, 184–195.pl_PL
dc.referencesLUKES Steven: Niewspółmierność w nauce i w etyce. Tłum.: A. Romaniuk, [w:] Racjonalność współczesności. Między filozofią a socjologią. Red.: H. Kozakiewicz, E. Mokrzycki, M. J. Siemek, Warszawa, PWN, 1992, s. 131–146.pl_PL
dc.referencesŁABIENIEC Paweł: Prawo rozumu. O teorii prawa naturalnego Johna Finnisa. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2004.pl_PL
dc.referencesŁOJEWSKA-KRAWCZYK Maria: Wiedza o wartościach. [w:] Wiedza a wartości. Red.: A. Motycka, Warszawa, IFiS PAN, 2001, s. 9–47.pl_PL
dc.referencesMACCORMICK Neil: Law, Morality and Positivism [w:] Neil MacCormick, Ota Weinberger: An institutional Theory of Law. New Approaches to Legal Positivism. Dordrecht, Kluwer Academic Publisher, 1992, s. 127–144.pl_PL
dc.referencesMACCORMICK Neil: Rethoric and the Rule of Law. A Theory of Legal Reasoning. Oxford, New York, Oxford University Press, 2009.pl_PL
dc.referencesMACINTYRE Alasdair: Czyja sprawiedliwość? Jaka racjonalność? Przeł.: A. Chmielewski et al., Warszawa, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007, [Tyt. oryg.: Whose Justice? Which Rationality?].pl_PL
dc.referencesMACINTYRE Alasdair: Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności. Przeł.: A. Chmielewski, Warszawa, PWN, 1996, [Tyt. oryg.: After Virtue. A Study In Moral Theory].pl_PL
dc.referencesMACINTYRE Alasdair: Etyka i polityka. Przeł.: A. Chmielewski et al., Warszawa, PWN, 2009, [Tyt. oryg.: Ethics and Politics. Volume 2].pl_PL
dc.referencesMACKLEM Timothy: Choice and Value. „Legal Theory”, vol. 7, no. 01, March 2001, s. 1–34.pl_PL
dc.referencesMASON Elinor: Value Pluralism. [w:] Stanford Encyclopedia of Philosophy. Ed.: E. N. Zalta [online], Tue June 20, 2006, [dostęp:] 4 czerwca 2008, [@:] http://plato.stanford.edu/entries/value-pluralism/pl_PL
dc.referencesMetaetyka. Wybór i red.: I. Lazari-Pawłowska, Warszawa, PWN, 1975.pl_PL
dc.referencesMILLER James: "Democracy is in the Streets": from Port Huron to the Siege of Chicago. New York, Simon & Schuster Inc., 1987.pl_PL
dc.referencesMILLGRAM Elijah: Incommensurability and Practical Reasoning. [w:] Incommensurability, Incomparability, and Practical Reason. Ed.: R. Chang, Cambridge (Massachusetts), London (England), Harvard University Press, 1997, s. 151–169.pl_PL
dc.referencesMINSKY Marvin L.: The Society of Mind. New York, Simon & Schuster Inc.,1986.pl_PL
dc.referencesMOORE George E.: Principia Ethica. Cambridge (UK), Cambridge University Press, 1903.pl_PL
dc.referencesMORAWSKI Lech: Główne problemy współczesnej filozofii prawa. Prawo w toku przemian. Wyd. II, Warszawa, PWN, 2000.pl_PL
dc.referencesMORAWSKI Lech: Teoria prawodawcy racjonalnego a postmodernizm. „Państwo i Prawo”, z. 11, 2000, s. 29–38.pl_PL
dc.referencesMORAWSKI Lech: Wykładnia w orzecznictwie sądów. Komentarz. Toruń, TNOiK „Dom Organizatora”, 2002.pl_PL
dc.referencesMORAWSKI Lech: Zasady wykładni prawa. Toruń, TNOiK „Dom Organizatora”, 2006.pl_PL
dc.referencesNAGEL Thomas: The Fragmentation of Value. [w:] Idem: Mortal Questions. Cambridge (UK), Cambridge University Press, 1979, s. 128–141.pl_PL
dc.referencesNARVESON Jan: Maxificing: Life on Budget; or, If You Would Maximize, Then Satisfice! [w:] Satisficing and Maximizing. Moral Theorists on Practical Reason. Ed.: M. Byron, Cambridge (UK), Cambridge University Press, 2004, s. 59–70.pl_PL
dc.referencesNOWACKI Józef: Analogia legis. Warszawa, PWN, 1966.pl_PL
dc.referencesNOWACKI Józef, TOBOR Zygmunt: Wstęp do prawoznawstwa. Kraków, Zakamycze, 2000.pl_PL
dc.referencesNOWAK Leszek: Interpretacja prawnicza. Studium z metodologii prawoznawstwa. Warszawa, PWN, 1973.pl_PL
dc.referencesNUSSBAUM Martha C.: Mill between Aristotle & Bentham. „Daedalus”, vol. 133, no. 2, 2004, s. 60+, [online library:] Questia, [@:] www.questia.compl_PL
dc.referencesNUSSBAUM Martha C.: Plato on Commensurability and Desire. [w:] Eadem: Love’s Knowledge: Essays on Philosophy and Literature. New York, Oxford University Press, 1990, s. 106–124.pl_PL
dc.referencesNUSSBAUM Martha C.: The Cost of Tragedy: Some Moral Limits of Cost-Benefit Analysis. „The Journal of Legal Studies”, vol. 29, no. 2, June 2000, s. 1005–1036.pl_PL
dc.referencesNUSSBAUM Martha C.: The Dicernment of Perception: An Aristotelian Conception of Private and Public Rationality. [w:] Eadem: Love’s Knowledge: Essays on Philosophy and Literature. New York, Oxford University Press, 1990, s. 54–105.pl_PL
dc.referencesOSSOWSKI Stanisław: Dzieła. Z zagadnień psychologii społecznej. T. 3, Warszawa, PWN, 1967.pl_PL
dc.referencesOSSOWSKI Stanisław: O osobliwościach nauk społecznych. Warszawa, PWN, 2001pl_PL
dc.referencesPAWŁOWSKI Tadeusz: Pojęcia i metody współczesnej humanistyki. Wrocław, Ossolineum, 1977.pl_PL
dc.referencesPECZENIK Aleksander: Against Reductionism. „Associations – Journal of Social and Legal Theory”, vol. 2, no. 1, 1998, s. 101–120.pl_PL
dc.referencesPECZENIK Aleksander: On Law and Reason. Dordrecht–Boston–London, Kluwer Academic Publishers, 1989.pl_PL
dc.referencesPERELMAN Chaim: Logika prawnicza. Nowa retoryka. Przeł.: T. Pajor, Warszawa, PWN, 1984, [Tyt. oryg.: Logique juridique. Nouvelle rhétorique].pl_PL
dc.referencesPERELMAN Chaim: O sprawiedliwości. Tłum.: W. Bieńkowska, Warszawa, PWN, 1959.pl_PL
dc.referencesPETRAŻYCKI Leon: Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności. T. 2, oprac.: W. Leśniewski, Warszawa, PWN, 1960, [Tyt. oryg.: Tieorija prawa i gosudarstwa w swiazi s tieorijej nrawstwiennosti].pl_PL
dc.referencesPHELPS Edmund S.: Przedmowa. [w:] Frydman Roman, Goldberg Michael D.: Ekonomia wiedzy niedoskonałej. Przeł.: M. Krawczyk, Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2009, s. xiii–xix.pl_PL
dc.referencesPIECHOWIAK Marek: Arthur Kaufmann – hermeneutyka prawnicza. [w:] Przyszłość dziedzictwa. […] portrety filozofów prawa, Red.: J. Zajadło. T.2, Gdańsk, Arche, 2008, s. 135–167.pl_PL
dc.referencesPIECHOWIAK Marek: W poszukiwaniu ontologicznych podstaw prawa. Artura Kaufmanna teoria sprawiedliwości. Warszawa–Poznań, Instytut Nauk Prawnych PAN, 1992.pl_PL
dc.referencesPILDES Richard H., ANDERSON Elisabeth S.: Slinging Arrows at Democracy: Social Choice Theory, Value Pluralism, and Democratic Politics. „Columbia Law Review”, vol. 90, no. 8, December 1990, s. 2121–2214.pl_PL
dc.referencesPIPPIN Robert: The Conditions of Value. [w:] Joseph Raz: The Practice of Value. New York, Oxford University Press, 2003 [repr. 2008], s. 86–105.pl_PL
dc.referencesPOLANOWSKA-SYGULSKA Beata: Każdy musi podjąć decyzję. Steven Lukes w rozmowie z Beatą Polanowską-Sygulską. „Przegląd Polityczny”, nr 73/74, 2005, s. 115–117.pl_PL
dc.referencesPOLANOWSKA-SYGULSKA Beata: Oblicza liberalizmu. Isaiah Berlin, John Gray, Steven Lukes i Joseph Raz w rozmowie z Beatą Polanowską-Sygulską. Kraków, Księgarnia Akademicka, 2003.pl_PL
dc.referencesPOLANOWSKA-SYGULSKA Beata: Pluralizm i tragiczność. [w:] Studia z filozofii prawa. Red.: J. Stelmach, T. 2, Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003, s. 185–200.pl_PL
dc.referencesPOLANOWSKA-SYGULSKA Beata: Pluralizm wartości i jego implikacje w filozofii prawa. Kraków, Księgarnia Akademicka Ośrodek Myśli Politycznej, 2008.pl_PL
dc.referencesPOLLOCK John L.: Cognitive Carpentry: A Blueprint for How to Build a Person. Cambridge (Ma), MIT Press, 1995.pl_PL
dc.referencesPOSNER Eric. A.: The Strategic Basis of Principled Behavior: a Critique of the Incommensurability Thesis. „University of Pennsylvania Law Review”, vol. 146, no. 5, June 1998, s. 1185-1215, [online database] Academic Search Complete, EBSCOhost, [dostęp:] 5 marca 2008, [@:] http://search.ebscohost.com/pl_PL
dc.referencesPOSNER Richard: The Problems of Jurisprudence. London, Harvard University Press, 1990.pl_PL
dc.referencesPRAKKEN Henry, SARTOR Giovanni: The Three Faces of Defeasibility in the Law. „Ratio Juris”, vol. 17, no. 1, March 2004, s. 118–139.pl_PL
dc.referencesRADBRUCH Gustav: Rechtsphilosophie III. Bearb.: W. Hassemer, [w:] Gustav Radbruch: Gesamtausgabe. Bd 3, Hrsg.: A. Kaufmann, Heidelberg, Müller Juristischer Verl., 1990.pl_PL
dc.referencesRADBRUCH Gustav: Ustawowe bezprawie i ponadustawowe prawo. Przeł.: Cz. Tarnogórski [Tyt. oryg.: Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht], [w:] Maria Szyszkowska: Zarys filozofii prawa. Białystok, Temida 2, 1994, s. 237–250.pl_PL
dc.referencesRADIN Margaret J.: Compensation and Commensurability. „Duke Law Journal”, vol. 43, no. 1, October 1993, s. 56–86.pl_PL
dc.referencesRAWLS John: Teoria sprawiedliwości. Przeł.: M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, Warszawa, PWN, 1994, [Tyt. oryg.: A Theory of Justice].pl_PL
dc.referencesRAZ Joseph: Engaging Reason: On the Theory of Value and Action. New York, Oxford University Press, 2001.pl_PL
dc.referencesRAZ Joseph: Ethics in the Public Domain: Essays in the Morality of Law and Politics. New York, Oxford University Press, 1995.pl_PL
dc.referencesRAZ Joseph: Facing Up: A Reply. „Southern California Law Review”, vol. 62, nos. 3&4, March–May 1989, s. 1153–1235.pl_PL
dc.referencesRAZ Joseph: Incommensurability and Agency. [w:] Incommensurability, Incomparability, and Practical Reason. Ed.: R. Chang, Cambridge (Massachusetts), London (England), Harvard University Press, 1997, s. 110–128.pl_PL
dc.referencesRAZ Joseph: Mixing Values. [w:] Idem: Engaging Reason. On the Theory of Value and Action. Oxford, 2001, s. 182–201.pl_PL
dc.referencesRAZ Joseph: On the Nature of Law. „Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie”, no. 82, 1996, s. 1–25.pl_PL
dc.referencesRAZ Joseph: The morality of freedom. New York, Oxford University Press, 1986.pl_PL
dc.referencesRAZ Joseph: The Practice of Value. New York, Oxford University Press, 2003 [repr. 2008].pl_PL
dc.referencesRAZ Joseph: The Relevance of Coherence. „Boston University Law Review”, vol. 72, no. 2, March 1992, s. 273–320.pl_PL
dc.referencesRAZ Joseph: Value, Respect, and Attachment. Cambridge (UK), Cambridge University Press, 2004.pl_PL
dc.referencesREDELBACH Andrzej, WRONKOWSKA Sławomira, ZIEMBIŃSKI Zygmunt: Zarys teorii państwa i prawa. Warszawa, PWN, 1993.pl_PL
dc.referencesREGAN Donald: Value, Comparability and Choice. [w:] Incommensurability, Incomparability, and Practical Reason. Ed.: R. Chang, Cambridge (Massachusetts), London (England), Harvard University Press, 1997, s. 129–150.pl_PL
dc.referencesRICHARDSON Henry S.: Moral Reasoning. [w:] Stanford Encyclopedia of Philosophy. Ed.: E. N. Zalta [online], Mon Sep 15, 2003; sub. rev. August 4, 2007, [dostęp:] 4 czerwca 2008, [@:] http://plato.stanford.edu/entries/reasoning-moral/pl_PL
dc.referencesRICHARDSON Henry S.: Satisficing: Not Good Enough. [w:] Satisficing and Maximizing. Moral Theorists on Practical Reason. Ed.: M. Byron, Cambridge (UK), Cambridge University Press, 2004, s. 106–130.pl_PL
dc.referencesROBBENNOLT Jennifer K., DARLEY John M., MACCOUN Robert J.: Symbolism and Incommensurability in Civil Sanctioning: Decision Makers as Goal Managers. „Boalt Working Papers in Public Law”, no. 11, 2003, [plik pdf], [dostęp:] 7 lutego 2009, [@:] http://escholarship.org/uc/item/1zx0q651pl_PL
dc.referencesROOJEN Mark van: The Plausibility of Satisficing and the Role of Good in Ordinary Thought. [w:] Satisficing and Maximizing. Moral Theorists on Practical Reason. Ed.: M. Byron, Cambridge (UK), Cambridge University Press, 2004, s. 155–175.pl_PL
dc.referencesROSS Alf: Argumentacja i perswazja. Tłum.: I. Lazari-Pawłowska, [w:] Metaetyka. Wybór i red.: I. Lazari-Pawłowska, Warszawa, PWN, 1975, s. 163–184.pl_PL
dc.referencesSCHARFFS Brett G.: The Adjudication and the Problems of Incommensurability. „William and Mary Law Review”, vol. 42, no. 4, 2001, s. 1367+, [online library:] Questia, [@:] www.questia.compl_PL
dc.referencesSCHAUER Frederick: Commensurability and Its Constitutional Consequences. „Hastings Law Journal”, vol. 45, April 1994, s. 785–812, [online database:] HeinOnline, [dostęp:] 11 lipca 2008.pl_PL
dc.referencesSCHAUER Frederick: Instrumental commensurability. „University of Pennsylvania Law Review”, vol. 146, no. 5, June 1998, s. 1215–1234, [online database] Academic Search Complete, EBSCOhost, [dostęp:] 5 marca 2008, [@:] http://search.ebscohost.com/pl_PL
dc.referencesSCHAUER Frederick: Playing by the Rules. A Philosophical Examination of Rule-Based Decision-Making in Law and in Life. New York, Oxford University Press, 1992.pl_PL
dc.referencesSCHMIDTZ David: Satisficing as Humanly Rational Strategy. [w:] Satisficing and Maximizing. Moral Theorists on Practical Reason. Ed.: M. Byron, Cambridge (UK), Cambridge University Press, 2004, s. 30–58.pl_PL
dc.referencesSCHROEDER Mark: Value Theory. [w:] Stanford Encyclopedia of Philosophy. Ed.: E. N. Zalta [online], Tue Feb 5, 2008, [dostęp:] 4 czerwca 2008, [@:] http://plato.stanford.edu/entries/value-theory/pl_PL
dc.referencesSEN Amartya: Internal Consistency of Choice. „Econometrica”, vol. 61, no. 3., May 1993, s. 495–521.pl_PL
dc.referencesSEN Amartya: Maximization and the Act of Choice. „Econometrica”, vol. 65, no. 4., July 1997, s. 745–780.pl_PL
dc.referencesSEN Amartya: On Ethics & Economics. Malden (Ma), Oxford (UK), Carlton, Blackwell Publishing, 1988.pl_PL
dc.referencesSEN Amartya: The Idea of Justice. Cambridge (Ma), The Belknap Press of Harvard University Press, 2009.pl_PL
dc.referencesSHKLAR Judith N.: Legalism: Law, Morals, and Political Trials. Cambridge (Ma), Harvard University Press, 1986.pl_PL
dc.referencesSIMON Herbert: A Behavioral Model of Rational Choice. „Quarterly Journal of Economics”, vol. 69, no. 1, February 1955, s. 99–118.pl_PL
dc.referencesSIUDA Wojciech: Elementy prawa dla ekonomistów. Poznań, Scriptum, 1999.pl_PL
dc.referencesSLOTE Michael: Two Views of Satisficing. [w:] Satisficing and Maximizing. Moral Theorists on Practical Reason. Ed.: M. Byron, Cambridge (UK), Cambridge University Press, 2004, s. 14–29.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego PWN. Red.: M. Szymczak. T. 1–3, Warszawa, PWN, 1999.pl_PL
dc.referencesSMOLAK Marek: Uzasadnienie sądowe jako argumentacja z moralności politycznej. O legitymizacji władzy sędziowskiej, Kraków, KW Zakamycze, 2003.pl_PL
dc.referencesSONDEL Janusz: Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków. Kraków, Universitas, 2003.pl_PL
dc.referencesSTELMACH Jerzy: Kodeks argumentacyjny dla prawników. Kraków, Zakamycze, 2003.pl_PL
dc.referencesSTELMACH Jerzy, BROŻEK Bartosz, ZAŁUSKI Wojciech: Dziesięć wykładów o ekonomii prawa. Warszawa, Wolters Kluwer Polska, 2007.pl_PL
dc.referencesSTEVENSON Charles L.: Istota sporów etycznych. [w:] Metaetyka. Wybór i red.: I. Lazari-Pawłowska, Warszawa, PWN, 1975, s. 113–123.pl_PL
dc.referencesSTOCKER Michael: Abstract and Concrete Value: Plurality, Conflict and Maximization. [w:] Incommensurability, Incomparability, and Practical Reason. Ed.: R. Chang, Cambridge (Massachusetts), London (England), Harvard University Press, 1997, s. 196–214.pl_PL
dc.referencesSTOCKER Michael: Plural and Conflicting Values. New York, Oxford University Press, 1989.pl_PL
dc.referencesSTRUDLER Allan: Incommensurable Goods, Rightful Lies, and the Wrongness of Fraud. „University of Pennsylvania Law Review”, vol. 146, no. 5, June 1998, s. 1529–1567, [online database] Academic Search Complete, EBSCOhost, [dostęp:] 5 marca 2008, [@:] http://search.ebscohost.com/pl_PL
dc.referencesSUNSTEIN Cass R.: Commentary on Analogical Reasoning. „Harvard Law Review”, vol. 106, no. 3, 1993, s. 741–791.pl_PL
dc.referencesSUNSTEIN Cass R.: On the Expressive Function of law. „University of Pennsylvania Law Review”, vol. 144, no. 5, May 1996, s. 2021–2053.pl_PL
dc.referencesSUNSTEIN Cass R: Incommensurability and Kinds of Valuation: Some Applications in Law. [w:] Incommensurability, Incomparability, and Practical Reason. Ed.: R. Chang, Cambridge (Massachusetts), London (England), Harvard University Press, 1997, s. 234–254.pl_PL
dc.referencesSUNSTEIN Cass R: Incommensurability and Valuation in Law. „Michigan Law Review”, vol. 92, no. 4, 1992, s. 779–861.pl_PL
dc.referencesSUNSTEIN Cass R: Legal Reasoning and Political Conflict. New York, Oxford University Press, 1996.pl_PL
dc.referencesSUNSTEIN Cass R., KAHNEMAN Daniel, SCHKADE David, RITOV Ilana: Predictably Incoherent Judgments. „Stanford Law Review”, vol. 54, no. 6, June 2002, s. 1153+, [online library:] Questia, [@:] www.questia.compl_PL
dc.referencesSWANTON Christine: Satisficing and Perfectionism in Virtue Ethics. [w:] Satisficing and Maximizing. Moral Theorists on Practical Reason. Ed.: M. Byron, Cambridge (UK), Cambridge University Press, 2004, s. 176–189.pl_PL
dc.referencesSZANIAWSKI Klemens: Teoria decyzji a etyka. [w:] Idem: O nauce, rozumowaniu i wartościach. Pisma wybrane. Wybrał i oprac.: J. Woleński, Warszawa, PWN, 1994, s. 476–485.pl_PL
dc.referencesSZPUNAR Adam: Zadośćuczynienie za szkodę niemajątkową. Bydgoszcz, OW BRANTA, 1999.pl_PL
dc.referencesSZYMANEK Krzysztof: Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny. Warszawa, PWN, 2004.pl_PL
dc.referencesTAYLOR Charles: Leading a Life. [w:] Incommensurability, Incomparability, and Practical Reason. Ed.: R. Chang, Cambridge (Massachusetts), London (England), Harvard University Press, 1997, s. 170–183.pl_PL
dc.referencesVEITCH Scott: Moral Conflict and Legal Reasoning. Oxford–Portland (Oregon), Hart Publishing, 1999.pl_PL
dc.referencesWAŁACHOWSKA Monika: Zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę. Toruń, TNOiK, 2007.pl_PL
dc.referencesWARNER Richard: Does Incommensurability Mmatter? Incommensurability and Public Policy. „University of Pennsylvania Law Review”, vol. 146, no. 5, June 1998, s. 1287–1325, [online database] Academic Search Complete, EBSCOhost, [dostęp:] 5 marca 2008, [@:] http://search.ebscohost.com/pl_PL
dc.referencesWARNER Richard: Incommensurability as A Jurisprudential Puzzle. „Chicago–Kent Law Review”, vol. 68, 1992, s. 147–170.pl_PL
dc.referencesWARYLEWSKI Jarosław: Kara. Podstawy filozoficzne i historyczne. Gdańsk, Uniwersytet Gdański, 2007.pl_PL
dc.referencesWEBER Michael: A New Defense of Satisficing. [w:] Satisficing and Maximizing. Moral Theorists on Practical Reason. Ed.: M. Byron, Cambridge (UK), Cambridge University Press, 2004, s. 77–105.pl_PL
dc.referencesWENDEL W. Bradley: Value Pluralism in Legal Ethics. „Washington University Law Quarterly”, vol. 78, no. 1, Spring 2000, s. 113–213.pl_PL
dc.referencesWIGGINS David: Incommensurability: Four Proposals. [w:] Incommensurability, Incomparability, and Practical Reason. Ed.: R. Chang, Cambridge (Massachusetts), London (England), Harvard University Press, 1997, s. 52–66.pl_PL
dc.referencesWIGGINS David: Needs, Values, Truth: Essays in the Philosophy of Value. New York, Oxford University Press, 1998.pl_PL
dc.referencesWILLIAMS Bernard: A Critique of Utilitarianism. [w:] J. J. C. Smart, Bernard Williams: Utilitarianism: For and Against. Cambridge, Cambridge University Press, 1973, s. 82–117.pl_PL
dc.referencesWILLIAMS Bernard: Moral Luck. Cambridge, Cambrodge University Press, 1981.pl_PL
dc.referencesWILLIAMS Bernard: Relativism, History and Existence of Values. [w:] Joseph Raz: The Practice of Value. New York, Oxford University Press, 2003 [repr. 2008], s. 106–118.pl_PL
dc.referencesWINTER Steven L.: Indeterminacy and Incommensurability in Constitutional Law. „California Law Review”, vol. 78, no. 6, December 1990, s. 1441–1541.pl_PL
dc.referencesWITTGENSTEIN Ludwig: Dociekania filozoficzne. Tłum.: B. Wolniewicz, wyd. 3, Warszawa, PWN, 2008, [Tyt. oryg.: Philosophische Untersuchunden].pl_PL
dc.referencesWOJCIECHOWSKI Bartosz: Interkulturowe prawo karne. Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009.pl_PL
dc.referencesWOJTCZAK Sylwia: Kilka uwag o pojęciu niewspółmierności oraz o jego przydatności dla filozofii i teorii prawa. [w:] Rozdroża sprawiedliwości we współczesnej myśli filozoficznoprawnej. Red.: B. Wojciechowski, M. Golecki, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2008, s. 248–262.pl_PL
dc.referencesWOJTCZAK Sylwia: Założenie niewspółmierności wartości a dyskrecjonalność sędziowska. [w:] Dyskrecjonalność w prawie. Red. nauk.: T. Stawecki, W. Staśkiewicz, Warszawa, LexisNexis, 2010.pl_PL
dc.referencesWOLEŃSKI Jan: Wstęp. Integralna filozofia prawa Ronalda Dworkina. [wstęp do:] Ronald Dworkin: Biorąc prawa poważnie. Warszawa, PWN, 1998, s. VII–XIX.pl_PL
dc.referencesWOLTER Władysław: Sądowe zastępowanie ilościowych znamion ocennych przez znamiona określone liczbowo. „Państwo i Prawo”, z. 1, 1977, s. 3–7.pl_PL
dc.referencesWOOZLEY [Anthony] A. D.: No Right Answer. „Philosophical Quarterly”, vol. 29, no. 114, January 1979, s. 25–34.pl_PL
dc.referencesWOŹNIAK Jacek: Logiczna analiza pojęć typologicznych. Warszawa, Polskie Towarzystwo Semiotyczne, 1990.pl_PL
dc.referencesWRIGHT R. George: Does Free Speech Jurisprudence Rest on a Mistake?: Implications of the Commensurability Debate. „Loyola of Los Angeles Law Review”, vol. 23, 1990, s. 763–789.pl_PL
dc.referencesWRONKOWSKA Sławomira: Prawodawca racjonalny jako wzór dla prawodawcy faktycznego. [w:] Szkice z teorii prawa i szczegółowych nauk prawnych. Red.: S. Wronkowska, M. Zieliński, Poznań, UAM, 1990, s. 117 i n.pl_PL
dc.referencesWRONKOWSKA Sławomira: Problemy racjonalnego tworzenia prawa. Poznań, UAM, 1982.pl_PL
dc.referencesWRÓBLEWSKI Jerzy: Problem nieporównywalności w komparatystyce prawniczej. „Państwo i Prawo”, z. 8–9, 1975, s. 3–16.pl_PL
dc.referencesWRÓBLEWSKI Jerzy: Problems Related to the One Right Answer Thesis. „Ratio Juris”, vol. 2, no. 3, December 1989, s. 240–253.pl_PL
dc.referencesWRÓBLEWSKI Jerzy: Wartości a decyzja sądowa. Wrocław, Ossolineum, 1973.pl_PL
dc.referencesZAJADŁO Jerzy: Formuła Radbrucha. Filozofia prawa na granicy pozytywizmu prawniczego i prawa natury. Gdańsk, Arche, 2001.pl_PL
dc.referencesZIEMBIŃSKI Zygmunt: O czym mówią prawnicy, gdy mówią o „ocenach”. „Państwo i Prawo”, z. 12, 1986, s. 11–23.pl_PL
dc.referencesZIEMBIŃSKI Zygmunt: Problemy podstawowe prawoznawstwa. Warszawa, PWN, 1980.pl_PL
dc.referencesZIEMBIŃSKI Zygmunt: Wstęp do aksjologii dla prawników. Warszawa, Wydawnictwo Prawnicze, 1990.pl_PL
dc.referencesZIMMERMAN Michael J.: Intrinsic vs. Extrinsic Value. [w:] Stanford Encyclopedia of Philosophy. Ed.: E. N. Zalta [online], 2002 (sub. rev. 2007), [dostęp:] 5 czerwca 2008, [@:] http://plato.stanford.edu/entries/value-intrinsic-extrinsic/pl_PL
dc.referencesZIRK-SADOWSKI Marek: Prawo a uczestniczenie w kulturze. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1998.pl_PL
dc.referencesZIRK-SADOWSKI Marek: Rozumienie ocen w języku prawnym. Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1984.pl_PL
dc.referencesZNAMIEROWSKI Czesław: Oceny i normy. Warszawa, PWN, 1957.pl_PL
dc.referencesZNAMIEROWSKI Czesław: Rozważania wstępne do nauki o moralności i prawie. Warszawa, PWN, 1964.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-479-2
dc.disciplinenauki prawnepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe